Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli articole și alineate pe anii 2020 2023 (sume alocate din Bugetul Fondului National Unic de Asigurări Sociale de Sănătate) | Lege 5/2020

Acesta este un fragment din Legea nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

ANEXA Nr 11/02 -
Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli articole și alineate pe anii 2020-2023
(sume alocate din Bugetul Fondului National Unic de Asigurări Sociale de Sănătate)

- mii lei -
Capi-tol Sub-capi-tol Para-graf Grupa/ Titlu Arti-col Ali-neat Denumire indicator Program 2020 Estimări 2021 Estimări 2022 Estimări 2023
A B 1 2 3 4
5005 CHELTUIELI - TOTAL
I. Credite de angajament 41.043.426 41.264.969 42.872.430 44.882.170
II. Credite bugetare 41.043.426 41.264.969 42.872.430 44.882.170
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 41.038.426 41.259.969 42.867.430 44.877.170
II. Credite bugetare 41.038.426 41.259.969 42.867.430 44.877.170
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I. Credite de angajament 310.000 314.150 323.575 333.282
II. Credite bugetare 310.000 314.150 323.575 333.282
01 Cheltuieli salariale în bani
II. Credite bugetare 299.134
01 Salarii de baza
II. Credite bugetare 247.305
05 Sporuri pentru condiții de munca
II. Credite bugetare 32.981
06 Alte sporuri
II. Credite bugetare 873
12 Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii
II. Credite bugetare 1.223
13 Drepturi de delegare
II. Credite bugetare 1.435
17 Indemnizații de hrana
II. Credite bugetare 11.129
30 Alte drepturi salariale în bani
II. Credite bugetare 4.188
02 Cheltuieli salariale în natura
II. Credite bugetare 4.179
06 Vouchere de vacanta
II. Credite bugetare 4.179
03 Contribuții
II. Credite bugetare 6.687
07 Contribuția asiguratorie pentru munca
II. Credite bugetare 6.687
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
I. Credite de angajament 29.245.176 29.400.000 30.959.909 33.000.000
II. Credite bugetare 29.245.176 29.400.000 30.959.893 33.000.000
01 Bunuri și servicii
II. Credite bugetare 29.218.919
01 Furnituri de birou
II. Credite bugetare 2.405
02 Materiale pentru curățenie
II. Credite bugetare 287
03 Încălzit, iluminat și forța motrica
II. Credite bugetare 6.730
04 Apa, canal și salubritate
II. Credite bugetare 619
05 Carburanți și lubrifianți
II. Credite bugetare 892
06 Piese de schimb
II. Credite bugetare 2.056
08 Posta, telecomunicații, radio, tv, internet
II. Credite bugetare 3.401
09 Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional
II. Credite bugetare 29.136.693
30 Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare
II. Credite bugetare 65.836
02 Reparații curente
II. Credite bugetare 3.129
05 Bunuri de natura obiectelor de inventar
II. Credite bugetare 1.298
30 Alte obiecte de inventar
II. Credite bugetare 1.298
06 Deplasări, detașări, transferări
II. Credite bugetare 1.105
01 Deplasări interne, detașări, transferări
II. Credite bugetare 738
02 Deplasări în străinătate
II. Credite bugetare 367
11 Cărți, publicații și materiale documentare
II. Credite bugetare 141
13 Pregătire profesionala
II. Credite bugetare 606
14 Protecția muncii
II. Credite bugetare 235
25 Cheltuieli judiciare și extrajudiciare derivate din acțiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale
II. Credite bugetare 621
30 Alte cheltuieli
II. Credite bugetare 19.122
04 Chirii
II. Credite bugetare 6.488
30 Alte cheltuieli cu bunuri și servicii
II. Credite bugetare 12.634
30 TITLUL III DOBÂNZI
I. Credite de angajament 4.000 2.500 2.500 2.500
II. Credite bugetare 4.000 2.500 2.500 2.500
03 Alte dobânzi
II. Credite bugetare 4.000
02 Dobanda datorata trezoreriei statului
II. Credite bugetare 4.000
51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂȚI
ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
I. Credite de angajament 9.840.000 9.940.000 9.940.000 9.940.000
II. Credite bugetare 9.840.000 9.940.000 9.940.000 9.940.000
01 Transferuri curente
II. Credite bugetare 9.840.000
66 Transferuri din bugetul fondului național unic de asigurări sociale de sanatate către unitățile sanitare pentru acoperirea creșterilor salariale
II. Credite bugetare 9.840.000
57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA
I. Credite de angajament 1.500.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000
II. Credite bugetare 1.500.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000
