SINTEZA cheltuielilor pe surse de finanțare, capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole, alineate după caz pe anii 2020 2023 | Lege 5/2020

Acesta este un fragment din Legea nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

ANEXA Nr 2 -
SINTEZA
cheltuielilor pe surse de finanțare, capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole, alineate după caz pe anii 2020-2023

- mii lei -
Capi-tol Sub-capi-tol Para-graf Grupa/ Titlu Arti-col Ali-neat Denumire indicator Program 2020 Estimări 2021 Estimări 2022 Estimări 2023
A B 1 2 3 4
5000 TOTAL GENERAL
I. Credite de angajament 268.289.615 218.859.330 236.739.415 237.182.988
II. Credite bugetare 222.059.180 235.676.463 250.568.760 256.158.971
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 244.864.705 208.212.392 224.025.006 227.476.894
II. Credite bugetare 210.298.420 224.031.227 238.225.326 242.722.095
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I. Credite de angajament 58.325.797 60.953.048 64.328.497 65.453.529
II. Credite bugetare 58.325.797 60.953.048 64.328.497 65.453.529
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
I. Credite de angajament 10.360.740 10.353.694 10.539.747 10.677.257
II. Credite bugetare 10.341.442 10.356.202 10.537.239 10.680.983
30 TITLUL III DOBÂNZI
I. Credite de angajament 13.077.349 14.121.798 14.754.177 14.987.761
II. Credite bugetare 13.077.349 14.121.798 14.754.177 14.987.761
40 TITLUL IV SUBVENȚII
I. Credite de angajament 6.609.477 4.403.316 4.426.675 4.558.769
II. Credite bugetare 4.439.666 6.682.833 4.426.675 4.558.769
50 TITLUL V FONDURI DE REZERVA
I. Credite de angajament 951.210 180.822 177.130 218.970
II. Credite bugetare 951.210 180.822 177.130 218.970
51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
I. Credite de angajament 33.516.728 41.051.518 41.200.329 42.905.115
II. Credite bugetare 33.458.509 42.624.267 43.589.636 45.450.422
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I. Credite de angajament 19.102.770 12.674.209 13.769.056 13.695.141
II. Credite bugetare 15.934.866 15.459.036 15.853.853 15.749.957
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
I. Credite de angajament 128.985 62.685 56.805 34.683
II. Credite bugetare 140.212 62.685 56.805 34.683
57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA
I. Credite de angajament 39.027.031 39.821.856 40.276.099 41.246.461
II. Credite bugetare 39.027.031 39.821.856 40.276.099 41.246.461
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 57.814.236 19.583.859 29.444.456 28.542.969
II. Credite bugetare 29.465.864 28.517.717 38.990.637 39.030.100
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I. Credite de angajament 4.552.551 4.601.345 4.616.506 4.626.508
II. Credite bugetare 4.552.714 4.599.847 4.615.093 4.626.402
65 TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILA
I. Credite de angajament 1.397.831 404.242 435.529 529.731
II. Credite bugetare 583.760 651.116 619.485 684.058
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I. Credite de angajament 21.295.752 8.738.391 11.008.277 8.122.968
II. Credite bugetare 9.631.602 9.736.689 10.637.302 11.853.750
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I. Credite de angajament 21.255.952 8.698.591 10.968.477 8.083.168
II. Credite bugetare 9.591.802 9.696.889 10.597.502 11.813.950
72 TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE
I. Credite de angajament 39.800 39.800 39.800 39.800
II. Credite bugetare 39.800 39.800 39.800 39.800
79 OPERAȚIUNI FINANCIARE
I. Credite de angajament 2.129.158 1.908.547 1.706.132 1.583.126
II. Credite bugetare 2.129.158 1.908.547 1.706.132 1.583.126
80 TITLUL XVI ÎMPRUMUTURI
I. Credite de angajament 1.000 1.000 1.000 1.000
II. Credite bugetare 1.000 1.000 1.000 1.000
81 TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE
I. Credite de angajament 2.128.158 1.907.547 1.705.132 1.582.126
II. Credite bugetare 2.128.158 1.907.547 1.705.132 1.582.126
5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT
I. Credite de angajament 261.212.032 212.520.283 230.803.289 230.952.912
II. Credite bugetare 215.224.161 229.571.620 244.575.255 250.012.369
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 239.041.029 203.493.228 219.449.962 222.858.827
II. Credite bugetare 204.636.067 219.153.287 233.542.298 238.036.997
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I. Credite de angajament 56.312.038 58.901.533 62.232.498 63.313.309
II. Credite bugetare 56.312.038 58.901.533 62.232.498 63.313.309
01 Cheltuieli salariale in bani
II. Credite bugetare 49.173.539
01 Salarii de baza
II. Credite bugetare 39.429.871
03 Indemnizație de conducere
II. Credite bugetare 41.165
05 Sporuri pentru condiții de munca
II. Credite bugetare 2.421.115
06 Alte sporuri
II. Credite bugetare 1.610.297
07 Ore suplimentare
II. Credite bugetare 50.954
10 Fond pentru posturi ocupate prin cumul
II. Credite bugetare 192.063
11 Fond aferent plătii cu ora
II. Credite bugetare 1.274.066
12 Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii
II. Credite bugetare 16.630
13 Drepturi de delegare
II. Credite bugetare 537.546
14 Indemnizații de detașare
II. Credite bugetare 16.690
15 Alocații pentru transportul la și de la locul de munca
II. Credite bugetare 13.897
16 Alocații pentru locuințe
II. Credite bugetare 79.339
17 Indemnizații de hrana
II. Credite bugetare 1.295.705
30 Alte drepturi salariale in bani
II. Credite bugetare 2.194.201
02 Cheltuieli salariale în natura
II. Credite bugetare 4.293.880
02 Norme de hrana
II. Credite bugetare 2.567.366
03 Uniforme și echipament obligatoriu
II. Credite bugetare 540.630
04 Locuința de serviciu folosita de salariat și familia sa
II. Credite bugetare 2.804
05 Transportul la și de la locul de munca
II. Credite bugetare 68.535
06 Vouchere de vacanta
II. Credite bugetare 843.210
30 Alte drepturi salariale in natura
II. Credite bugetare 271.335
03 Contribuții
II. Credite bugetare 1.096.652
01 Contribuții de asigurări sociale de stat
II. Credite bugetare 22.696
02 Contribuții de asigurări de șomaj
II. Credite bugetare 392
03 Contribuții de asigurări sociale de sanatate
II. Credite bugetare 3.388
04 Contribuții de asigurări pentru accidente de munca și boli profesionale
II. Credite bugetare 93
05 Prime de asigurare viata plătite de angajator pentru angajați
II. Credite bugetare 7.285
06 Contribuții pentru concedii și indemnizații
II. Credite bugetare 505
07 Contribuția asiguratorie pentru munca
II. Credite bugetare 1.061.780
08 Contribuții plătite de angajator in numele angajatului
II. Credite bugetare 513
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
I. Credite de angajament 8.437.511 8.699.098 8.907.629 9.017.254
II. Credite bugetare 8.418.213 8.701.606 8.905.121 9.021.040
01 Bunuri și servicii
II. Credite bugetare 2.465.608
01 Furnituri de birou
II. Credite bugetare 47.179
02 Materiale pentru curățenie
II. Credite bugetare 18.925
03 Încălzit, iluminat și forța motrica
II. Credite bugetare 535.067
04 Apa, canal și salubritate
II. Credite bugetare 79.340
05 Carburanți și lubrifianți
II. Credite bugetare 499.629
06 Piese de schimb
II. Credite bugetare 266.345
07 Transport
II. Credite bugetare 19.814
08 Posta, telecomunicații, radio, tv, internet
II. Credite bugetare 143.985
09 Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional
II. Credite bugetare 555.663
30 Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare
II. Credite bugetare 299.661
02 Reparații curente
II. Credite bugetare 198.961
03 Hrana
II. Credite bugetare 120.308
01 Hrana pentru oameni
II. Credite bugetare 116.812
02 Hrana pentru animale
II. Credite bugetare 3.496
04 Medicamente și materiale sanitare
II. Credite bugetare 390.288
01 Medicamente
II. Credite bugetare 278.623
02 Materiale sanitare
II. Credite bugetare 28.144
03 Reactivi
II. Credite bugetare 81.409
04 Dezinfectanti
II. Credite bugetare 2.112
05 Bunuri de natura obiectelor de inventar
II. Credite bugetare 369.562
01 Uniforme și echipament
II. Credite bugetare 211.970
03 Lenjerie și accesorii de pat
II. Credite bugetare 7.597
30 Alte obiecte de inventar
II. Credite bugetare 149.995
06 Deplasări, detașări, transferări
II. Credite bugetare 171.642
01 Deplasări interne, detașări, transferări
II. Credite bugetare 91.374
02 Deplasări in străinătate
II. Credite bugetare 80.268
07 Mentenanta tehnica și echipamente destinate apararii, ordinii publice și siguranței naționale
II. Credite bugetare 35.712
09 Materiale de laborator
II. Credite bugetare 7.634
10 Cercetare-dezvoltare
II. Credite bugetare 2.832
11 Cărți, publicații și materiale documentare
