SINTEZA proiectelor finanțate/propuse la finanțare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a UE, Politicilor Comune Agricolă și de Pescuit, precum și a altor facilități și instrumente postaderare | Lege 6/2020

Acesta este un fragment din Legea nr. 6/2020 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

ANEXA Nr 4/04 -
SINTEZA
proiectelor finanțate/propuse la finanțare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricolă și de Pescuit, precum și a altor facilități și instrumente postaderare

- mii lei -
Cod Denumirea program/instrument/facilitate Valoarea totală Realizări până în anul 2017 Realizări 2018 Execuție preliminată 2019 Program 2020 Estimări 2021 Estimări 2022 Estimări 2023 Anii următori
5000 TOTAL GENERAL
I. Credite de angajament 3.139.704 20.769 71.990 1.529.738 1.029.381 308.481 139.345 40.000 0
II. Credite bugetare 2.441.198 20.769 71.990 830.946 1.029.667 308.481 139.345 40.000 0
65045602 Programe din Fondul Social European(FSE)
I. Credite de angajament 1.370 1.370 0 0 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 1.370 1.370 0 0 0 0 0 0 0
65045602 Programe din Fondul Social European(FSE)
6139 Dezvoltarea abilităților profesionale pentru reintegrarea șomerilor în viață activa în regiunileSud Muntenia și Sud Vest
I. Credite de angajament 664 664 0 0 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 664 664 0 0 0 0 0 0 0
65045602 Programe din Fondul Social European(FSE)
6578 Sustenabilitate în mediul rural prin investiția în resurse umane
I. Credite de angajament 706 706 0 0 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 706 706 0 0 0 0 0 0 0
65045602
6504560201 Finanțarea națională
I. Credite de angajament 111 111 0 0 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 111 111 0 0 0 0 0 0 0
65045602
6504560202 Finanțarea externă nerambursabilă
I. Credite de angajament 1.180 1.180 0 0 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 1.180 1.180 0 0 0 0 0 0 0
65045602
6504560203 Cheltuieli neeligibile
I. Credite de angajament 79 79 0 0 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 79 79 0 0 0 0 0 0 0
65045802 Programe din Fondul Social European (FSE)
I. Credite de angajament 1.710 1.400 0 10 100 100 100 0 0
II. Credite bugetare 1.710 1.400 0 10 100 100 100 0 0
65045802 Programe din Fondul Social European (FSE)
8212 Fluxuri moderne în SPO
I. Credite de angajament 1.400 1.400 0 0 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 1.400 1.400 0 0 0 0 0 0 0
65045802 Programe din Fondul Social European (FSE)
12335 UNIT4 RMPD - Ucenicie și stagii pentru șomeri NON NEETs din regiunile mai puțin dezvoltate
I. Credite de angajament 310 0 0 10 100 100 100 0 0
II. Credite bugetare 310 0 0 10 100 100 100 0 0
65045802
6504580201 Finanțarea națională
I. Credite de angajament 347 300 0 2 15 15 15 0 0
II. Credite bugetare 347 300 0 2 15 15 15 0 0
65045802
6504580202 Finanțarea externă nerambursabilă
I. Credite de angajament 1.263 1.000 0 8 85 85 85 0 0
II. Credite bugetare 1.263 1.000 0 8 85 85 85 0 0
65045802
6504580203 Cheltuieli neeligibile
I. Credite de angajament 100 100 0 0 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 100 100 0 0 0 0 0 0 0
65105802 Programe din Fondul Social European (FSE)
I. Credite de angajament 2.070 0 170 1.700 200 0 0 0 0
II. Credite bugetare 2.070 0 170 1.700 200 0 0 0 0
65105802 Programe din Fondul Social European (FSE)
13217 IFCA - Informare, consiliere, formare, angajare pentru persoane aflate în cautarea unui loc de muncă în regiunea SV Oltenia - POCU/298/3/14/121507
I. Credite de angajament 2.070 0 170 1.700 200 0 0 0 0
II. Credite bugetare 2.070 0 170 1.700 200 0 0 0 0
65105802
