Sinteza veniturilor și cheltuielilor alocate pe surse și pe titluri pe anii 2020 2023 | Lege 6/2020

Acesta este un fragment din Legea nr. 6/2020 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

ANEXA Nr 1/03 -
Sinteza veniturilor și cheltuielilor alocate pe surse și pe titluri pe anii 2020-2023

- mii lei -
Ca-
pi-
tol
Sub-
capi-
tol
Para-
graf
Grupa/
Titlu
Arti-
col
Ali-
neat
Denumire indicator Program 2020 Estimări 2021 Estimări 2022 Estimări 2023
A B 1 2 3 4
0001 03 VENITURI - TOTAL 87.489.458 104.551.317 112.123.283 120.884.144
0002 03 I. VENITURI CURENTE 76.179.764 82.295.504 90.047.311 98.104.914
2000 03 B.CONTRIBUTII DE ASIGURĂRI 76.006.333 82.117.042 89.863.850 97.916.684
2003 CONTRIBUȚIILE ANGAJATORILOR 538.284 592.343 641.352 693.207
01 Contribuții de asigurări sociale de stat datorate de angajatori 389.716 425.869 457.840 491.074
09 Venituri din contribuția asiguratorie pentru muncă pentru accidente de muncă și boli profesionale 148.568 166.474 183.512 202.133
2103 CONTRIBUȚIILE ASIGURAȚILOR 75.468.049 81.524.699 89.222.498 97.223.477
01 Contribuții de asigurări sociale de stat datorate de asigurați 80.371.471 86.929.798 95.161.579 103.719.704
04 Contribuții de asigurări sociale datorate de persoane asigurate pe bază de contract de asigurare 267.365 278.595 290.296 301.907
07 Contribuția la fondul de pensii, administrat privat (se scade) -9.378.382 -10.293.880 -11.264.999 -12.274.473
13 Contribuția individuală de asigurări sociale datorată de persoanele care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuala 17.331 19.023 20.817 22.683
28 Contribuția de asigurări sociale datorată de persoanele fizice care realizează venituri în bază contractelor de activitate sportivă 27.050 29.690 32.491 35.403
47 Contribuția de asigurări sociale datorată de persoanele care realizează venituri din salarii din domeniul construcțiilor 3.745.636 4.111.278 4.499.133 4.902.308
48 Contribuții de asigurări aferente declarației unice 417.578 450.195 483.181 515.945
2900 03 C.VENITURI NEFISCALE 173.431 178.462 183.461 188.230
3000 03 CUVENITURI DIN PROPRIETATE 13.811 14.211 14.807 15.399
3103 VENITURI DIN DOBÂNZI 13.811 14.211 14.807 15.399
05 Venituri din dobânzi ale bugetului asigurărilor sociale de stat 42 43 44 45
06 Venituri din dobânzi ale sistemului de asigurări de accidente de muncă și boli profesionale 13.769 14.168 14.763 15.354
3300 03 C2.VANZARI DE BUNURI ȘI SERVICII 159.620 164.251 168.654 172.831
3303 VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ȘI ALTE ACTIVITATI 87.812 90.359 93.905 95.304
08 Venituri din prestări de servicii 145 150 154 158
11 Contribuția pentru bilete de tratament și odihnă 87.667 90.209 93.751 95.146
3603 DIVERSE VENITURI 71.808 73.892 74.749 77.527
01 Venituri din aplicarea prescripției extinctive 9.226 9.614 10.018 10.418
03 Sume din recuperarea debitelor provenite din drepturile necuvenite 20.603 21.469 22.371 23.265
50 Alte venituri 41.979 42.809 42.360 43.844
4100 03 IV.SUBVENȚII 11.309.694 22.255.813 22.075.972 22.779.230
4200 03 SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 11.309.694 22.255.813 22.075.972 22.779.230
4203 SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT 11.309.694 22.255.813 22.075.972 22.779.230
24 Subvenții primite de bugetul asigurărilor sociale de stat 11.309.694 22.255.813 22.075.972 22.779.230
4903 01 Venituri sistem public de pensii 87.327.121 104.370.675 111.925.008 120.666.657
4903 02 Venituri sistem accidente de muncă și boli profesionale 162.337 180.642 198.275 217.487
08 FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE TOTAL VENITURI 1.020
4808 SUME PRIMITE DE LA UE/ALȚI DONATORI IN CONTUL PLĂȚILOR EFECTUATE ȘI PREFINANTARI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 1.020
15 Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020 (APC) 1.020
5000 TOTAL GENERAL
I. Credite de angajament 87.466.001 104.539.377 112.109.896 120.857.439
II. Credite bugetare 87.466.001 104.539.377 112.109.896 120.857.439
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 87.453.401 104.534.377 112.104.896 120.852.439
II. Credite bugetare 87.453.401 104.534.377 112.104.896 120.852.439
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
10 I. Credite de angajament 370.000 407.000 447.700 447.700
II. Credite bugetare 370.000 407.000 447.700 447.700
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
I. Credite de angajament 572.929 650.000 700.000 750.000
II. Credite bugetare 572.929 650.000 700.000 750.000
30 TITLUL III DOBÂNZI
I. Credite de angajament 5.005 5.005 5.005 5.005
II. Credite bugetare 5.005 5.005 5.005 5.005
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
I. Credite de angajament 12
II. Credite bugetare 12
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
