SINTEZA sumelor alocate pentru instituții publice finanțate parțial din venituri proprii pe anii 2020 2023 | Lege 6/2020

Acesta este un fragment din Legea nr. 6/2020 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

ANEXA Nr 7/04 -
SINTEZA
sumelor alocate pentru instituții publice finanțate parțial din venituri proprii pe anii 2020-2023

mii lei
Capi-tol Sub-capi-tol Para-graf Gru-pa/ Titlu Arti-col Ali-neat Denumire indicator Program 2020 Estimări 2021 Estimări 2022 Estimări 2023
A B 1 2 3 4
0001 10 VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI 25.860 26.860 28.860 28.860
0002 10 I.VENITURI CURENTE 690 860 860 860
2900 10 C.VENITURI NEFISCALE 690 860 860 860
3300 10 C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 690 860 860 860
3310 VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI 690 860 860 860
50 Alte venituri din prestări servicii si alte activitati 690 860 860 860
4200 10 IV. SUBVENȚII 25.000 26.000 28.000 28.000
4310 SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII 25.000 26.000 28.000 28.000
09 Subvenții pentru instituții publice 25.000 26.000 28.000 28.000
4810 SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLĂȚILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 170
02 Fondul Social European (FSE) 170
5010 VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI
I. Credite de angajament 25.860 26.860 28.860 28.860
H.Credite bugetare 25.860 26.860 28.860 28.860
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 25.360 26.560 28.560 28.560
H.Credite bugetare 25.360 26.560 28.560 28.560
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
10 I. Credite de angajament 8.235 9.057 9.964 10.960
II. Credite bugetare 8.235 9.057 9.964 10.960
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII
I. Credite de angajament 16.425 17.003 18.096 17.100
II. Credite bugetare 16.425 17.003 18.096 17.100
57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA
I. Credite de angajament 500 500 500 500
II. Credite bugetare 500 500 500 500
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 200
II. Credite bugetare 200
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I. Credite de angajament 500 300 300 300
II. Credite bugetare 500 300 300 300
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I. Credite de angajament 500 300 300 300
II. Credite bugetare 500 300 300 300
6500 10 PARTEA a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE
I. Credite de angajament 25.860 26.860 28.860 28.860
II. Credite bugetare 25.860 26.860 28.860 28.860
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 25.360 26.560 28.560 28.560
II. Credite bugetare 25.360 26.560 28.560 28.560
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I. Credite de angajament 8.235 9.057 9.964 10.960
II. Credite bugetare 8.235 9.057 9.964 10.960
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII
I. Credite de angajament 16.425 17.003 18.096 17.100
II. Credite bugetare 16.425 17.003 18.096 17.100
57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA
I. Credite de angajament 500 500 500 500
II. Credite bugetare 500 500 500 500
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 200
II. Credite bugetare 200
CHELTUIELI DE CAPITAL
70 I. Credite de angajament 500 300 300 300
II. Credite bugetare 500 300 300 300
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I. Credite de angajament 500 300 300 300
II. Credite bugetare 500 300 300 300
6510 INVATAMANT
I. Credite de angajament 25.860 26.860 28.860 28.860
II. Credite bugetare 25.860 26.860 28.860 28.860
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 25.360 26.560 28.560 28.560
II. Credite bugetare 25.360 26.560 28.560 28.560
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I. Credite de angajament 8.235 9.057 9.964 10.960
II. Credite bugetare 8.235 9.057 9.964 10.960
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII
I. Credite de angajament 16.425 17.003 18.096 17.100
II. Credite bugetare 16.425 17.003 18.096 17.100
57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA
I. Credite de angajament 500 500 500 500
II. Credite bugetare 500 500 500 500
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 200
II. Credite bugetare 200
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I. Credite de angajament 500 300 300 300
II. Credite bugetare 500 300 300 300
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I. Credite de angajament 500 300 300 300
II. Credite bugetare 500 300 300 300

Acesta este un fragment din Legea nr. 6/2020 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 6/2020:
SINTEZA FINANȚĂRII PROGRAMELOR
Fișa Programului
PROGRAMUL DE INVESTIȚII PUBLICE PE GRUPE DE INVESTIȚII ȘI SURSE DE FINANȚARE
Sinteza veniturilor și cheltuielilor alocate pe surse și pe titluri pe anii 2020 2023
Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2020 2023 (sume alocate din Bugetul asigurărilor pentru șomaj)
Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2020 2023 (sume alocate din fonduri externe nerambursabile)
SINTEZA proiectelor finanțate/propuse la finanțare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a UE, Politicilor Comune Agricolă și de Pescuit, precum și a altor facilități și instrumente postaderare
SINTEZA FINANȚĂRII PROGRAMELOR
Fișa Programului
PROGRAMUL DE INVESTIȚII PUBLICE PE GRUPE DE INVESTIȚII ȘI SURSE DE FINANȚARE
SINTEZA sumelor alocate pentru instituții publice finanțate parțial din venituri proprii pe anii 2020 2023
;
se încarcă...