II. Credite bugetare 5.093
12 Consultanta și expertiza
II. Credite bugetare 31.418
13 Pregătire profesionala
II. Credite bugetare 66.821
14 Protecția muncii
II. Credite bugetare 8.398
15 Muniție, furnituri și armament de natura activelor fixe pentru armata
II. Credite bugetare 200.855
16 Studii și cercetări
II. Credite bugetare 785
18 Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor
II. Credite bugetare 4.777
21 Meteorologie
II. Credite bugetare 57.000
22 Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor
II. Credite bugetare 7.400
23 Prevenirea și combaterea inundațiilor și ingheturilor
II. Credite bugetare 500
24 Comisioane și alte costuri aferente Împrumuturilor
II. Credite bugetare 42.937
01 Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor externe
II. Credite bugetare 20.870
02 Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor interne
II. Credite bugetare 16.700
03 Stabilirea riscului de tara
II. Credite bugetare 2.508
04 Comisoane și alte costuri aferente împrumuturilor preluate/contractate de MFP in baza OUG 64/2007
II. Credite bugetare 2.859
25 Cheltuieli judiciare și extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale
II. Credite bugetare 77.864
28 Ajutor public judiciar
II. Credite bugetare 75.415
30 Alte cheltuieli
II. Credite bugetare 1.006.674
01 Reclama și publicitate
II. Credite bugetare 2.327
02 Protocol și reprezentare
II. Credite bugetare 29.719
03 Prime de asigurare non-viață
II. Credite bugetare 31.441
04 Chirii
II. Credite bugetare 268.147
06 Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor
II. Credite bugetare 196.586
07 Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice
II. Credite bugetare 1.408
08 Fondul Primului ministru
II. Credite bugetare 500
09 Executarea silita a creanțelor bugetare
II. Credite bugetare 5.185
30 Alte cheltuieli cu bunuri și servicii
II. Credite bugetare 471.361
31 Finanțarea unor acțiuni de sanatate din cadrul unităților sanitare din rețeaua administrației publice locale
II. Credite bugetare 2.032.680
32 Finanțarea programelor naționale de sanatate derulate de unitățile sanitare din rețeaua administrației publice locale
II. Credite bugetare 292.187
33 Finanțarea asistentei medicale desfășurate in cabinetele medicale din unitățile de invatamant
II. Credite bugetare 460.000
30 TITLUL III DOBÂNZI
I. Credite de angajament 13.075.899 14.121.348 14.753.727 14.987.311
II. Credite bugetare 13.075.899 14.121.348 14.753.727 14.987.311
01 Dobânzi aferente datoriei publice interne
II. Credite bugetare 6.709.641
01 Dobânzi aferente datoriei publice interne directe
II. Credite bugetare 6.709.641
02 Dobânzi aferente datoriei publice externe
II. Credite bugetare 5.876.574
01 Dobânzi, aferente datoriei publice externe directe
II. Credite bugetare 5.835.000
02 Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite
II. Credite bugetare 41.574
03 Alte dobânzi
II. Credite bugetare 170.000
02 Dobanda datorata trezoreriei statului
II. Credite bugetare 50.000
07 Suma neta negativa aferenta diferenței de dobanda bonificata pentru disponibilitățile contului curent in valuta administrat de Ministerul Finanțelor Publice la Banca Naționala a României
II. Credite bugetare 120.000
04 Dobânzi aferente Împrumuturilor preluate/contracte de MFP in baza OUG 64/2007
II. Credite bugetare 319.684
40 TITLUL IV SUBVENȚII
I. Credite de angajament 6.609.477 4.403.316 4.426.675 4.558.769
II. Credite bugetare 4.439.666 6.682.833 4.426.675 4.558.769
02 Subvenții pe activitati
II. Credite bugetare 13.904
03 Subvenții pentru acoperirea diferentelor de preț și tarif
II. Credite bugetare 1.560
04 Subvenții pentru susținerea transportului feroviar public de calatori
II. Credite bugetare 1.436.000
05 Subvenții pentru transportul de calatori cu metroul
II. Credite bugetare 507.000
13 Susținerea exportului, a mediului de afaceri și a tranzacțiilor internaționale
II. Credite bugetare 154.635
14 Susținerea infrastructurii de transport
II. Credite bugetare 63.292
15 Sprijinirea producătorilor agricoli
II. Credite bugetare 1.819.054
16 Programe de conservare sau de închidere a minelor
II. Credite bugetare 194.221
30 Alte subvenții
II. Credite bugetare 250.000
50 TITLUL V FONDURI DE REZERVA
I. Credite de angajament 951.210 180.822 177.130 218.970
II. Credite bugetare 951.210 180.822 177.130 218.970
01 Fond de rezerva bugetara la dispoziția Guvernului
II. Credite bugetare 950.210
02 Fond de intervenție la dispoziția Guvernului
II. Credite bugetare 1.000
51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
I. Credite de angajament 33.495.078 41.029.868 41.178.679 42.883.465
II. Credite bugetare 33.436.859 42.602.617 43.567.986 45.428.772
01 Transferuri curente
II. Credite bugetare 29.925.155
01 Transferuri către instituții publice
II. Credite bugetare 6.082.258
02 Finanțarea de baza a invatamantului superior
II. Credite bugetare 5.202.058
03 Acțiuni de sanatate
II. Credite bugetare 1.978.623
04 Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap
II. Credite bugetare 58.000
07 Transferuri din bugetul de stat către bugetul asigurărilor sociale de stat
II. Credite bugetare 11.309.694
11 Transferuri din bugetul de stat către bugetul fondului național unic de asigurări sociale de sanatate
II. Credite bugetare 2.572.859
25 Programe pentru sanatate
II. Credite bugetare 299.596
28 Întreținerea infrastructurii rutiere
II. Credite bugetare 363.937
32 Reabilitarea termica a clădirilor de locuit
II. Credite bugetare 30.000
37 Transferuri pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri
II. Credite bugetare 5.000
38 Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea unităților de asistenta medico-sociale
II. Credite bugetare 70.100
45 Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea sanatatii
II. Credite bugetare 110.000
54 Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale destinate finanțării unor programe de interes național
II. Credite bugetare 13.400
55 Întreținere infrastructurii feroviare publice
II. Credite bugetare 1.100.000
56 Finanțarea planului sectorial de cercetare din domeniul agricol și de dezvoltare rurala.
II. Credite bugetare 33.000
59 Transferuri de la bugetul de stat către instituii de invatamant superior militar, ordine publica și securitate naționala
II. Credite bugetare 489.730
63 Transferuri de la bugetul de stat către instituții de invatamant superior de stat pentru subvenționarea unor cheltuieli ale căminelor și cantinelor studentesti
II. Credite bugetare 186.900
68 Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru realizarea activitatii de colectare, transport, depozitare și neutralizare a desurilor de origine animala
II. Credite bugetare 10.000
72 Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol
II. Credite bugetare 10.000
02 Transferuri de capital
II. Credite bugetare 3.511.704
04 Programul pentru construcții de locuințe și săli de sport
II. Credite bugetare 81.737
05 Finanțarea elaborării și/sau actualizării planurilor urbanistice generale și a regulamentelor locale de urbanism
II. Credite bugetare 23.000
06 Retehnologizarea centralelor termice și electrice de termoficare
II. Credite bugetare 70.000
08 Aparatura medicala și echipamente de comunicații in urgenta
II. Credite bugetare 201.000
09 Finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuința
II. Credite bugetare 20.000
10 Plăti in contul creditelor garantate și/sau subimprumutate
II. Credite bugetare 59.069
11 Transferuri pentru reparații capitale la spitale
II. Credite bugetare 20.000
12 Transferuri pentru finanțarea investițiilor la spitale
II. Credite bugetare 404.063
13 Dezvoltarea infrastructurii rutiere
II. Credite bugetare 7.043
15 Finanțarea cheltuielilor de capital ale unităților de invatamant preuniversitar
II. Credite bugetare 31.400
21 Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investiții in turism
II. Credite bugetare 5.000
22 Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații in urgenta in sanatate
II. Credite bugetare 154.372
23 Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale in sanatate
II. Credite bugetare 83.400
24 Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții in sanatate
II. Credite bugetare 59.600
29 Alte transferuri de capital către instituții publice
II. Credite bugetare 8.615
31 Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor in cadrul programelor de interes național
II. Credite bugetare 3.000
32 transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor pentru instituții publice de asistenta sociala și unități de asistenta medico-sociale.