02 Ajutoare sociale
II. Credite bugetare 1.500.000
01 Ajutoare sociale în numerar
II. Credite bugetare 1.500.000
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 138.000 1.996 40.091
II. Credite bugetare 138.000 1.996 40.107
02 Programe din Fondul Social European (FSE)
II. Credite bugetare 132.893
01 Finanțarea naționala
II. Credite bugetare 21.289
02 Finanțarea externa nerambursabila
II. Credite bugetare 111.604
15 Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020
II. Credite bugetare 5.107
01 Finanțarea naționala
II. Credite bugetare 1.634
02 Finanțare externa nerambursabila
II. Credite bugetare 2.451
03 Cheltuieli neeligibile
II. Credite bugetare 1.022
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I. Credite de angajament 1.250 1.323 1.355 1.388
II. Credite bugetare 1.250 1.323 1.355 1.388
40 Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate
II. Credite bugetare 1.250
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I. Credite de angajament 5.000 5.000 5.000 5.000
II. Credite bugetare 5.000 5.000 5.000 5.000
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I. Credite de angajament 5.000 5.000 5.000 5.000
II. Credite bugetare 5.000 5.000 5.000 5.000
01 Active fixe
II. Credite bugetare 4.250
01 Construcții
II. Credite bugetare 224
02 Mașini, echipamente și mijloace de transport
II. Credite bugetare 2.997
03 Mobilier, aparatura birotica și alte active corporale
II. Credite bugetare 100
30 Alte active fixe
II. Credite bugetare 929
03 Reparații capitale aferente activelor fixe
II. Credite bugetare 750
6600 05 Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE
I. Credite de angajament 41.043.426 41.264.969 42.872.430 44.882.170
II. Credite bugetare 41.043.426 41.264.969 42.872.430 44.882.170
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 41.038.426 41.259.969 42.867.430 44.877.170
II. Credite bugetare 41.038.426 41.259.969 42.867.430 44.877.170
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I. Credite de angajament 310.000 314.150 323.575 333.282
II. Credite bugetare 310.000 314.150 323.575 333.282
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
I. Credite de angajament 29.245.176 29.400.000 30.959.909 33.000.000
II. Credite bugetare 29.245.176 29.400.000 30.959.893 33.000.000
30 TITLUL III DOBÂNZI
I. Credite de angajament 4.000 2.500 2.500 2.500
II. Credite bugetare 4.000 2.500 2.500 2.500
51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂȚI
ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
I. Credite de angajament 9.840.000 9.940.000 9.940.000 9.940.000
II. Credite bugetare 9.840.000 9.940.000 9.940.000 9.940.000
57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA
I. Credite de angajament 1.500.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000
II. Credite bugetare 1.500.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 138.000 1.996 40.091
II. Credite bugetare 138.000 1.996 40.107
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I. Credite de angajament 1.250 1.323 1.355 1.388
II. Credite bugetare 1.250 1.323 1.355 1.388
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I. Credite de angajament 5.000 5.000 5.000 5.000
II. Credite bugetare 5.000 5.000 5.000 5.000
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I. Credite de angajament 5.000 5.000 5.000 5.000
II. Credite bugetare 5.000 5.000 5.000 5.000
6605 SĂNĂTATE
I. Credite de angajament 39.543.426 39.664.969 41.272.430 43.282.170
II. Credite bugetare 39.543.426 39.664.969 41.272.430 43.282.170
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 39.538.426 39.659.969 41.267.430 43.277.170
II. Credite bugetare 39.538.426 39.659.969 41.267.430 43.277.170
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I. Credite de angajament 310.000 314.150 323.575 333.282
II. Credite bugetare 310.000 314.150 323.575 333.282
01 Cheltuieli salariale în bani
II. Credite bugetare 299.134
01 Salarii de baza
II. Credite bugetare 247.305
05 Sporuri pentru condiții de munca
II. Credite bugetare 32.981
06 Alte sporuri
II. Credite bugetare 873
12 Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii
II. Credite bugetare 1.223
13 Drepturi de delegare
II. Credite bugetare 1.435
17 Indemnizații de hrana
II. Credite bugetare 11.129
30 Alte drepturi salariale în bani
II. Credite bugetare 4.188
02 Cheltuieli salariale în natura
II. Credite bugetare 4.179
06 Vouchere de vacanta