6510580201 Finanțarea națională
I. Credite de angajament 310 0 25 255 30 0 0 0 0
II. Credite bugetare 310 0 25 255 30 0 0 0 0
65105802
6510580202 Finanțarea externă nerambursabilă
I. Credite de angajament 1.760 0 145 1.445 170 0 0 0 0
II. Credite bugetare 1.760 0 145 1.445 170 0 0 0 0
80045601 Programe din Fondul European de Dezoltare Regională(FEDR)
I. Credite de angajament 100 0 0 0 0 0 0 100 0
II. Credite bugetare 100 0 0 0 0 0 0 100 0
80045601 Programe din Fondul European de Dezoltare Regională(FEDR)
15541 PRO ACCES 2 - Stimularea mobilității și subvenționarea locurilor de muncă pentru șomeri și inactivi - POCU/610/3/13/130167
I. Credite de angajament 100 0 0 0 0 0 0 100 0
II. Credite bugetare 100 0 0 0 0 0 0 100 0
80045601
8004560101 Finanțarea națională
I. Credite de angajament 15 0 0 0 0 0 0 15 0
II. Credite bugetare 15 0 0 0 0 0 0 15 0
80045601
8004560102 Finanțarea externă nerambursabilă
I. Credite de angajament 85 0 0 0 0 0 0 85 0
II. Credite bugetare 85 0 0 0 0 0 0 85 0
80045602 Programe din Fondul Social European(FSE)
I. Credite de angajament 16.444 16.444 0 0 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 16.444 16.444 0 0 0 0 0 0 0
80045602 Programe din Fondul Social European(FSE)
3867 SEROP - Servicii de ocupare Performante - elaborarea, implementarea și evaluarea strategiei de aliniere a calitatii
I. Credite de angajament 5.064 5.064 0 0 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 5.064 5.064 0 0 0 0 0 0 0
80045602 Programe din Fondul Social European(FSE)
6156 SMISPO - imbunatatirea sistemului managerial și informațional al SPO
I. Credite de angajament 7.030 7.030 0 0 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 7.030 7.030 0 0 0 0 0 0 0
80045602 Programe din Fondul Social European(FSE)
6578 Sustenabilitate în mediul rural prin investiția în resurse umane
I. Credite de angajament 4.350 4.350 0 0 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 4.350 4.350 0 0 0 0 0 0 0
80045602
8004560201 Finanțarea națională
I. Credite de angajament 5.152 5.152 0 0 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 5.152 5.152 0 0 0 0 0 0 0
80045602
8004560202 Finanțarea externă nerambursabilă
I. Credite de angajament 8.476 8.476 0 0 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 8.476 8.476 0 0 0 0 0 0 0
80045602
8004560203 Cheltuieli neeligibile
I. Credite de angajament 2.816 2.816 0 0 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 2.816 2.816 0 0 0 0 0 0 0
80045801 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)
I. Credite de angajament 2.029 0 0 1.428 601 0 0 0 0
II. Credite bugetare 1.882 0 0 995 887 0 0 0 0
80045801 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)
Rețea transfrontaliera de sprijinire a dezvoltării carierei profesionale în regiunea de granița - cod ROHU331, contract finanțare
15547 nr. 68461/12.05.2019
I. Credite de angajament 2.029 0 0 1.428 601 0 0 0 0
II. Credite bugetare 1.882 0 0 995 887 0 0 0 0
80045801
8004580101 Finanțarea națională
I. Credite de angajament 304 0 0 214 90 0 0 0 0
II. Credite bugetare 282 0 0 149 133 0 0 0 0
80045801
8004580102 Finanțarea externă nerambursabilă
I. Credite de angajament 1.725 0 0 1.214 511 0 0 0 0
II. Credite bugetare 1.600 0 0 846 754 0 0 0 0
80045802 Programe din Fondul Social European (FSE)
I. Credite de angajament 3.112.793 1.105 70.946 1.525.667 1.027.549 308.381 139.245 39.900 0
II. Credite bugetare 2.414.434 1.105 70.946 827.308 1.027.549 308.381 139.245 39.900 0
80045802 Programe din Fondul Social European (FSE)
12041 INTESPO - înregistrarea Tinerilor în Evidentele Serviciului Public de Ocupare
I. Credite de angajament 158.460 1.056 9.596 39.468 58.971 49.369 0 0 0