II. Credite bugetare 1.500
38 Programul National de Dezvoltare Locala
II. Credite bugetare 2.200.000
44 Transferuri de la bugetul de stat către instituții de invatamant superior militar, ordine publica și securitate naționala pentru finanțarea investițiilor
II. Credite bugetare 56.825
48 Transferuri de la bugetul de stat pentru realizarea unor investiții, dotări cu aparatura, echipamente, instalații și altele asemenea pentru activitati de cercetare in domeniul sanatatii
II. Credite bugetare 22.080
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I. Credite de angajament 18.822.622 12.477.320 13.572.441 13.499.076
II. Credite bugetare 15.654.718 15.262.147 15.657.238 15.553.892
01 A. Transferuri interne
II. Credite bugetare 5.200.066
01 Restructurarea industriei de aparare
II. Credite bugetare 54.000
02 Sprijin financiar pentru activitatea Comitetului Olimpic și Sportiv Roman
II. Credite bugetare 69.600
03 Programe cu finanțare rambursabila
II. Credite bugetare 159
05 Programul de realizare a sistemului național antigrindina
II. Credite bugetare 107.579
06 Sprijinirea proprietarilor de păduri
II. Credite bugetare 54.900
07 Programe comunitare
II. Credite bugetare 224
08 Programe PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabila
II. Credite bugetare 25.297
12 Investiții ale agentilor economici cu capital de stat
II. Credite bugetare 1.941.607
13 Programe de dezvoltare
II. Credite bugetare 523.990
14 Fond National de Preaderare
II. Credite bugetare 200
16 Sprijinirea infiintarii de noi Întreprinderi și susținerea dezvoltării Întreprinderilor mici și mijlocii
II. Credite bugetare 413.385
18 Alte transferuri curente interne
II. Credite bugetare 764.761
26 Sprijin financiar pentru construirea de locuințe, reabilitarea, consolidarea și extinderea locuințelor existente
II. Credite bugetare 900
29 Reparații curente aferente infrastructurii feroviare publice
II. Credite bugetare 30.594
46 Transferuri către Întreprinderi in cadrul schemelor de ajutor de stat
II. Credite bugetare 402.762
47 Plata valorii de executare a garanției in contul finanțatorilor in cadrul programului Prima casa
II. Credite bugetare 16.000
48 Finanțarea proiectelor de cercetare-dezvoltare și inovare
II. Credite bugetare 639.647
49 Transferuri pentru finanțarea cercetării in domeniul economic
II. Credite bugetare 86.300
50 Sume rezultate din executarea garanțiilor acordate din bugetul de stat
II. Credite bugetare 1.400
53 Transferuri pentru finanțarea lucrărilor de paza și întreținere la combinatul minier KrivoiRog Ucraina
II. Credite bugetare 6.000
60 Transferuri in cadrul schemelor de ajutor de stat reprezentând sume restituite la accize pentru motorina utilizata drept combustibil
II. Credite bugetare 30.000
61 Fond de premiere pentru Loteria bonurilor fiscale
II. Credite bugetare 14.540
66 Transferuri pentru finanțarea obiectivelor din programul de pregătirea a teritoriului
II. Credite bugetare 1.221
70 Fondul de finanțare a contractelor de parteneriat public-privat
II. Credite bugetare 15.000
02 B. Transferuri curente in străinătate (către organizații internaționale)
II. Credite bugetare 764.738
01 Contribuții și cotizații la organisme internaționale
II. Credite bugetare 554.403
03 Asistenta pentru dezvoltare alocata in străinătate
II. Credite bugetare 19.519
04 Alte transferuri curente in străinătate
II. Credite bugetare 1.799
05 Contribuția României la Fondul European pentru dezvoltare
II. Credite bugetare 160.823
06 Cofinatare la Programul NATO de Investiții in Securitate
II. Credite bugetare 28.194
03 Contribuția României la bugetul U.E.
II. Credite bugetare 9.689.914
01 Contribuții din taxe vamale
II. Credite bugetare 978.500
04 Contribuții din resursa TVA
II. Credite bugetare 1.147.001
05 Contribuții pentru corectia/rabatul acordat Marii Britanii
II. Credite bugetare 570.109
06 Contribuții din resursa VBN
II. Credite bugetare 6.673.366
07 Contribuții suplimentare și neprevăzute
II. Credite bugetare 248.900
10 Contribuții pentru reducerile in favoarea Danemarcei, Tarilor de Jos și Suediei
II. Credite bugetare 72.038
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
I. Credite de angajament 90.934 29.161 28.225 20.225
II. Credite bugetare 97.911 29.161 28.225 20.225
01 Programe din Fondul European de Dezoltare Regionala (FEDR)
II. Credite bugetare 1
03 Cheltuieli neeligibile
II. Credite bugetare 1
02 Programe din Fondul Social European (FSE)
II. Credite bugetare 23.000
03 Cheltuieli neeligibile
II. Credite bugetare 23.000
03 Programe din Fondul de Coeziune (FC)
II. Credite bugetare 1.050
03 Cheltuieli neeligibile
II. Credite bugetare 1.050
04 Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)
II. Credite bugetare 1.500
03 Cheltuieli neeligibile
II. Credite bugetare 1.500
05 Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP)
II. Credite bugetare 1.000
03 Cheltuieli neeligibile
II. Credite bugetare 1.000
06 Programe din Fondul European de Garantare Agricola (FEGA)
II. Credite bugetare 1.500
03 Cheltuieli neeligibile
II. Credite bugetare 1.500
15 Alte programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013
II. Credite bugetare 20
01 Finanțarea naționala
II. Credite bugetare 10
03 Cheltuieli neeligibile
II. Credite bugetare 10
18 Mecanismul financiar norvegian
II. Credite bugetare 220
03 Cheltuieli neeligibile
II. Credite bugetare 220
21 Transferuri de fonduri din bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare
II. Credite bugetare 1.400
22 Transferuri din bugetul de stat către ONG-uri, societăți comerciale, instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii și alti beneficiari de drept public sau privat necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare
II. Credite bugetare 4.100
01 Transferuri din bugetul de stat către instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare
II. Credite bugetare 2.700
02 Transferuri din bugetul de stat către ONG-uri, societăți comerciale și alti beneficiari de drept public sau privat necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare
II. Credite bugetare 1.400
23 Alte cheltuieli ocazionate de implementarea programelor cu finanțare din FEN
II. Credite bugetare 27.710
25 Programul de cooperare elvetiano-roman vizând reducerea disparitatilor economice și sociale in cadrul Uniunii Europene extinse
II. Credite bugetare 1.410
01 Finanțarea naționala
II. Credite bugetare 1.275
03 Cheltuieli neeligibile
II. Credite bugetare 135
36 Transferuri reprezentând cofinantarea publica in cadrul mecanismului financiar norvegian, pentru promotorii de proiect/beneficiarii instituții publice.
II. Credite bugetare 5.000
41 Sume aferente diferenței de dobanda la disponibilitățile aferente programelor operaționale finanțate prin fonduri structurale
II. Credite bugetare 30.000
57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA
I. Credite de angajament 39.005.355 39.799.772 40.254.016 41.224.357
II. Credite bugetare 39.005.355 39.799.772 40.254.016 41.224.357
01 Asigurări sociale
II. Credite bugetare 20.123.426
02 Ajutoare sociale
II. Credite bugetare 18.833.555
01 Ajutoare sociale in numerar
II. Credite bugetare 18.124.428
02 Ajutoare sociale in natura
II. Credite bugetare 709.127
03 Indemnizații pentru foști demnitari ai statului
II. Credite bugetare 48.374
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 56.328.114 18.883.466 28.904.970 28.017.915
II. Credite bugetare 28.145.315 27.658.548 38.343.167 38.437.955
01 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)
II. Credite bugetare 3.119.766
01 Finanțarea naționala
II. Credite bugetare 486.807
02 Finanțarea externa nerambursabila
II. Credite bugetare 2.259.896
03 Cheltuieli neeligibile
II. Credite bugetare 373.063
02 Programe din Fondul Social European (FSE)
II. Credite bugetare 1.253.875
01 Finanțarea naționala
II. Credite bugetare 229.991
02 Finanțarea externa nerambursabila
II. Credite bugetare 1.021.250
03 Cheltuieli neeligibile
II. Credite bugetare 2.634
03 Programe din Fondul de Coeziune (FC)
II. Credite bugetare 6.106.722
01 Finanțarea naționala
II. Credite bugetare 802.118
02 Finanțarea externa nerambursabila
II. Credite bugetare 4.508.541
03 Cheltuieli neeligibile
II. Credite bugetare 796.063
04 Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)
II. Credite bugetare 139.411
01 Finanțarea naționala
II. Credite bugetare 22.900
02 Finanțarea externa nerambursabila
II. Credite bugetare 104.537
03 Cheltuieli neeligibile
II. Credite bugetare 11.974
05 Programe din Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime (FEPAM)
II. Credite bugetare 384.328
01 Finanțarea naționala
II. Credite bugetare 80.832
02 Finanțarea externa nerambursabila
