Cumpără forma actualizată
  •  

Structura formularelor cuprinse în raportările contabile anuale întocmite la 31 decembrie de către entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr 2844/2016, cu modificările și completările ulterioare - Structura formularului "Situația activelor imobilizate" (cod 40), prevăzut la pct 21 alin (1) lit d), este următoarea: -
SITUAȚIA AMORTIZĂRII ACTIVELOR IMOBILIZATE

cod 40 - lei -
Elemente de imobilizări Nr. rd. Sold inițial Amortizare în cursul anului Amortizare aferentă imobilizărilor scoase din evidență Amortizare la sfârșitul anului (col. 9 = 6 + 7 - 8)
A B 6 7 8 9
I. Imobilizări necorporale
Cheltuieli de dezvoltare 21
Alte imobilizări 22
Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale 23
TOTAL (rd. 21 + 22 + 23) 24
II. Imobilizări corporale
Terenuri 25
Construcții 26
Instalații tehnice și mașini 27
Alte instalații, utilaje și mobilier 28
Investiții imobiliare 29
Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale 30
Plante productive 31
TOTAL (rd. 25 la 31) 32
III. Active biologice productive 33
IV. Drepturi de utilizare a 34
activelor luate în leasing
AMORTIZĂRI - TOTAL (rd. 24 + 32 + 33 + 34) 35

Acesta este un fragment din Ordinul nr. 3781/2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice și pentru reglementarea unor aspecte contabile. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordin 3781/2019:
SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII la data de 31 decembrie
SITUAȚIA VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR la data de 31 decembrie
SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII la data de 31 decembrie
SITUAȚIA VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR la data de 31 decembrie
SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE la data de 31 decembrie…
SITUAȚIA AMORTIZĂRII ACTIVELOR IMOBILIZATE
SITUAȚIA AJUSTĂRILOR PENTRU DEPRECIERE
;
se încarcă...