Art. 14. -

După punctul 20 din Normele metodologice privind reflectarea în contabilitate a principalelor operațiuni de fuziune, divizare, dizolvare și lichidare a societăților, precum și de retragere sau excludere a unor asociați din cadrul societăților, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 897/2015, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 711 și 711 bis din 22 septembrie 2015, se introduc două noi puncte, punctele 201 și 202, cu următorul cuprins:

"

201. La întocmirea protocolului de predare-primire, societatea absorbantă se asigură că societatea absorbită și-a îndeplinit obligațiile prevăzute de lege, referitoare la întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale, stabilite prin legea contabilității.

202. În cazul în care societatea absorbită există din punct de vedere legal la finele exercițiului financiar de raportare, aceasta are obligația întocmirii și depunerii situațiilor financiare prevăzute de lege. Dacă societatea absorbită este radiată în perioada cuprinsă între data la care trebuie întocmite situațiile financiare anuale și termenul de depunere a acestora, prevăzut de legea contabilității, aceste situații vor fi depuse înainte de încetarea existenței societății absorbite."

Acesta este un fragment din Ordinul nr. 3781/2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice și pentru reglementarea unor aspecte contabile. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordin 3781/2019:
Art 4
Art 5
Art 6
Art 7
Art 8
Art 9
Art 10
Art 11
Art 12
Art 13
Art 14
Art 15
Art 16
;
se încarcă...