II. Credite bugetare 299.996
03 Cheltuieli neeligibile
II. Credite bugetare 3.500
06 Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane
II. Credite bugetare 319.497
01 Finanțarea naționala
II. Credite bugetare 47.918
02 Finanțarea externa nerambursabila
II. Credite bugetare 271.479
03 Cheltuieli neeligibile
II. Credite bugetare 100
07 Fondul pentru azil,migratie și integrare (FAMI)
II. Credite bugetare 11.013
01 Finanțarea naționala
II. Credite bugetare 356
02 Finanțarea externa nerambursabila
II. Credite bugetare 10.403
03 Cheltuieli neeligibile
II. Credite bugetare 254
08 Fondul pentru securitate interna
II. Credite bugetare 312.911
01 Finanțarea naționala
II. Credite bugetare 121.274
02 Finanțarea externa nerambursabila
II. Credite bugetare 106.967
03 Cheltuieli neeligibile
II. Credite bugetare 84.670
09 Asistenta tehnica pentru fondurile in domeniul afacerilor interne
II. Credite bugetare 3.232
02 Finanțarea externa nerambursabila
II. Credite bugetare 2.737
03 Cheltuieli neeligibile
II. Credite bugetare 495
10 Transferuri către beneficiari de drept public/privat pentru proiectele finanțate din Fondul pentru azil, migratie și integrare
II. Credite bugetare 18.547
01 Finanțarea naționala
II. Credite bugetare 6.200
02 Finanțarea externa nerambursabila
II. Credite bugetare 12.347
11 Programe Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II)
II. Credite bugetare 1.426
01 Finanțarea naționala
II. Credite bugetare 213
02 Finanțarea externa nerambursabila
II. Credite bugetare 1.213
12 Programe Instrumentul European de Vecinătate
II. Credite bugetare 32.013
01 Finanțarea naționala
II. Credite bugetare 21.278
02 Finanțarea externa nerambursabila
II. Credite bugetare 10.730
03 Cheltuieli neeligibile
II. Credite bugetare 5
13 Fondul European de Garantare Agricola (FEGA)
II. Credite bugetare 8.379.780
01 Finanțarea naționala
II. Credite bugetare 27.600
02 Finanțarea externa nerambursabila
II. Credite bugetare 8.351.180
03 Cheltuieli neeligibile
II. Credite bugetare 1.000
14 Asistenta tehnica in cadrul Programului Operațional Asistenta Tehnica
II. Credite bugetare 372.217
01 Finanțarea naționala
II. Credite bugetare 52.161
02 Finanțarea externa nerambursabila
II. Credite bugetare 290.021
03 Cheltuieli neeligibile
II. Credite bugetare 30.035
15 Alte programe comunitare finanțate in perioada 2014-2020
II. Credite bugetare 10.944
01 Finanțarea naționala
II. Credite bugetare 4.026
02 Finanțare externa nerambursabila
II. Credite bugetare 5.128
03 Cheltuieli neeligibile
II. Credite bugetare 1.790
16 Alte facilitați și instrumente postaderare
II. Credite bugetare 82.966
01 Finanțarea naționala
II. Credite bugetare 46.320
02 Finanțare externa nerambursabila
II. Credite bugetare 30.037
03 Cheltuieli neeligibile
II. Credite bugetare 6.609
17 Asistenta tehnica in cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistenta Tehnica
II. Credite bugetare 361.532
01 Finanțarea naționala
II. Credite bugetare 69.865
02 Finanțarea externa nerambursabila
II. Credite bugetare 282.140
03 Cheltuieli neeligibile
II. Credite bugetare 9.527
19 Transferuri din bugetul de stat necesare susținerii derulării proiectelor aprobate la finanțare in cadrul Mecanismului pentru Interconectarea Europei
II. Credite bugetare 76.337
01 Transferuri din bugetul de stat către beneficiari instituții publice
II. Credite bugetare 76.337
21 Transferuri de fonduri din bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN aferente cadrului financiar 2014-2020
II. Credite bugetare 674.419
22 Transferuri din bugetul de stat către ONG-uri, societăți comerciale, instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii și alti beneficiari de drept public sau privat necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN aferente cadrului financiar 2014-2020
II. Credite bugetare 1.076.951
01 Transferuri din bugetul de stat către instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN aferente cadrului financiar 2014-2020
II. Credite bugetare 265.322
02 Transferuri din bugetul de stat către ONG-uri, societăți comerciale și alti beneficiari de drept public sau privat necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN aferente cadrului financiar 2014-2020
II. Credite bugetare 811.629
23 Alte cheltuieli ocazionate de implementarea programelor cu finanțare din FEN
II. Credite bugetare 236.406
24 Sume aferente asistentei financiare nerambursabile alocata de Uniunea Europeana in perioada de programare 2014-2020
II. Credite bugetare 182.598
28 Transferuri din bugetul de stat către AFIR pentru susținerea proiectelor din PNDR 2014-2020
II. Credite bugetare 4.795.924
01 Cofinantare publica naționala totala
II. Credite bugetare 998.139
02 Fonduri externe nerambursabile
II. Credite bugetare 3.797.785
29 Cofinantarea publica asigurata de la bugetul de stat aferenta instrumentelor financiare
II. Credite bugetare 19.500
30 Mecanismul pentru Interconectarea Europei
II. Credite bugetare 3.633
01 Finanțarea naționala
II. Credite bugetare 593
02 Finanțarea externa nerambursabila
II. Credite bugetare 2.989
03 Cheltuieli neeligibile
II. Credite bugetare 51
31 Mecanismele financiare Spațiul Economic European și Norvegian
II. Credite bugetare 22.258
01 Finanțarea naționala
II. Credite bugetare 12.000
02 Finanțarea externa nerambursabila
II. Credite bugetare 3.000
03 Cheltuieli neeligibile
II. Credite bugetare 7.258
32 Fondul pentru relații bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian
II. Credite bugetare 3.043
01 Finanțarea naționala
II. Credite bugetare 2.500
02 Finanțarea externa nerambursabila
II. Credite bugetare 543
33 Asistenta tehnica aferenta Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian
II. Credite bugetare 148
03 Cheltuieli neeligibile
II. Credite bugetare 148
34 Transferuri reprezentând cofinantare publica aferenta Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021
II. Credite bugetare 58.918
01 Transferuri reprezentând cofinantare publica aferenta Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian pentru promotorii de proiect/beneficiari instituții publice
II. Credite bugetare 49.905
02 Transferuri reprezentând cofinantare publica aferenta Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian pentru promotorii de proiect/beneficiari, alții decât instituții publice
II. Credite bugetare 9.013
35 Sume aferente corecțiilor financiare suportate de la bugetul de stat
II. Credite bugetare 5.000
36 Transferuri cu titlul de prefinantare din bugetul de stat către beneficiarii proiectelor de monopol finanțate din Fondul pentru azil, migratie și integrare și din Fondul pentru securitate interna, in cazul indisponibilității temporarea a fondurilor europene
II. Credite bugetare 80.000
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I. Credite de angajament 4.514.960 4.563.282 4.578.443 4.588.445
II. Credite bugetare 4.515.123 4.561.784 4.577.030 4.588.339
01 Burse
II. Credite bugetare 1.066.848
03 Finanțarea partidelor politice
II. Credite bugetare 181.441
04 Sprijinirea organizațiilor cetățenilor apartinand minorităților naționale altele decât cele care primesc subvenții de la bugetul de stat
II. Credite bugetare 143.000
05 Finanțarea unor programe și proiecte interetnice și combatere a intolerantei
II. Credite bugetare 5.000
07 Sprijinirea activitatii romanilor de pretutindeni și a organizațiilor reprezentative ale acestora
II. Credite bugetare 9.950
08 Programe pentru tineret
II. Credite bugetare 5.000
11 Asociații și fundații
II. Credite bugetare 40.670
12 Susținerea cultelor
II. Credite bugetare 10.000
13 Contribuția statului, pentru sprijinirea așezămintelor religioase romanești din afara granițelor
II. Credite bugetare 27.336
14 Contribuția statului la salarizarea personalului de cult
II. Credite bugetare 731.635
15 Contribuții la salarizarea personalului neclerical
II. Credite bugetare 6.646
16 Proiecte de comunicare, informare publica și promovarea imaginii și intereselor romanești peste hotare
II. Credite bugetare 6.000
17 Despăgubiri civile
II. Credite bugetare 1.693.116
19 Indemnizația de merit
II. Credite bugetare 109.714
20 Sume destinate finanțării programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat
II. Credite bugetare 132.200
22 Acțiuni cu caracter științific și social cultural
II. Credite bugetare 11.555
23 Finanțarea Ansamblului Memorialului Victimelor Comunismului și al Rezistentei Sighet
II. Credite bugetare 2.000
24 Finanțarea Ansamblului Memorialul Revoluției - Decembrie 1989 din Municipiul Timișoara
II. Credite bugetare 800
26 Sume acordate membrilor academiilor
II. Credite bugetare 9.989
27 Renta viagera agricola
II. Credite bugetare 52.000