II. Credite bugetare 146.437 1.056 9.596 27.445 58.971 49.369 0 0 0
80045802 Programe din Fondul Social European (FSE)
12042 Masuri Integrate de Combatere a Excluziunii Sociale în comunitățile marginalizate din Municipiul ALba lulia - MICESA
I. Credite de angajament 3.451 49 349 800 2.253 0 0 0 0
II. Credite bugetare 3.374 49 349 723 2.253 0 0 0 0
80045802 Programe din Fondul Social European (FSE)
12215 Antreprenoriat și creativitate în tara ta - POCU/89/3/7/107785
I. Credite de angajament 567 0 213 201 153 0 0 0 0
II. Credite bugetare 402 0 213 36 153 0 0 0 0
80045802 Programe din Fondul Social European (FSE)
UNIT 2 RMPD - Ucenicie și stagii pentru tineri NEETs din regiunile mai puțin dezvoltate
12271
I. Credite de angajament 38.652 0 1.993 15.005 15.125 6.529 0 0 0
II. Credite bugetare 33.524 0 1.993 9.877 15.125 6.529 0 0 0
80045802 Programe din Fondul Social European (FSE)
12272 Unit 2 RMD - Ucenicie și stagii pentru tineri NEETs din regiunile mai dezvoltate
I. Credite de angajament 6.169 0 170 980 3.621 1.398 0 0 0
II. Credite bugetare 5.626 0 170 437 3.621 1.398 0 0 0
80045802 Programe din Fondul Social European (FSE)
12273 ACTIMOB 1 - Activare și mobilitate tineri NEETs
I. Credite de angajament 520 0 520 0 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 520 0 520 0 0 0 0 0 0
80045802 Programe din Fondul Social European (FSE)
12275 ALBA IULIA 360
I. Credite de angajament 2.432 0 289 1.000 1.143 0 0 0 0
II. Credite bugetare 2.064 0 289 632 1.143 0 0 0 0
80045802 Programe din Fondul Social European (FSE)
12335 UNIT4 RMPD - Ucenicie și stagii pentru șomeri NON NEETs din regiunile mai puțin dezvoltate
I. Credite de angajament 125.756 0 9.688 75.579 40.489 0 0 0 0
II. Credite bugetare 95.296 0 9.688 45.119 40.489 0 0 0 0
80045802 Programe din Fondul Social European (FSE)
13215 PRO ACCES RMPD ALTERNATIV - Stimularea mobilității și subvenționarea locurilor de muncă pentru șomeri și inactivi- POCU/279/3/13/125311
I. Credite de angajament 998.400 0 45.020 738.781 180.238 34.361 0 0 0
II. Credite bugetare 790.945 0 45.020 531.326 180.238 34.361 0 0 0
80045802 Programe din Fondul Social European (FSE)
13216 OCUPARE PRIN OCUPARE - POCU/298/3/14/120954
I. Credite de angajament 2.688 0 362 1.949 377 0 0 0 0
II. Credite bugetare 2.412 0 362 1.673 377 0 0 0 0
80045802 Programe din Fondul Social European (FSE)
13485 ACTIMOB 2 RMPD ALTERNATIV - ACTIVARE ȘI MOBILITATE TINERI NEETs - POCU/386/2/1/125314
I. Credite de angajament 227.333 0 2.731 113.171 95.356 16.075 0 0 0
II. Credite bugetare 186.155 0 2.731 71.993 95.356 16.075 0 0 0
80045802 Programe din Fondul Social European (FSE)
13905 PROGRAM EFICIENT DE PREGĂTIRE PRACTICA A STUDENȚILOR ÎN DOMENIUL PROTECȚIEI ȘI MONITORIZĂRII MEDIULUI -PROMEDIU: POCU/90/6/19/107814
I. Credite de angajament 147 0 15 92 40 0 0 0 0
II. Credite bugetare 141 0 15 86 40 0 0 0 0
80045802 Programe din Fondul Social European (FSE)
15541 PRO ACCES 2 - Stimularea mobilității și subvenționarea locurilor de muncă pentru șomeri și inactivi - POCU/610/3/13/130167
I. Credite de angajament 716.375 0 0 301.790 280.904 31.466 62.315 39.900 0
II. Credite bugetare 470.557 0 0 55.972 280.904 31.466 62.315 39.900 0
80045802 Programe din Fondul Social European (FSE)
15542 ACTIMOB 3 RMPD - Activare sî mobilitate tineri NEETs - POCU/520/2/1/129265
I. Credite de angajament 266.306 0 0 57.400 136.952 63.870 8.084 0 0
II. Credite bugetare 230.007 0 0 21.101 136.952 63.870 8.084 0 0
80045802 Programe din Fondul Social European (FSE)
15543 ACTIMOB NEETs - Activare sî mobilitate tineri NEETs - POCU/519/1/1/129203
I. Credite de angajament 158.568 0 0 67.779 63.519 23.154 4.116 0 0