55 I. Credite de angajament 187 187 187 187
II. Credite bugetare 187 187 187 187
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
I. Credite de angajament 86.500.000 103.470.032 110.949.800 119.647.290
II. Credite bugetare 86.500.000 103.470.032 110.949.800 119.647.290
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 3.180
II. Credite bugetare 3.180
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I. Credite de angajament 2.088 2.153 2.204 2.257
II. Credite bugetare 2.088 2.153 2.204 2.257
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I. Credite de angajament 12.600 5.000 5.000 5.000
II. Credite bugetare 12.600 5.000 5.000 5.000
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I. Credite de angajament 12.600 5.000 5.000 5.000
II. Credite bugetare 12.600 5.000 5.000 5.000
5003 BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT
I. Credite de angajament 87.464.981 104.539.377 112.109.896 120.857.439
II. Credite bugetare 87.464.981 104.539.377 112.109.896 120.857.439
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 87.452.381 104.534.377 112.104.896 120.852.439
II. Credite bugetare 87.452.381 104.534.377 112.104.896 120.852.439
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I. Credite de angajament 370.000 407.000 447.700 447.700
II. Credite bugetare 370.000 407.000 447.700 447.700
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
I. Credite de angajament 572.929 650.000 700.000 750.000
II. Credite bugetare 572.929 650.000 700.000 750.000
30 TITLUL III DOBÂNZI
I. Credite de angajament 5.005 5.005 5.005 5.005
II. Credite bugetare 5.005 5.005 5.005 5.005
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
I. Credite de angajament 12
II. Credite bugetare 12
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I. Credite de angajament 187 187 187 187
II. Credite bugetare 187 187 187 187
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
I. Credite de angajament 86.500.000 103.470.032 110.949.800 119.647.290
II. Credite bugetare 86.500.000 103.470.032 110.949.800 119.647.290
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 2.160
II. Credite bugetare 2.160
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I. Credite de angajament 2.088 2.153 2.204 2.257
II. Credite bugetare 2.088 2.153 2.204 2.257
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I. Credite de angajament 12.600 5.000 5.000 5.000
II. Credite bugetare 12.600 5.000 5.000 5.000
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I. Credite de angajament 12.600 5.000 5.000 5.000
II. Credite bugetare 12.600 5.000 5.000 5.000
6800 03 Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE
I. Credite de angajament 87.464.981 104.539.377 112.109.896 120.857.439
II. Credite bugetare 87.464.981 104.539.377 112.109.896 120.857.439
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 87.452.381 104.534.377 112.104.896 120.852.439
II. Credite bugetare 87.452.381 104.534.377 112.104.896 120.852.439
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I. Credite de angajament 370.000 407.000 447.700 447.700
II. Credite bugetare 370.000 407.000 447.700 447.700
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
I. Credite de angajament 572.929 650.000 700.000 750.000
II. Credite bugetare 572.929 650.000 700.000 750.000
30 TITLUL III DOBÂNZI
I. Credite de angajament 5.005 5.005 5.005 5.005
II. Credite bugetare 5.005 5.005 5.005 5.005
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
I. Credite de angajament 12
II. Credite bugetare 12
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I. Credite de angajament 187 187 187 187
II. Credite bugetare 187 187 187 187
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
I. Credite de angajament 86.500.000 103.470.032 110.949.800 119.647.290
II. Credite bugetare 86.500.000 103.470.032 110.949.800 119.647.290
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 2.160
II. Credite bugetare 2.160
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I. Credite de angajament 2.088 2.153 2.204 2.257
II. Credite bugetare 2.088 2.153 2.204 2.257
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I. Credite de angajament 12.600 5.000 5.000 5.000
II. Credite bugetare 12.600 5.000 5.000 5.000
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I. Credite de angajament 12.600 5.000 5.000 5.000
II. Credite bugetare 12.600 5.000 5.000 5.000
6803 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ
I. Credite de angajament 87.327.121 104.370.675 111.925.008 120.666.657
II. Credite bugetare 87.327.121 104.370.675 111.925.008 120.666.657
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 87.314.621 104.365.775 111.920.108 120.661.757
II. Credite bugetare 87.314.621 104.365.775 111.920.108 120.661.757