28 Finanțarea Schitului romanesc Prodromu de la Muntele Athos
II. Credite bugetare 1.200
30 Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminării
II. Credite bugetare 104
34 Sume alocate pentru intocmirea documentațiilor cadastrale si a publicității imobiliare pentru bunurile imobiliare aflate in concesiunea companiei care administrează infrastructura feroviara
II. Credite bugetare 1.950
38 Rambursarea cheltuielilor pentru campaniile electorale
II. Credite bugetare 35.000
40 Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate
II. Credite bugetare 231.419
41 Indemnizație pentru internship
II. Credite bugetare 550
65 TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILA
I. Credite de angajament 1.397.831 404.242 435.529 529.731
II. Credite bugetare 583.760 651.116 619.485 684.058
01 Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabila
II. Credite bugetare 583.760
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I. Credite de angajament 20.049.995 7.126.821 9.655.508 6.519.272
II. Credite bugetare 8.467.086 8.518.099 9.335.138 10.400.559
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I. Credite de angajament 20.010.195 7.087.021 9.615.708 6.479.472
II. Credite bugetare 8.427.286 8.478.299 9.295.338 10.360.759
01 Active fixe
II. Credite bugetare 8.035.190
01 Construcții
II. Credite bugetare 1.541.403
02 Mașini, echipamente si mijloace de transport
II. Credite bugetare 183.341
03 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale
II. Credite bugetare 40.242
30 Alte active fixe
II. Credite bugetare 6.270.204
03 Reparații capitale aferente activelor fixe
II. Credite bugetare 267.096
72 TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE
I. Credite de angajament 39.800 39.800 39.800 39.800
II. Credite bugetare 39.800 39.800 39.800 39.800
01 Active financiare
II. Credite bugetare 39.800
01 Participare la capitalul social al societăților comerciale
II. Credite bugetare 39.800
79 OPERAȚIUNI FINANCIARE
I. Credite de angajament 2.121.008 1.900.234 1.697.819 1.574.813
II. Credite bugetare 2.121.008 1.900.234 1.697.819 1.574.813
80 TITLUL XVI ÎMPRUMUTURI
I. Credite de angajament 1.000 1.000 1.000 1.000
II. Credite bugetare 1.000 1.000 1.000 1.000
30 Alte imprumuturi
II. Credite bugetare 1.000
81 TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE
I. Credite de angajament 2.120.008 1.899.234 1.696.819 1.573.813
II. Credite bugetare 2.120.008 1.899.234 1.696.819 1.573.813
01 Rambursări de credite externe
II. Credite bugetare 189.700
01 Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite
II. Credite bugetare 189.700
02 Rambursări de credite interne
II. Credite bugetare 200.000
03 Rambursări de credite interne
II. Credite bugetare 200.000
03 Rambursări de credite in contul Împrumuturilor preluate/contractate de MFP in baza OUG 64/2007
II. Credite bugetare 1.730.308
5101 AUTORITATI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE
I. Credite de angajament 21.913.158 18.380.487 19.174.165 19.041.885
II. Credite bugetare 19.574.418 18.757.263 19.554.450 19.735.829
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 21.287.883 17.936.458 18.729.925 18.597.831
II. Credite bugetare 19.145.631 18.312.734 19.109.210 19.290.703
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I. Credite de angajament 5.759.155 6.284.206 6.651.854 6.638.048
II. Credite bugetare 5.759.155 6.284.206 6.651.854 6.638.048
01 Cheltuieli salariale in bani
II. Credite bugetare 5.563.209
01 Salarii de baza
II. Credite bugetare 4.449.280
03 Indemnizație de conducere
II. Credite bugetare 750
05 Sporuri pentru condiții de munca
II. Credite bugetare 445.026
06 Alte sporuri
II. Credite bugetare 94.611
10 Fond pentru posturi ocupate prin cumul
II. Credite bugetare 5.389
11 Fond aferent plătii cu ora
II. Credite bugetare 3.091
12 Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii
II. Credite bugetare 12.782
13 Drepturi de delegare
II. Credite bugetare 217.330
14 Indemnizații de detașare
II. Credite bugetare 10.796
15 Alocații pentru transportul la și de la locul de munca
II. Credite bugetare 560
16 Alocații pentru locuințe
II. Credite bugetare 3.913
17 Indemnizații de hrana
II. Credite bugetare 148.671
30 Alte drepturi salariale in bani
II. Credite bugetare 171.010
02 Cheltuieli salariale in natura
II. Credite bugetare 79.354
02 Norme de hrana
II. Credite bugetare 16.856
03 Uniforme și echipament obligatoriu
II. Credite bugetare 48
04 Locuința de serviciu folosita de salariat și familia sa
II. Credite bugetare 1.686
05 Transportul la și de la locul de munca
II. Credite bugetare 80
06 Vouchere de vacanta
II. Credite bugetare 60.451
30 Alte drepturi salariale in natura
II. Credite bugetare 233
03 Contribuții
II. Credite bugetare 116.592
01 Contribuții de asigurări sociale de stat
II. Credite bugetare 1.884
02 Contribuții de asigurări de șomaj
II. Credite bugetare 70
03 Contribuții de asigurări sociale de sanatate
II. Credite bugetare 571
04 Contribuții de asigurări pentru accidente de munca și boli profesionale
II. Credite bugetare 37
05 Prime de asigurare viata plătite de angajator pentru angajați
II. Credite bugetare 1
06 Contribuții pentru concedii și indemnizații
II. Credite bugetare 108
07 Contribuția asiguratorie pentru munca
II. Credite bugetare 113.887
08 Contribuții plătite de angajator in numele angajatului
II. Credite bugetare 34
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
I. Credite de angajament 847.975 861.715 869.332 869.359
II. Credite bugetare 824.075 861.715 869.332 869.359
01 Bunuri și servicii
II. Credite bugetare 399.213
01 Furnituri de birou
II. Credite bugetare 12.108
02 Materiale pentru curățenie
II. Credite bugetare 3.141
03 Încălzit, iluminat și forța motrica
II. Credite bugetare 96.987
04 Apa, canal și salubritate
II. Credite bugetare 13.424
05 Carburanți și lubrifîanti
II. Credite bugetare 25.055
06 Piese de schimb
II. Credite bugetare 5.863
07 Transport
II. Credite bugetare 5.600
08 Posta, telecomunicații, radio, tv, internet
II. Credite bugetare 68.171
09 Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional
II. Credite bugetare 64.498
30 Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare
II. Credite bugetare 104.366
02 Reparații curente
II. Credite bugetare 19.661
03 Hrana
II. Credite bugetare 104
01 Hrana pentru oameni
II. Credite bugetare 1
02 Hrana pentru animale
II. Credite bugetare 103
04 Medicamente și materiale sanitare
II. Credite bugetare 421
01 Medicamente
II. Credite bugetare 375
03 Reactivi
II. Credite bugetare 46
05 Bunuri de natura obiectelor de inventar
II. Credite bugetare 11.080
01 Uniforme și echipament
II. Credite bugetare 56
30 Alte obiecte de inventar
II. Credite bugetare 11.024
06 Deplasări, detașări, transferări
II. Credite bugetare 78.918
01 Deplasări interne, detașări, transferări
II. Credite bugetare 47.196
02 Deplasări in străinătate
II. Credite bugetare 31.722
09 Materiale de laborator
II. Credite bugetare 50
11 Cărți, publicații și materiale documentare
II. Credite bugetare 1.920
12 Consultanta și expertiza
II. Credite bugetare 721
13 Pregătire profesionala
II. Credite bugetare 3.792
14 Protecția muncii
II. Credite bugetare 2.270
16 Studii și cercetări
II. Credite bugetare 785
25 Cheltuieli judiciare și extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale
II. Credite bugetare 2.237
30 Alte cheltuieli
II. Credite bugetare 302.903
01 Reclama și publicitate
II. Credite bugetare 260
02 Protocol și reprezentare
II. Credite bugetare 19.845
03 Prime de asigurare non-viață
II. Credite bugetare 8.071
04 Chirii
II. Credite bugetare 160.370
07 Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice
II. Credite bugetare 1.004
08 Fondul Primului ministru
II. Credite bugetare 500
09 Executarea silita a creanțelor bugetare
II. Credite bugetare 597
30 Alte cheltuieli cu bunuri și servicii
II. Credite bugetare 112.256
30 TITLUL III DOBÂNZI
I. Credite de angajament 50.000 50.000 50.000 50.000
II. Credite bugetare 50.000 50.000 50.000 50.000
03 Alte dobânzi
II. Credite bugetare 50.000
02 Dobanda datorata trezoreriei statului
II. Credite bugetare 50.000
40 TITLUL IV SUBVENȚII
I. Credite de angajament 50.000 25.000 25.000 25.000
II. Credite bugetare 50.000 25.000 25.000 25.000
30 Alte subvenții
II. Credite bugetare 50.000
51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
I. Credite de angajament 1.236.435 71.305 74.510 90.239
II. Credite bugetare 115.483 70.308 70.931 70.955
01 Transferuri curente
II. Credite bugetare 115.483
01 Transferuri către instituții publice
II. Credite bugetare 115.483
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I. Credite de angajament 9.878.928 9.625.064 10.126.247 10.127.770