II. Credite bugetare 109.555 0 0 18.766 63.519 23.154 4.116 0 0
80045802 Programe din Fondul Social European (FSE)
15544 STRATEG - Strategia ANOFM post 2021 - POCU/370/3/15/129744
I. Credite de angajament 3.298 0 0 600 2.698 0 0 0 0
II. Credite bugetare 3.298 0 0 600 2.698 0 0 0 0
80045802 Programe din Fondul Social European (FSE)
15545 UNIT 5 RMD și RMPD - Ucenicie și stagii pentru șomeri din regiunile mai dezvoltate și mai puțin dezvoltate - POCU/485/3/14/129163
I. Credite de angajament 351.560 0 0 98.715 125.895 66.000 60.950 0 0
II. Credite bugetare 285.278 0 0 32.433 125.895 66.000 60.950 0 0
80045802 Programe din Fondul Social European (FSE)
15546 Facilitarea inserției pe piața muncii a persoanelor cu dizabilitati - POCU/605/3/1/130164
I. Credite de angajament 27.800 0 0 1.477 12.125 10.602 3.596 0 0
II. Credite bugetare 26.423 0 0 100 12.125 10.602 3.596 0 0
80045802 Programe din Fondul Social European (FSE)
15548 SmartDoct - Programe de înalta calitate pentru doctoranzii și cercetătorii postdoctorat ai Universității din Oradea pentru creșterea relevantei cercetării și inovării în contextul economiei regionale - POCU/380/6/13/123008
I. Credite de angajament 229 0 0 128 57 44 0 0 0
II. Credite bugetare 128 0 0 27 57 44 0 0 0
80045802 Programe din Fondul Social European (FSE)
15549 Cercetător, viitor antreprenor - POCU/380/6/13/123793
I. Credite de angajament 511 0 0 85 170 170 86 0 0
II. Credite bugetare 431 0 0 5 170 170 86 0 0
80045802 Programe din Fondul Social European (FSE)
15550 Antreprenoriat pentru inovare prin cercetare doctorala și postdoctorala - POCU/380/6/13/123886
I. Credite de angajament 408 0 0 55 160 144 49 0 0
II. Credite bugetare 360 0 0 7 160 144 49 0 0
80045802 Programe din Fondul Social European (FSE)
15551 Cercetare doctorala și postdoctorala de calitate, inovativa și relevanta pentru piața muncii - POCU/380/6/13/124146
I. Credite de angajament 408 0 0 55 160 144 49 0 0
II. Credite bugetare 366 0 0 13 160 144 49 0 0
80045802 Programe din Fondul Social European (FSE)
15919 PROACCES alternativ București Ilfov, stimularea mobilității și subvenționarea locurilor de muncă pentru șomeri și inactivi - POCU/479/3/13/127204
I. Credite de angajament 22.755 0 0 10.557 7.143 5.055 0 0 0
II. Credite bugetare 21.135 0 0 8.937 7.143 5.055 0 0 0
80045802
8004580201 Finanțarea națională
I. Credite de angajament 461.475 286 10.725 223.197 154.138 46.257 20.887 5.985 0
II. Credite bugetare 362.828 286 10.725 124.550 154.138 46.257 20.887 5.985 0
80045802
8004580202 Finanțarea externă nerambursabilă
I. Credite de angajament 2.651.018 819 59.921 1.302.470 873.411 262.124 118.358 33.915 0
II. Credite bugetare 2.051.311 819 59.921 702.763 873.411 262.124 118.358 33.915 0
80045802
8004580203 Cheltuieli neeligibile
I. Credite de angajament 300 0 300 0 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 300 0 300 0 0 0 0 0 0
80045815 Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020
I. Credite de angajament 1.761 9 592 580 580 0 0 0 0
II. Credite bugetare 1.761 9 592 580 580 0 0 0 0
80045815 Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020
12062 Interoperabilitatea Europeana pentru Instituțiile de Asigurări Sociale din Romania (ESSIR)
I. Credite de angajament 1.750 9 581 580 580 0 0 0 0
II. Credite bugetare 1.750 9 581 580 580 0 0 0 0
80045815 Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020
12535 FAIR - PROGRAM ERASMUS+
I. Credite de angajament 11 0 11 0 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 11 0 11 0 0 0 0 0 0
80045815
8004581501 Finanțarea națională
I. Credite de angajament 582 9 199 187 187 0 0 0 0
II. Credite bugetare 582 9 199 187 187 0 0 0 0
