SINTEZA FINANȚĂRII PROGRAMELOR | Lege 5/2020

Acesta este un fragment din Legea nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

ANEXA Nr 11/06 -
SINTEZA FINANȚĂRII PROGRAMELOR

- mii lei -
Cod ordonator Prog. Denumire Realizări până 2018 Execuție preliminată
2019
Program 2020 Estimări 2021 Estimări 2022 Estimări 2023 TOTAL
01 11697800 Casa Națională de Asigurări de Sănătate
TOTAL CHELTUIELI
I. Credite de angajament 186.622.330 30.367.499 29.129.533 29.281.468 30.838.531 32.875.953 339.115.314
II. Credite bugetare 186.622.330 29.180.168 29.129.533 29.281.468 30.838.515 32.875.953 337.927.967
Buget fond sanatate
I. Credite de angajament 186.622.330 30.367.499 29.129.533 29.281.468 30.838.531 32.875.953 339.115.314
II. Credite bugetare 186.622.330 29.180.168 29.129.533 29.281.468 30.838.515 32.875.953 337.927.967
530 PROGRAM
530 Programe naționale de sanatate curative
530 TOTAL PROGRAM
530 I. Credite de angajament 31.362.814 6.082.053 6.324.280 6.322.280 6.322.280 7.543.806 63.957.513
530 II. Credite bugetare 31.362.814 5.731.204 6.324.280 6.322.280 6.322.280 7.543.806 63.606.664
530 Buget fond sanatate
530 I. Credite de angajament 31.362.814 6.082.053 6.324.280 6.322.280 6.322.280 7.543.806 63.957.513
530 II. Credite bugetare 31.362.814 5.731.204 6.324.280 6.322.280 6.322.280 7.543.806 63.606.664
659 PROGRAM
659 Program național privind asigurarea serviciilor medicale, a medicamentelor și dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de sanatate
659 TOTAL PROGRAM
659 I. Credite de angajament 152.636.457 21.042.269 20.063.449 20.217.384 21.190.525 21.693.550 256.843.634
659 II. Credite bugetare 152.636.457 20.928.719 20.063.449 20.217.384 21.190.509 21.693.550 256.730.068
659 Buget fond sanatate
659 I. Credite de angajament 152.636.457 21.042.269 20.063.449 20.217.384 21.190.525 21.693.550 256.843.634
659 II. Credite bugetare 152.636.457 20.928.719 20.063.449 20.217.384 21.190.509 21.693.550 256.730.068
1704 PROGRAM
1704 Program privind medicamentele care fac obiectul contractelor cost volum/cost volum rezultat
1704 TOTAL PROGRAM
1704 I. Credite de angajament 2.623.059 3.243.177 2.741.804 2.741.804 3.325.726 3.638.597 18.314.167
1704 II. Credite bugetare 2.623.059 2.520.245 2.741.804 2.741.804 3.325.726 3.638.597 17.591.235
1704 Buget fond sanatate
1704 I. Credite de angajament 2.623.059 3.243.177 2.741.804 2.741.804 3.325.726 3.638.597 18.314.167
1704 II. Credite bugetare 2.623.059 2.520.245 2.741.804 2.741.804 3.325.726 3.638.597 17.591.235

Acesta este un fragment din Legea nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 5/2020:
SUME defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și Municipiului București, pe anul 2020 și estimări pe anii 2021 2023
SUME defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene și comunale pentru anul 2020 și estimări pe anii 2021 2023
SUME defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2020 și estimări pe anii 2021 2023
SUME defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea învățământului particular și cel confesional, acreditate, pe anul 2020 și estimări pe anii 2021 2023
NUMĂRUL MAXIM DE POSTURI finanțate pentru personalul neclerical angajat în unitățile de cult, pe anul 2020 și estimări pe anii 2021 2023
CATEGORIILE DE VENITURI ȘI CHELTUIELI aferente bugetelor locale pe anul 2020
Sinteza veniturilor și cheltuielilor alocate pe surse și pe titluri pe anii 2020 2023
Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli articole și alineate pe anii 2020 2023 (sume alocate din Bugetul Fondului National Unic de Asigurări Sociale de Sănătate)
Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli articole și alineate pe anii 2020 2023 (sume alocate din fonduri externe nerambursabile)
SINTEZA proiectelor finanțate/propuse la finanțare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a UE, Politicilor Comune Agricola și de Pescuit, precum și a altor facilități și instrumente postaderare
SINTEZA FINANȚĂRII PROGRAMELOR
Fișa Programului
PROGRAMUL DE INVESTIȚII PUBLICE PE GRUPE DE INVESTIȚII ȘI SURSE DE FINANȚARE
;
se încarcă...