II. Credite bugetare 4.179
03 Contribuții
II. Credite bugetare 6.687
07 Contribuția asiguratorie pentru munca
II. Credite bugetare 6.687
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
I. Credite de angajament 29.245.176 29.400.000 30.959.909 33.000.000
II. Credite bugetare 29.245.176 29.400.000 30.959.893 33.000.000
01 Bunuri și servicii
II. Credite bugetare 29.218.919
01 Furnituri de birou
II. Credite bugetare 2.405
02 Materiale pentru curățenie
II. Credite bugetare 287
03 Încălzit, iluminat și forța motrica
II. Credite bugetare 6.730
04 Apa, canal și salubritate
II. Credite bugetare 619
05 Carburanți și lubrifianți
II. Credite bugetare 892
06 Piese de schimb
II. Credite bugetare 2.056
08 Posta, telecomunicații, radio, tv, internet
II. Credite bugetare 3.401
09 Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional
II. Credite bugetare 29.136.693
30 Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare
II. Credite bugetare 65.836
02 Reparații curente
II. Credite bugetare 3.129
05 Bunuri de natura obiectelor de inventar
II. Credite bugetare 1.298
30 Alte obiecte de inventar
II. Credite bugetare 1.298
06 Deplasări, detașări, transferări
II. Credite bugetare 1.105
01 Deplasări interne, detașări, transferări
II. Credite bugetare 738
02 Deplasări în străinătate
II. Credite bugetare 367
11 Cărți, publicații și materiale documentare
II. Credite bugetare 141
13 Pregătire profesionala
II. Credite bugetare 606
14 Protecția muncii
II. Credite bugetare 235
25 Cheltuieli judiciare și extrajudiciare derivate din acțiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale
II. Credite bugetare 621
30 Alte cheltuieli
II. Credite bugetare 19.122
04 Chirii
II. Credite bugetare 6.488
30 Alte cheltuieli cu bunuri și servicii
II. Credite bugetare 12.634
30 TITLUL III DOBÂNZI
I. Credite de angajament 4.000 2.500 2.500 2.500
II. Credite bugetare 4.000 2.500 2.500 2.500
03 Alte dobânzi
II. Credite bugetare 4.000
02 Dobanda datorata trezoreriei statului
II. Credite bugetare 4.000
51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI
ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
I. Credite de angajament 9.840.000 9.940.000 9.940.000 9.940.000
II. Credite bugetare 9.840.000 9.940.000 9.940.000 9.940.000
01 Transferuri curente
II. Credite bugetare 9.840.000
66 Transferuri din bugetul fondului național unic de asigurări sociale de sanatate către unitățile sanitare pentru acoperirea creșterilor salariale
II. Credite bugetare 9.840.000
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 20142020
I. Credite de angajament 138.000 1.996 40.091
II. Credite bugetare 138.000 1.996 40.107
02 Programe din Fondul Social European (FSE)
II. Credite bugetare 132.893
01 Finanțarea naționala
II. Credite bugetare 21.289
02 Finanțarea externa nerambursabila
II. Credite bugetare 111.604
15 Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020
II. Credite bugetare 5.107
01 Finanțarea naționala
II. Credite bugetare 1.634
02 Finanțare externa nerambursabila
II. Credite bugetare 2.451
03 Cheltuieli neeligibile
II. Credite bugetare 1.022
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I. Credite de angajament 1.250 1.323 1.355 1.388
II. Credite bugetare 1.250 1.323 1.355 1.388
40 Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate
II. Credite bugetare 1.250
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I. Credite de angajament 5.000 5.000 5.000 5.000
II. Credite bugetare 5.000 5.000 5.000 5.000
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I. Credite de angajament 5.000 5.000 5.000 5.000
II. Credite bugetare 5.000 5.000 5.000 5.000
01 Active fixe
II. Credite bugetare 4.250
01 Construcții
II. Credite bugetare 224
02 Mașini, echipamente si mijloace de transport
II. Credite bugetare 2.997
03 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale
II. Credite bugetare 100
30 Alte active fixe
II. Credite bugetare 929
03 Reparații capitale aferente activelor fixe
II. Credite bugetare 750
01 Administrația centrala
II. Credite bugetare 233.929
02 Servicii publice descentralizate
II. Credite bugetare 10.179.964
03 Produse farmaceutice, materiale sanitare specifice și dispozitive medicale
II. Credite bugetare 12.718.831
01 Medicamente cu și fara contribuție personala
II. Credite bugetare 5.716.230
02 Medicamente pentru boli cronice cu risc crescut utilizate în programele naționale cu scop curativ