II. Credite bugetare 9.878.928 9.625.064 10.126.247 10.127.770
01 A. Transferuri interne
II. Credite bugetare 49.137
07 Programe comunitare
II. Credite bugetare 224
08 Programe PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabila
II. Credite bugetare 25.297
12 Investiții ale agentilor economici cu capital de stat
II. Credite bugetare 7.784
18 Alte transferuri curente interne
II. Credite bugetare 832
70 Fondul de finanțare a contractelor de parteneriat public-privat
II. Credite bugetare 15.000
02 B. Transferuri curente in străinătate (către organizații internaționale)
II. Credite bugetare 139.877
01 Contribuții și cotizații la organisme internaționale
II. Credite bugetare 138.078
04 Alte transferuri curente in străinătate
II. Credite bugetare 1.799
03 Contribuția României la bugetul U.E.
II. Credite bugetare 9.689.914
01 Contribuții din taxe vamale
II. Credite bugetare 978.500
04 Contribuții din resursa TVA
II. Credite bugetare 1.147.001
05 Contribuții pentru corectia/rabatul acordat Marii Britanii
II. Credite bugetare 570.109
06 Contribuții din resursa VBN
II. Credite bugetare 6.673.366
07 Contribuții suplimentare si neprevăzute
II. Credite bugetare 248.900
10 Contribuții pentru reducerile in favoarea Danemarcei, Tarilor de Jos si Suediei
II. Credite bugetare 72.038
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
I. Credite de angajament 37.810 20.355 20.225 20.225
II. Credite bugetare 43.310 20.355 20.225 20.225
18 Mecanismul financiar norvegian
II. Credite bugetare 220
03 Cheltuieli neeligibile
II. Credite bugetare 220
21 Transferuri de fonduri din bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare
II. Credite bugetare 1.400
22 Transferuri din bugetul de stat către ONG-uri, societăți comerciale, instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii si alti beneficiari de drept public sau privat necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare
II. Credite bugetare 4.100
01 Transferuri din bugetul de stat către instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare
II. Credite bugetare 2.700
02 Transferuri din bugetul de stat către ONG-uri, societăți comerciale si alti beneficiari de drept public sau privat necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare
II. Credite bugetare 1.400
23 Alte cheltuieli ocazionate de implementarea programelor cu finanțare din FEN
II. Credite bugetare 7.455
25 Programul de cooperare elvetiano-roman vizând reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse
II. Credite bugetare 135
03 Cheltuieli neeligibile
II. Credite bugetare 135
41 Sume aferente diferenței de dobanda la disponibilitățile aferente programelor operaționale finanțate prin fonduri structurale
II. Credite bugetare 30.000
57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA
I. Credite de angajament 810 773 775 775
II. Credite bugetare 810 773 775 775
02 Ajutoare sociale
II. Credite bugetare 80
01 Ajutoare sociale in numerar
II. Credite bugetare 80
03 Indemnizații pentru foști demnitari ai statului
II. Credite bugetare 730
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 3.382.969 956.183 869.475 733.291
II. Credite bugetare 2.380.069 1.333.456 1.252.339 1.445.447
01 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)
II. Credite bugetare 128.307
01 Finanțarea naționala
II. Credite bugetare 18.271
02 Finanțarea externa nerambursabila
II. Credite bugetare 96.108
03 Cheltuieli neeligibile
II. Credite bugetare 13.928
02 Programe din Fondul Social European (FSE)
II. Credite bugetare 341.381
01 Finanțarea naționala
II. Credite bugetare 52.272
02 Finanțarea externa nerambursabila
II. Credite bugetare 288.003
03 Cheltuieli neeligibile
II. Credite bugetare 1.106
06 Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane
II. Credite bugetare 319.497
01 Finanțarea naționala
II. Credite bugetare 47.918
02 Finanțarea externa nerambursabila
II. Credite bugetare 271.479
03 Cheltuieli neeligibile
II. Credite bugetare 100
08 Fondul pentru securitate interna
II. Credite bugetare 14.590
01 Finanțarea naționala
II. Credite bugetare 6.348
02 Finanțarea externa nerambursabila
II. Credite bugetare 1.528
03 Cheltuieli neeligibile
II. Credite bugetare 6.714
09 Asistenta tehnica pentru fondurile in domeniul afacerilor interne
II. Credite bugetare 282
02 Finanțarea externa nerambursabila
II. Credite bugetare 237
03 Cheltuieli neeligibile
II. Credite bugetare 45
12 Programe Instrumentul European de Vecinătate
II. Credite bugetare 5.184
01 Finanțarea naționala
II. Credite bugetare 4.353
02 Finanțarea externa nerambursabila
II. Credite bugetare 831
14 Asistenta tehnica in cadrul Programului Operațional Asistenta Tehnica
II. Credite bugetare 341.223
01 Finanțarea naționala
II. Credite bugetare 47.655
02 Finanțarea externa nerambursabila
II. Credite bugetare 264.956
03 Cheltuieli neeligibile
II. Credite bugetare 28.612
15 Alte programe comunitare finanțate in perioada 2014-2020
II. Credite bugetare 1.238
01 Finanțarea naționala
II. Credite bugetare 439
02 Finanțare externa nerambursabila
II. Credite bugetare 787
03 Cheltuieli neeligibile
II. Credite bugetare 12
16 Alte facilitați si instrumente postaderare
II. Credite bugetare 38.057
01 Finanțarea naționala
II. Credite bugetare 36.429
02 Finanțare externa nerambursabila
II. Credite bugetare 520
03 Cheltuieli neeligibile
II. Credite bugetare 1.108
17 Asistenta tehnica in cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistenta Tehnica
II. Credite bugetare 279.429
01 Finanțarea naționala
II. Credite bugetare 39.829
02 Finanțarea externa nerambursabila
II. Credite bugetare 232.214
03 Cheltuieli neeligibile
II. Credite bugetare 7.386
19 Transferuri din bugetul de stat necesare susținerii derulării proiectelor aprobate la finanțare in cadrul Mecanismului pentru Interconectarea Europei
II. Credite bugetare 76.337
01 Transferuri din bugetul de stat către beneficiari instituții publice
II. Credite bugetare 76.337
21 Transferuri de fonduri din bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN aferente cadrului financiar 2014-2020
II. Credite bugetare 144.913
22 Transferuri din bugetul de stat către ONG-uri, societăți comerciale, instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii si alti beneficiari de drept public sau privat necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN aferente cadrului financiar 2014-2020
II. Credite bugetare 489.084
01 Transferuri din bugetul de stat către instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN aferente cadrului financiar 2014-2020
II. Credite bugetare 152.490
02 Transferuri din bugetul de stat către ONG-uri, societăți comerciale si alti beneficiari de drept public sau privat necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN aferente cadrului financiar 2014-2020
II. Credite bugetare 336.594
23 Alte cheltuieli ocazionate de implementarea programelor cu finanțare din FEN
II. Credite bugetare 5.600
24 Sume aferente asistentei financiare nerambursabile alocata de Uniunea Europeana in perioada de programare 2014-2020
II. Credite bugetare 182.598
30 Mecanismul pentru Interconectarea Europei
II. Credite bugetare 300
02 Finanțarea externa nerambursabila
II. Credite bugetare 300
31 Mecanismele financiare Spațiul Economic European si Norvegian
II. Credite bugetare 1.098
03 Cheltuieli neeligibile
II. Credite bugetare 1.098
32 Fondul pentru relații bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spațiul Economic European si Norvegian
II. Credite bugetare 43
02 Finanțarea externa nerambursabila
II. Credite bugetare 43
33 Asistenta tehnica aferenta Mecanismelor financiare Spațiul Economic European si Norvegian
II. Credite bugetare 148
03 Cheltuieli neeligibile
II. Credite bugetare 148
34 Transferuri reprezentând cofinantare publica aferenta Mecanismelor financiare Spațiul Economic European si Norvegian 2014-2021
II. Credite bugetare 10.760
01 Transferuri reprezentând cofinantare publica aferenta Mecanismelor financiare Spațiul Economic European si Norvegian pentru promotorii de proiect/benefîciari instituții publice
II. Credite bugetare 6.110
02 Transferuri reprezentând cofinantare publica aferenta Mecanismelor financiare Spațiul Economic European si Norvegian pentru promotorii de proiect/benefîciari, alții decât instituții publice
II. Credite bugetare 4.650
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I. Credite de angajament 43.801 41.857 42.507 43.124
II. Credite bugetare 43.801 41.857 42.507 43.124
11 Asociații si fundații
II. Credite bugetare 1.000
17 Despăgubiri civile
II. Credite bugetare 7.525
22 Acțiuni cu caracter științific si social cultural
II. Credite bugetare 620
30 Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminării
II. Credite bugetare 104
40 Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate
II. Credite bugetare 34.002
41 Indemnizație pentru internship
II. Credite bugetare 550
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I. Credite de angajament 425.275 244.029 244.240 244.054
II. Credite bugetare 228.787 244.529 245.240 245.126
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I. Credite de angajament 425.275 244.029 244.240 244.054
II. Credite bugetare 228.787 244.529 245.240 245.126
01 Active fixe
II. Credite bugetare 220.549
01 Construcții
II. Credite bugetare 49.526
02 Mașini, echipamente si mijloace de transport
II. Credite bugetare 36.264
03 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale
II. Credite bugetare 17.645
30 Alte active fixe
II. Credite bugetare 117.114
03 Reparații capitale aferente activelor fixe
II. Credite bugetare 8.238
79 OPERAȚIUNI FINANCIARE
