SINTEZA FINANȚĂRII PROGRAMELOR | Lege 6/2020

Acesta este un fragment din Legea nr. 6/2020 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

ANEXA Nr 5/04 -
SINTEZA FINANȚĂRII PROGRAMELOR

- mii lei -
Cod ordonator Prog. Denumire Realizări până 2018 Execuție preliminată 2019 Program 2020 Estimări 2021 Estimări 2022 Estimări 2023 TOTAL
21 11370190 Ministerul Muncii și Protecției Sociale
TOTAL CHELTUIELI
I. Credite de angajament 953.462 2.505.198 1.912.325 1.192.021 1.018.320 903.495 8.484.821
II. Credite bugetare 953.462 1.751.846 1.912.611 1.192.021 1.018.320 903.495 7.731.755
Buget fond șomaj
I. Credite de angajament 953.462 2.504.916 1.912.043 1.192.021 1.018.320 903.495 8.484.257
II. Credite bugetare 953.462 1.751.564 1.912.329 1.192.021 1.018.320 903.495 7.731.191
Fonduri externe nerambursabile
I. Credite de angajament 282 282 564
II. Credite bugetare 282 282 564
1853 PROGRAM
1853 Masuri active destinate stimulării ocupării forței de muncă
1853 TOTAL PROGRAM
1853 I. Credite de angajament 327.609 1.864.948 1.289.206 571.273 397.089 292.964 4.743.089
1853 II. Credite bugetare 327.609 1.116.815 1.289.492 571.273 397.089 292.964 3.995.242
21 11370190 1853 Buget fond șomaj
1853 I. Credite de angajament 327.609 1.864.948 1.289.206 571.273 397.089 292.964 4.743.089
1853 II. Credite bugetare 327.609 1.116.815 1.289.492 571.273 397.089 292.964 3.995.242
1854 PROGRAM
1854 Masuri pasive acordate șomerilor
1854 TOTAL PROGRAM
1854 I. Credite de angajament 467.789 452.945 434.300 422.673 411.703 400.161 2.589.571
1854 II. Credite bugetare 467.789 449.076 434.300 422.673 411.703 400.161 2.585.702
1854 Buget fond șomaj
1854 I. Credite de angajament 467.789 452.945 434.300 422.673 411.703 400.161 2.589.571
1854 II. Credite bugetare 467.789 449.076 434.300 422.673 411.703 400.161 2.585.702
1855 PROGRAM
1855 Management și administrația
1855 TOTAL PROGRAM
1855 I. Credite de angajament 145.973 174.560 177.072 185.221 196.284 196.823 1.075.933
21 11370190 1855 II. Credite bugetare 145.973 173.210 177.072 185.221 196.284 196.823 1.074.583
1855 Buget fond șomaj
1855 I. Credite de angajament 145.973 174.560 177.072 185.221 196.284 196.823 1.075.933
1855 II. Credite bugetare 145.973 173.210 177.072 185.221 196.284 196.823 1.074.583
1856 PROGRAM
1856 Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariate
1856 TOTAL PROGRAM
1856 I. Credite de angajament 12.091 12.463 11.465 12.854 13.244 13.547 75.664
1856 II. Credite bugetare 12.091 12.463 11.465 12.854 13.244 13.547 75.664
1856 Buget fond șomaj
1856 I. Credite de angajament 12.091 12.463 11.465 12.854 13.244 13.547 75.664
1856 II. Credite bugetare 12.091 12.463 11.465 12.854 13.244 13.547 75.664
1857 PROGRAM
1857 European Interoperability for Social Security Institutions în Romania
1857 TOTAL PROGRAM
21 11370190 1857 I. Credite de angajament 282 282 564
1857 II. Credite bugetare 282 282 564
1857 Fonduri externe nerambursabile
1857 I. Credite de angajament 282 282 564
1857 II. Credite bugetare 282 282 564

Acesta este un fragment din Legea nr. 6/2020 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 6/2020:
Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2020 2023 (sume alocate din fonduri externe nerambursabile)
SINTEZA proiectelor finanțate/propuse la finanțare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a UE, Politicilor Comune Agricolă și de Pescuit, precum și a altor facilități și instrumente postaderare
FIȘA PROIECTULUI finanțat/propus la finanțare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U E, Politicilor Comune Agricolă și de Pescuit și a altor facilități și instrumente postaderare
SINTEZA FINANȚĂRII PROGRAMELOR
Fișa Programului
PROGRAMUL DE INVESTIȚII PUBLICE PE GRUPE DE INVESTIȚII ȘI SURSE DE FINANȚARE
Sinteza veniturilor și cheltuielilor alocate pe surse și pe titluri pe anii 2020 2023
Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2020 2023 (sume alocate din Bugetul asigurărilor pentru șomaj)
Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2020 2023 (sume alocate din fonduri externe nerambursabile)
SINTEZA proiectelor finanțate/propuse la finanțare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a UE, Politicilor Comune Agricolă și de Pescuit, precum și a altor facilități și instrumente postaderare
SINTEZA FINANȚĂRII PROGRAMELOR
Fișa Programului
PROGRAMUL DE INVESTIȚII PUBLICE PE GRUPE DE INVESTIȚII ȘI SURSE DE FINANȚARE
SINTEZA sumelor alocate pentru instituții publice finanțate parțial din venituri proprii pe anii 2020 2023
;
se încarcă...