II. Credite bugetare 5.048.628
03 Materiale sanitare specifice utilizate în programele naționale cu scop curativ
II. Credite bugetare 603.553
04 Servicii medicale de hemodializa și dializa peritoneala
II. Credite bugetare 1.131.898
05 Dispozitive și echipamente medicale
II. Credite bugetare 218.522
04 Servicii medicale în ambulator
II. Credite bugetare 5.420.057
01 Asistenta medicala primara
II. Credite bugetare 2.799.771
02 Asistenta medicala pentru specialități clinice
II. Credite bugetare 1.501.406
03 Asistenta medicala stomatologica
II. Credite bugetare 115.504
04 Asistenta medicala pentru specialități paraclinice
II. Credite bugetare 883.288
05 Asistenta medicala în centre medicale multifuncționale
II. Credite bugetare 120.088
05 Servicii de urgenta prespitalicesti și transport sanitar
II. Credite bugetare 38.004
06 Servicii medicale în unități sanitare cu paturi
II. Credite bugetare 10.465.028
01 Spitale generale
II. Credite bugetare 10.416.828
04 Unitati de recuperare-reabilitare a sanatatii
II. Credite bugetare 48.200
07 Îngrijiri medicale la domiciliu
II. Credite bugetare 37.462
11 Prestații medicale acordate în baza documentelor internaționale
II. Credite bugetare 450.151
6805 ASIGURĂRI ȘI ASISTENTA SOCIALA
I. Credite de angajament 1.500.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000
II. Credite bugetare 1.500.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 1.500.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000
II. Credite bugetare 1.500.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000
57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA
I. Credite de angajament 1.500.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000
II. Credite bugetare 1.500.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000
02 Ajutoare sociale
II. Credite bugetare 1.500.000
01 Ajutoare sociale în numerar
II. Credite bugetare 1.500.000
05 Asistenta sociala în caz de boli și invalidități
II. Credite bugetare 800.000
01 Asistenta sociala în caz de boli
II. Credite bugetare 800.000
06 Asistenta sociala pentru familie și copii
II. Credite bugetare 700.000

În anul 2020 cheltuielile de administrare, funcționare și de capital ale Casei Naționale de Asigurări de Sănătate și caselor de asigurări de sănătate nu depășesc 3% din sumele colectate. La subcapitolul "Servicii publice descentralizate" sunt cuprinse și sume reprezentând creșteri salariale acordate personalului din sectorul sanitar, potrivit prevederilor Legii nr. 153/2017.

Acesta este un fragment din Legea nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 5/2020:
BUGETUL DE STAT pe anii 2020 2023 SINTEZA
SINTEZA cheltuielilor pe surse de finanțare, capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole, alineate după caz pe anii 2020 2023
SUME defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor, pe anul 2020 și estimări pe anii 2021 2023
SUME defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și Municipiului București, pe anul 2020 și estimări pe anii 2021 2023
SUME defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene și comunale pentru anul 2020 și estimări pe anii 2021 2023
SUME defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2020 și estimări pe anii 2021 2023
SUME defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea învățământului particular și cel confesional, acreditate, pe anul 2020 și estimări pe anii 2021 2023
NUMĂRUL MAXIM DE POSTURI finanțate pentru personalul neclerical angajat în unitățile de cult, pe anul 2020 și estimări pe anii 2021 2023
CATEGORIILE DE VENITURI ȘI CHELTUIELI aferente bugetelor locale pe anul 2020
Sinteza veniturilor și cheltuielilor alocate pe surse și pe titluri pe anii 2020 2023
Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli articole și alineate pe anii 2020 2023 (sume alocate din Bugetul Fondului National Unic de Asigurări Sociale de Sănătate)
Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli articole și alineate pe anii 2020 2023 (sume alocate din fonduri externe nerambursabile)
SINTEZA proiectelor finanțate/propuse la finanțare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a UE, Politicilor Comune Agricola și de Pescuit, precum și a altor facilități și instrumente postaderare
SINTEZA FINANȚĂRII PROGRAMELOR
Fișa Programului
PROGRAMUL DE INVESTIȚII PUBLICE PE GRUPE DE INVESTIȚII ȘI SURSE DE FINANȚARE
;
se încarcă...