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I. Credite de angajament 355.211 384.112 420.356 420.356
II. Credite bugetare 355.211 384.112 420.356 420.356
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
I. Credite de angajament 570.375 646.795 696.761 746.761
II. Credite bugetare 570.375 646.795 696.761 746.761
30 TITLUL III DOBÂNZI
I. Credite de angajament 5.000 5.000 5.000 5.000
II. Credite bugetare 5.000 5.000 5.000 5.000
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I. Credite de angajament 187 187 187 187
II. Credite bugetare 187 187 187 187
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
I. Credite de angajament 86.379.820 103.327.748 110.795.820 119.487.416
II. Credite bugetare 86.379.820 103.327.748 110.795.820 119.487.416
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 2.160
II. Credite bugetare 2.160
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I. Credite de angajament 1.868 1.933 1.984 2.037
II. Credite bugetare 1.868 1.933 1.984 2.037
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I. Credite de angajament 12.500 4.900 4.900 4.900
II. Credite bugetare 12.500 4.900 4.900 4.900
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I. Credite de angajament 12.500 4.900 4.900 4.900
II. Credite bugetare 12.500 4.900 4.900 4.900
6903 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE DE MUNCĂ ȘI BOLI PROFESIONALE
I. Credite de angajament 137.860 168.702 184.888 190.782
II. Credite bugetare 137.860 168.702 184.888 190.782
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 137.760 168.602 184.788 190.682
II. Credite bugetare 137.760 168.602 184.788 190.682
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
10 I. Credite de angajament 14.789 22.888 27.344 27.344
II. Credite bugetare 14.789 22.888 27.344 27.344
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
I. Credite de angajament 2.554 3.205 3.239 3.239
II. Credite bugetare 2.554 3.205 3.239 3.239
30 TITLUL III DOBÂNZI
I. Credite de angajament 5 5 5 5
II. Credite bugetare 5 5 5 5
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
I. Credite de angajament 12
II. Credite bugetare 12
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
I. Credite de angajament 120.180 142.284 153.980 159.874
II. Credite bugetare 120.180 142.284 153.980 159.874
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I. Credite de angajament 220 220 220 220
II. Credite bugetare 220 220 220 220
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I. Credite de angajament 100 100 100 100
II. Credite bugetare 100 100 100 100
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I. Credite de angajament 100 100 100 100
II. Credite bugetare 100 100 100 100
9903 EXCEDENT/DEFICIT 24.477 11.940 13.387 26.705
9903 10 Excedent/Deficit sistem public de pensii
9903 11 Excedent/Deficit sistem accidente de muncă și boli profesionale 24.477 11.940 13.387 26.705
5008 FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
I. Credite de angajament 1.020
II. Credite bugetare 1.020
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 1.020
II. Credite bugetare 1.020
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 1.020
II. Credite bugetare 1.020
6808 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ
I. Credite de angajament 1.020
II. Credite bugetare 1.020
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 1.020
II. Credite bugetare 1.020
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 1.020
II. Credite bugetare 1.020

Acesta este un fragment din Legea nr. 6/2020 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 6/2020:
Sinteza veniturilor și cheltuielilor alocate pe surse și pe titluri pe anii 2020 2023
Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2020 2023 (sume alocate din Bugetul asigurărilor sociale de stat)
Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2020 2023 (sume alocate din fonduri externe nerambursabile)
SINTEZA proiectelor finanțate/propuse la finanțare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a UE, Politicilor Comune Agricolă și de Pescuit, precum și a altor facilități și instrumente postaderare
FIȘA PROIECTULUI finanțat/propus la finanțare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U E, Politicilor Comune Agricolă și de Pescuit și a altor facilități și instrumente postaderare
SINTEZA FINANȚĂRII PROGRAMELOR
Fișa Programului
PROGRAMUL DE INVESTIȚII PUBLICE PE GRUPE DE INVESTIȚII ȘI SURSE DE FINANȚARE
Sinteza veniturilor și cheltuielilor alocate pe surse și pe titluri pe anii 2020 2023
Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2020 2023 (sume alocate din Bugetul asigurărilor pentru șomaj)
Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2020 2023 (sume alocate din fonduri externe nerambursabile)
;
se încarcă...