80045815
8004581502 Finanțare externă nerambursabilă
I. Credite de angajament 846 0 282 282 282 0 0 0 0
II. Credite bugetare 846 0 282 282 282 0 0 0 0
80045815
8004581503 Cheltuieli neeligibile
I. Credite de angajament 333 0 111 111 111 0 0 0 0
II. Credite bugetare 333 0 111 111 111 0 0 0 0
80045816 Alte facilitați și instrumente postaderare
I. Credite de angajament 224 84 0 71 69 0 0 0 0
II. Credite bugetare 224 84 0 71 69 0 0 0 0
80045816 Alte facilitați și instrumente postaderare
12061 YOUR FIRST EURES JOB
I. Credite de angajament 84 84 0 0 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 84 84 0 0 0 0 0 0 0
80045816 Alte facilitați și instrumente postaderare
15552 YFJ - Your first EURES - VP/2018/0473
I. Credite de angajament 71 0 0 36 35 0 0 0 0
II. Credite bugetare 71 0 0 36 35 0 0 0 0
80045816 Alte facilitați și instrumente postaderare
15553 YFJ - Your first EURES - VP/2018/009/0015
I. Credite de angajament 69 0 0 35 34 0 0 0 0
II. Credite bugetare 69 0 0 35 34 0 0 0 0
80045816
8004581601 Finanțarea națională
I. Credite de angajament 19 9 0 6 4 0 0 0 0
II. Credite bugetare 19 9 0 6 4 0 0 0 0
80045816
8004581602 Finanțare externă nerambursabilă
I. Credite de angajament 205 75 0 65 65 0 0 0 0
II. Credite bugetare 205 75 0 65 65 0 0 0 0
80085815 Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020
I. Credite de angajament 1.203 357 282 282 282 0 0 0 0
II. Credite bugetare 1.203 357 282 282 282 0 0 0 0
80085815 Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020
12062 Interoperabilitatea Europeana pentru Instituțiile de Asigurări Sociale din Romania (ESSIR)
I. Credite de angajament 1.203 357 282 282 282 0 0 0 0
II. Credite bugetare 1.203 357 282 282 282 0 0 0 0
80085815
8008581501 Finanțarea națională
I. Credite de angajament 357 357 0 0 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 357 357 0 0 0 0 0 0 0
80085815
8008581502 Finanțare externă nerambursabilă
I. Credite de angajament 846 0 282 282 282 0 0 0 0
II. Credite bugetare 846 0 282 282 282 0 0 0 0

Acesta este un fragment din Legea nr. 6/2020 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 6/2020:
Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2020 2023 (sume alocate din Bugetul asigurărilor sociale de stat)
Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2020 2023 (sume alocate din fonduri externe nerambursabile)
SINTEZA proiectelor finanțate/propuse la finanțare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a UE, Politicilor Comune Agricolă și de Pescuit, precum și a altor facilități și instrumente postaderare
FIȘA PROIECTULUI finanțat/propus la finanțare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U E, Politicilor Comune Agricolă și de Pescuit și a altor facilități și instrumente postaderare
SINTEZA FINANȚĂRII PROGRAMELOR
Fișa Programului
PROGRAMUL DE INVESTIȚII PUBLICE PE GRUPE DE INVESTIȚII ȘI SURSE DE FINANȚARE
Sinteza veniturilor și cheltuielilor alocate pe surse și pe titluri pe anii 2020 2023
Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2020 2023 (sume alocate din Bugetul asigurărilor pentru șomaj)
Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2020 2023 (sume alocate din fonduri externe nerambursabile)
SINTEZA proiectelor finanțate/propuse la finanțare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a UE, Politicilor Comune Agricolă și de Pescuit, precum și a altor facilități și instrumente postaderare
SINTEZA FINANȚĂRII PROGRAMELOR
Fișa Programului
PROGRAMUL DE INVESTIȚII PUBLICE PE GRUPE DE INVESTIȚII ȘI SURSE DE FINANȚARE
SINTEZA sumelor alocate pentru instituții publice finanțate parțial din venituri proprii pe anii 2020 2023
;
se încarcă...