Cumpără forma actualizată
  •  

Structura formularelor "Date informative" (cod 30) și "Situația activelor imobilizate" (cod 40) și modul de completare a acestora - Structura formularului "Situația activelor imobilizate" (cod 40) pentru entitățile prevăzute la pct 21, 22 și 23 din anexa nr 1 la ordin și pentru entitățile prevăzute la pct 21 din anexa nr 2 la ordin, este următoarea: -
SITUAȚIA AJUSTĂRILOR PENTRU DEPRECIERE

cod 40 - lei -
Elemente de imobilizări Nr. rd. Sold inițial Ajustări constituite în cursul anului Ajustări reluate la venituri Sold final (col. 13 = 10 + 11 - 12)
A B 10 11 12 13
I. Imobilizări necorporale
Cheltuieli de constituire și cheltuieli de dezvoltare 32
Alte imobilizări 33
Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale 34
TOTAL (rd. 32 la 34) 35
II. Imobilizări corporale
Terenuri 36
Construcții 37
Instalații tehnice și mașini 38
Alte instalații, utilaje și mobilier 39
Investiții imobiliare 40
Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale 41
Active biologice productive 42
Imobilizări corporale în curs de execuție 43
Investiții imobiliare în curs de execuție 44
TOTAL (rd. 36 la 44) 45
III. Imobilizări financiare 46
AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd. 35 + 45 + 46) 47

Acesta este un fragment din Ordinul nr. 3781/2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice și pentru reglementarea unor aspecte contabile. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordin 3781/2019:
DATE INFORMATIVE la data de 31 decembrie
DATE INFORMATIVE la data de 31 decembrie
SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE la data de 31 decembrie
SITUAȚIA AMORTIZĂRII ACTIVELOR IMOBILIZATE
SITUAȚIA AJUSTĂRILOR PENTRU DEPRECIERE
;
se încarcă...