I. Credite de angajament 200.000 200.000 200.000 200.000
II. Credite bugetare 200.000 200.000 200.000 200.000
81 TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE
I. Credite de angajament 200.000 200.000 200.000 200.000
II. Credite bugetare 200.000 200.000 200.000 200.000
02 Rambursări de credite interne
II. Credite bugetare 200.000
03 Rambursări de credite interne
II. Credite bugetare 200.000
01 Autorități executive si legislative
II. Credite bugetare 9.671.906
01 Administrația prezidențiala
II. Credite bugetare 59.310
02 Autorități legislative
II. Credite bugetare 611.249
03 Autorități executive
II. Credite bugetare 8.292.457
04 Alte organe ale autoritarilor publice
II. Credite bugetare 708.890
03 Contribuția la bugetul UE
II. Credite bugetare 9.689.914
04 Cofinantarea fondurilor primite de la Uniunea Europeana
II. Credite bugetare 212.598
5301 CERCETARE FUNDAMENTALA SI CERCETARE DEZVOLTARE
I. Credite de angajament 1.828.485 797.124 1.527.694 1.445.382
II. Credite bugetare 1.828.485 1.873.281 1.973.198 1.910.313
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 1.826.485 795.124 1.525.694 1.443.382
II. Credite bugetare 1.826.485 1.871.281 1.971.198 1.908.313
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I. Credite de angajament 244.764 271.076 297.397 297.397
II. Credite bugetare 244.764 271.076 297.397 297.397
01 Cheltuieli salariale in bani
II. Credite bugetare 234.285
01 Salarii de baza
II. Credite bugetare 197.846
05 Sporuri pentru condiții de munca
II. Credite bugetare 6.350
06 Alte sporuri
II. Credite bugetare 17.550
12 Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii
II. Credite bugetare 846
13 Drepturi de delegare
II. Credite bugetare 343
17 Indemnizații de hrana
II. Credite bugetare 11.350
02 Cheltuieli salariale in natura
II. Credite bugetare 4.556
04 Locuința de serviciu folosita de salariat și familia sa
II. Credite bugetare 44
06 Vouchere de vacanta
II. Credite bugetare 4.512
03 Contribuții
II. Credite bugetare 5.923
01 Contribuții de asigurări sociale de stat
II. Credite bugetare 682
02 Contribuții de asigurări de șomaj
II. Credite bugetare 1
03 Contribuții de asigurări sociale de sanatate
II. Credite bugetare 3
04 Contribuții de asigurări pentru accidente de munca și boli profesionale
II. Credite bugetare 1
06 Contribuții pentru concedii și indemnizații
II. Credite bugetare 1
07 Contribuția asiguratorie pentru munca
II. Credite bugetare 5.200
08 Contribuții plătite de angajator in numele angajatului
II. Credite bugetare 35
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
I. Credite de angajament 14.502 15.500 15.500 15.500
II. Credite bugetare 14.502 15.500 15.500 15.500
01 Bunuri și servicii
II. Credite bugetare 11.387
01 Furnituri de birou
II. Credite bugetare 150
02 Materiale pentru curățenie
II. Credite bugetare 150
03 Încălzit, iluminat și forța motrica
II. Credite bugetare 6.500
04 Apa, canal și salubritate
II. Credite bugetare 500
05 Carburanți și lubrifianți
II. Credite bugetare 137
06 Piese de schimb
II. Credite bugetare 200
07 Transport
II. Credite bugetare 150
08 Posta, telecomunicații, radio, tv, internet
II. Credite bugetare 600
09 Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional
II. Credite bugetare 500
30 Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare
II. Credite bugetare 2.500
02 Reparații curente
II. Credite bugetare 746
03 Hrana
II. Credite bugetare 6
02 Hrana pentru animale
II. Credite bugetare 6
05 Bunuri de natura obiectelor de inventar
II. Credite bugetare 200
30 Alte obiecte de inventar
II. Credite bugetare 200
06 Deplasări, detașări, transferări
II. Credite bugetare 300
01 Deplasări interne, detașări, transferări
II. Credite bugetare 100
02 Deplasări in străinătate
II. Credite bugetare 200
09 Materiale de laborator
II. Credite bugetare 100
11 Cărți, publicații și materiale documentare
II. Credite bugetare 100
12 Consultanta și expertiza
II. Credite bugetare 10
13 Pregătire profesionala
II. Credite bugetare 10
14 Protecția muncii
II. Credite bugetare 200
30 Alte cheltuieli
II. Credite bugetare 1.443
02 Protocol și reprezentare
II. Credite bugetare 285
03 Prime de asigurare non-viață
II. Credite bugetare 100
04 Chirii
II. Credite bugetare 54
07 Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice
II. Credite bugetare 4
30 Alte cheltuieli cu bunuri și servicii
II. Credite bugetare 1.000
51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
I. Credite de angajament 10.302 10.330 10.417 10.446
II. Credite bugetare 10.302 10.330 10.417 10.446
01 Transferuri curente
II. Credite bugetare 10.302
01 Transferuri către instituții publice
II. Credite bugetare 10.302
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I. Credite de angajament 1.314.313 375.877 1.075.283 1.031.299
II. Credite bugetare 1.314.313 1.396.230 1.496.230 1.496.230
01 A. Transferuri interne
II. Credite bugetare 1.173.687
12 Investiții ale agentilor economici cu capital de stat
II. Credite bugetare 22.000
13 Programe de dezvoltare
II. Credite bugetare 520.240
48 Finanțarea proiectelor de cercetare-dezvoltare si inovare
II. Credite bugetare 631.447
02 B. Transferuri curente in străinătate (către organizații internaționale)
II. Credite bugetare 140.626
01 Contribuții si cotizații la organisme internaționale
II. Credite bugetare 140.626
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 206.560 85.396 89.265 50.000
II. Credite bugetare 206.560 141.200 113.822 50.000
01 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)
II. Credite bugetare 150.493
01 Finanțarea naționala
II. Credite bugetare 23.291
02 Finanțarea externa nerambursabila
II. Credite bugetare 102.254
03 Cheltuieli neeligibile
II. Credite bugetare 24.948
02 Programe din Fondul Social European (FSE)
II. Credite bugetare 30.800
01 Finanțarea naționala
II. Credite bugetare 4.918
02 Finanțarea externa nerambursabila
II. Credite bugetare 25.882
14 Asistenta tehnica in cadrul Programului Operațional Asistenta Tehnica
II. Credite bugetare 9.934
01 Finanțarea naționala
II. Credite bugetare 1.461
02 Finanțarea externa nerambursabila
II. Credite bugetare 8.148
03 Cheltuieli neeligibile
II. Credite bugetare 325
15 Alte programe comunitare finanțate in perioada 2014-2020
II. Credite bugetare 1
01 Finanțarea naționala
II. Credite bugetare 1
16 Alte facilitați si instrumente postaderare
II. Credite bugetare 406
02 Finanțare externa nerambursabila
II. Credite bugetare 406
17 Asistenta tehnica in cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistenta Tehnica
II. Credite bugetare 14.926
01 Finanțarea naționala
II. Credite bugetare 2.260
02 Finanțarea externa nerambursabila
II. Credite bugetare 12.461
03 Cheltuieli neeligibile
II. Credite bugetare 205
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I. Credite de angajament 36.044 36.945 37.832 38.740
II. Credite bugetare 36.044 36.945 37.832 38.740
01 Burse
II. Credite bugetare 1.333
11 Asociații si fundații
II. Credite bugetare 100
19 Indemnizația de merit
II. Credite bugetare 22.800
22 Acțiuni cu caracter științific si social cultural
II. Credite bugetare 120
26 Sume acordate membrilor academiilor
II. Credite bugetare 9.989
40 Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate
II. Credite bugetare 1.702
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I. Credite de angajament 2.000 2.000 2.000 2.000
II. Credite bugetare 2.000 2.000 2.000 2.000
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I. Credite de angajament 2.000 2.000 2.000 2.000
II. Credite bugetare 2.000 2.000 2.000 2.000
01 Active fixe
II. Credite bugetare 416
01 Construcții
II. Credite bugetare 159
02 Mașini, echipamente si mijloace de transport
II. Credite bugetare 100
03 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale
II. Credite bugetare 100
30 Alte active fixe
II. Credite bugetare 57
03 Reparații capitale aferente activelor fixe
II. Credite bugetare 1.584
01 Cercetare fundamentala (de baza)
II. Credite bugetare 270.249
02 Cercetare si dezvoltare pentru servicii publice generale
II. Credite bugetare 1.558.236
5401 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE
I. Credite de angajament 3.075.054 2.366.696 2.345.397 2.371.401
II. Credite bugetare 3.075.054 2.366.696 2.345.397 2.371.401
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 3.035.254 2.326.896 2.305.597 2.331.601
II. Credite bugetare 3.035.254 2.326.896 2.305.597 2.331.601
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
I. Credite de angajament 185.048 193.021 193.236 193.473
II. Credite bugetare 185.048 193.021 193.236 193.473
01 Bunuri și servicii
II. Credite bugetare 43.007
08 Posta, telecomunicații, radio, tv, internet
II. Credite bugetare 4
09 Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional
II. Credite bugetare 43.003
12 Consultanta și expertiza
II. Credite bugetare 579
25 Cheltuieli judiciare și extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale
II. Credite bugetare 62.687
28 Ajutor public judiciar
II. Credite bugetare 70.575
30 Alte cheltuieli
II. Credite bugetare 8.200
09 Executarea silita a creanțelor bugetare
II. Credite bugetare 3.000
30 Alte cheltuieli cu bunuri și servicii
II. Credite bugetare 5.200
50 TITLUL V FONDURI DE REZERVA
I. Credite de angajament 951.210 180.822 177.130 218.970
II. Credite bugetare 951.210 180.822 177.130 218.970
01 Fond de rezerva bugetara la dispoziția Guvernului
II. Credite bugetare 950.210
02 Fond de intervenție la dispoziția Guvernului
II. Credite bugetare 1.000
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I. Credite de angajament 197.462 169.449 142.783 117.283
II. Credite bugetare 197.462 169.449 142.783 117.283
01 A. Transferuri interne
II. Credite bugetare 17.600
14 Fond National de Preaderare
II. Credite bugetare 200
47 Plata valorii de executare a garanției in contul finanțatorilor in cadrul programului Prima casa
II. Credite bugetare 16.000
50 Sume rezultate din executarea garanțiilor acordate din bugetul de stat
II. Credite bugetare 1.400
02 B. Transferuri curente in străinătate (către organizații internaționale)
II. Credite bugetare 179.862
03 Asistenta pentru dezvoltare alocata in străinătate
II. Credite bugetare 19.039
05 Contribuția României la Fondul European pentru dezvoltare
II. Credite bugetare 160.823
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I. Credite de angajament 1.701.534 1.783.604 1.792.448 1.801.875
II. Credite bugetare 1.701.534 1.783.604 1.792.448 1.801.875
03 Finanțarea partidelor politice
II. Credite bugetare 181.441
17 Despăgubiri civile
II. Credite bugetare 1.485.093
38 Rambursarea cheltuielilor pentru campaniile electorale
II. Credite bugetare 35.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I. Credite de angajament 39.800 39.800 39.800 39.800
II. Credite bugetare 39.800 39.800 39.800 39.800
72 TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE
I. Credite de angajament 39.800 39.800 39.800 39.800
II. Credite bugetare 39.800 39.800 39.800 39.800
01 Active financiare
II. Credite bugetare 39.800
01 Participare la capitalul social al societăților comerciale
II. Credite bugetare 39.800
02 Fond de rezerva bugetara la dispoziția Guvernului
II. Credite bugetare 950.210
03 Fond de intervenție la dispoziția Guvernului
II. Credite bugetare 1.000
11 Asistenta naționala externa pentru dezvoltare
II. Credite bugetare 177.623
14 Plata valorii de executare a garanției in cadrul programului Prima casa
II. Credite bugetare 16.000
15 Sume rezultate din executarea garanțiilor acordate din bugetul de stat
II. Credite bugetare 1.400
50 Alte servicii publice generale
II. Credite bugetare 1.928.821
5501 TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI ÎMPRUMUTURI
I. Credite de angajament 14.814.131 15.644.340 16.086.201 16.184.022
II. Credite bugetare 14.816.639 15.646.848 16.083.693 16.186.530
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 13.083.823 14.134.806 14.779.082 14.999.909
II. Credite bugetare 13.086.331 14.137.314 14.776.574 15.002.417
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII
I. Credite de angajament 40.429 51.939 64.569 52.323
II. Credite bugetare 42.937 54.447 62.061 54.831
24 Comisioane si alte costuri aferente Împrumuturilor
II. Credite bugetare 42.937
01 Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor externe
II. Credite bugetare 20.870
02 Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor interne
II. Credite bugetare 16.700
03 Stabilirea riscului de tara
II. Credite bugetare 2.508
04 Comisoane si alte costuri aferente împrumuturilor preluate/contractate de MFP in baza OUG 64/2007
II. Credite bugetare 2.859
30 TITLUL III DOBÂNZI
I. Credite de angajament 12.984.325 14.022.771 14.655.137 14.888.721
II. Credite bugetare 12.984.325 14.022.771 14.655.137 14.888.721
01 Dobânzi aferente datoriei publice interne
II. Credite bugetare 6.709.641
01 Dobânzi aferente datoriei publice interne directe
II. Credite bugetare 6.709.641
02 Dobânzi aferente datoriei publice externe
II. Credite bugetare 5.835.000
01 Dobânzi, aferente datoriei publice externe directe
II. Credite bugetare 5.835.000
03 Alte dobânzi
II. Credite bugetare 120.000
07 Suma neta negativa aferenta diferenței de dobanda bonificata pentru disponibilitățile contului curent in valuta administrat de Ministerul Finanțelor Publice la Banca Naționala a României
II. Credite bugetare 120.000
04 Dobânzi aferente Împrumuturilor preluate/contracte de MFP in baza OUG 64/2007
II. Credite bugetare 319.684
51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
I. Credite de angajament 59.069 60.096 59.376 58.865
II. Credite bugetare 59.069 60.096 59.376 58.865
02 Transferuri de capital
II. Credite bugetare 59.069
10 Plăti in contul creditelor garantate și/sau subimprumutate
II. Credite bugetare 59.069
79 OPERAȚIUNI FINANCIARE
I. Credite de angajament 1.730.308 1.509.534 1.307.119 1.184.113
II. Credite bugetare 1.730.308 1.509.534 1.307.119 1.184.113
81 TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE
I. Credite de angajament 1.730.308 1.509.534 1.307.119 1.184.113
II. Credite bugetare 1.730.308 1.509.534 1.307.119 1.184.113
03 Rambursări de credite in contul Împrumuturilor preluate/contractate de MFP in baza OUG 64/2007
II. Credite bugetare 1.730.308
5601 TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL INTRE DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI
I. Credite de angajament 13.564.446 22.255.813 22.075.972 22.779.230
II. Credite bugetare 13.564.446 22.255.813 22.075.972 22.779.230
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 13.564.446 22.255.813 22.075.972 22.779.230
II. Credite bugetare 13.564.446 22.255.813 22.075.972 22.779.230
51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
I. Credite de angajament 13.564.446 22.255.813 22.075.972 22.779.230
II. Credite bugetare 13.564.446 22.255.813 22.075.972 22.779.230
01 Transferuri curente
II. Credite bugetare 13.564.446
07 Transferuri din bugetul de stat către bugetul asigurărilor sociale de stat
II. Credite bugetare 11.309.694
11 Transferuri din bugetul de stat către bugetul fondului național unic de asigurări sociale de sanatate
II. Credite bugetare 2.254.752
02 Transferuri din bugetul de stat către bugetul asigurărilor sociale de stat
II. Credite bugetare 11.309.694
04 Transferuri din bugetul de stat către bugetul fondului de asigurări sociale de sanatate
II. Credite bugetare 2.254.752
6001 APARARE
I. Credite de angajament 25.913.448 14.441.939 17.966.164 15.422.633
II. Credite bugetare 15.373.185 15.995.257 17.478.290 19.033.983
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 8.225.484 8.450.685 9.177.473 9.777.147
II. Credite bugetare 8.252.281 8.455.328 9.179.336 9.746.182
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I. Credite de angajament 6.181.550 6.378.367 7.078.359 7.571.205
II. Credite bugetare 6.181.550 6.378.367 7.078.359 7.571.205
01 Cheltuieli salariale in bani
II. Credite bugetare 4.820.087
01 Salarii de baza
II. Credite bugetare 3.881.768
05 Sporuri pentru condiții de munca
II. Credite bugetare 485.225
06 Alte sporuri
II. Credite bugetare 575
10 Fond pentru posturi ocupate prin cumul
II. Credite bugetare 50
12 Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii
II. Credite bugetare 7
13 Drepturi de delegare
II. Credite bugetare 247.210
14 Indemnizații de detașare
II. Credite bugetare 3.612
30 Alte drepturi salariale in bani
II. Credite bugetare 201.640
02 Cheltuieli salariale in natura
II. Credite bugetare 1.247.456
02 Norme de hrana
II. Credite bugetare 853.973
03 Uniforme și echipament obligatoriu
II. Credite bugetare 93.836
05 Transportul la și de la locul de munca
II. Credite bugetare 17.844
06 Vouchere de vacanta
II. Credite bugetare 109.054
30 Alte drepturi salariale in natura
II. Credite bugetare 172.749
03 Contribuții
II. Credite bugetare 114.007
01 Contribuții de asigurări sociale de stat
II. Credite bugetare 6.767
02 Contribuții de asigurări de șomaj
II. Credite bugetare 122
03 Contribuții de asigurări sociale de sanatate
II. Credite bugetare 299
05 Prime de asigurare viata plătite de angajator pentru angajați
II. Credite bugetare 6.479
06 Contribuții pentru concedii și indemnizații
II. Credite bugetare 107
07 Contribuția asiguratorie pentru munca
II. Credite bugetare 99.823
08 Contribuții plătite de angajator in numele angajatului
II. Credite bugetare 410
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
I. Credite de angajament 1.569.854 1.603.887 1.630.678 1.667.340
II. Credite bugetare 1.569.854 1.603.887 1.630.678 1.667.340
01 Bunuri și servicii
II. Credite bugetare 848.405
01 Furnituri de birou
II. Credite bugetare 10.669
02 Materiale pentru curățenie
II. Credite bugetare 7.009
03 Încălzit, iluminat și forța motrica
II. Credite bugetare 137.196
04 Apa, canal și salubritate
II. Credite bugetare 27.864
05 Carburanți și lubrifianți
II. Credite bugetare 191.128
06 Piese de schimb
II. Credite bugetare 219.024
07 Transport
II. Credite bugetare 13.157
08 Posta, telecomunicații, radio, tv, internet
II. Credite bugetare 16.089
09 Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional
II. Credite bugetare 215.889
30 Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare
II. Credite bugetare 10.380
02 Reparații curente
II. Credite bugetare 108.506
03 Hrana
II. Credite bugetare 47.880
01 Hrana pentru oameni
II. Credite bugetare 46.619
02 Hrana pentru animale
II. Credite bugetare 1.261
04 Medicamente și materiale sanitare
II. Credite bugetare 6.916
01 Medicamente
II. Credite bugetare 5.878
02 Materiale sanitare
II. Credite bugetare 744
03 Reactivi
II. Credite bugetare 125
04 Dezinfectând
II. Credite bugetare 169
05 Bunuri de natura obiectelor de inventar
II. Credite bugetare 218.721
01 Uniforme și echipament
II. Credite bugetare 144.845
03 Lenjerie și accesorii de pat
II. Credite bugetare 5.342
30 Alte obiecte de inventar
II. Credite bugetare 68.534
06 Deplasări, detașări, transferări
II. Credite bugetare 36.466
01 Deplasări interne, detașări, transferări
II. Credite bugetare 11.909
02 Deplasări in străinătate
II. Credite bugetare 24.557
09 Materiale de laborator
II. Credite bugetare 10
10 Cercetare-dezvoltare
II. Credite bugetare 1.620
11 Cărți, publicații și materiale documentare