PROGRAMUL DE INVESTIȚII PUBLICE PE GRUPE DE INVESTIȚII ȘI SURSE DE FINANȚARE | Lege 6/2020

Acesta este un fragment din Legea nr. 6/2020 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

ANEXA Nr 6/04 -
PROGRAMUL DE INVESTIȚII PUBLICE PE GRUPE DE INVESTIȚII ȘI SURSE DE FINANȚARE

- mii lei -
I - Credite de angajament
II - Credite bugetare CAPITOL/GRUPA/SURSA
TOTAL Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2018 Cheltuieli preliminate 2019 Program 2020 Estimări 2021 Estimări 2022 Estimări 2023 Estimări anii ulteriori
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
TOTAL GENERAL
5000 TOTAL GENERAL I 32.060 4.055 6.705 4.500 5.600 5.600 5.600
II 32.060 4.055 5.355 4.500 5.600 5.600 5.600 1.350
5004 BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ȘOMAJ I 28.980 3.265 5.815 4.000 5.300 5.300 5.300
II 28.980 3.265 4.465 4.000 5.300 5.300 5.300 1.350
500471 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE I 28.980 3.265 5.815 4.000 5.300 5.300 5.300
II 28.980 3.265 4.465 4.000 5.300 5.300 5.300 1.350
50047101 Active fixe I 10.488 181 2.907 2.000 1.800 1.800 1.800
II 10.488 181 2.907 2.000 1.800 1.800 1.800
5004710101 Construcții I 1.500 500 500 500
II 1.500 500 500 500
5004710102 Mașini, echipamente si mijloace de transport I 5.213 150 2.263 1.000 600 600 600
II 5.213 150 2.263 1.000 600 600 600
5004710103 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale I 2.314 514 600 600 600
II 2.314 514 600 600 600
5004710130 Alte active fixe I 1.461 31 130 1.000 100 100 100
II 1.461 31 130 1.000 100 100 100
50047103 Reparații capitale aferente activelor fixe I 18.492 3.084 2.908 2.000 3.500 3.500 3.500
II 18.492 3.084 1.558 2.000 3.500 3.500 3.500 1.350
5010 VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI I 3.080 790 890 500 300 300 300
II 3.080 790 890 500 300 300 300
501071 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE I 3.080 790 890 500 300 300 300
II 3.080 790 890 500 300 300 300
50107101 Active fixe I 2.041 273 368 500 300 300 300
II 2.041 273 368 500 300 300 300
5010710102 Mașini, echipamente si mijloace de transport I 1.054 184 170 400 100 100 100
II 1.054 184 170 400 100 100 100
5010710103 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale I 569 89 180 100 100 100
II 569 89 180 100 100 100
5010710130 Alte active fixe I 418 18 100 100 100 100
II 418 18 100 100 100 100
50107103 Reparații capitale aferente activelor fixe I 1.039 517 522
II 1.039 517 522
C - Alte cheltuieli de investiții
5000 TOTAL GENERAL I 32.060 4.055 6.705 4.500 5.600 5.600 5.600
II 32.060 4.055 5.355 4.500 5.600 5.600 5.600 1.350
5004 BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ȘOMAJ I 28.980 3.265 5.815 4.000 5.300 5.300 5.300
II 28.980 3.265 4.465 4.000 5.300 5.300 5.300 1.350
500471 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE I 28.980 3.265 5.815 4.000 5.300 5.300 5.300
II 28.980 3.265 4.465 4.000 5.300 5.300 5.300 1.350
50047101 Active fixe I 10.488 181 2.907 2.000 1.800 1.800 1.800
II 10.488 181 2.907 2.000 1.800 1.800 1.800
5004710101 Construcții I 1.500 500 500 500
II 1.500 500 500 500
5004710102 Mașini, echipamente si mijloace de transport I 5.213 150 2.263 1.000 600 600 600
II 5.213 150 2.263 1.000 600 600 600
5004710103 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale I 2.314 514 600 600 600
II 2.314 514 600 600 600
5004710130 Alte active fixe I 1.461 31 130 1.000 100 100 100
II 1.461 31 130 1.000 100 100 100
50047103 Reparații capitale aferente activelor fixe I 18.492 3.084 2.908 2.000 3.500 3.500 3.500
II 18.492 3.084 1.558 2.000 3.500 3.500 3.500 1.350
5010 VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI I 3.080 790 890 500 300 300 300
II 3.080 790 890 500 300 300 300
501071 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE I 3.080 790 890 500 300 300 300
II 3.080 790 890 500 300 300 300
50107101 Active fixe I 2.041 273 368 500 300 300 300
II 2.041 273 368 500 300 300 300
5010710102 Mașini, echipamente si mijloace de transport I 1.054 184 170 400 100 100 100
II 1.054 184 170 400 100 100 100
5010710103 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale I 569 89 180 100 100 100
II 569 89 180 100 100 100
5010710130 Alte active fixe I 418 18 100 100 100 100
II 418 18 100 100 100 100
50107103 Reparații capitale aferente activelor fixe I 1.039 517 522
II 1.039 517 522
a. Achizitii de imobile
5000 TOTAL GENERAL I 1.500 500 500 500
II 1.500 500 500 500
5004 BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ȘOMAJ I 1.500 500 500 500
II 1.500 500 500 500
500471 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE I 1.500 500 500 500
II 1.500 500 500 500
50047101 Active fixe I 1.500 500 500 500
II 1.500 500 500 500
5004710101 Construcții I 1.500 500 500 500
II 1.500 500 500 500
b. Dotari independente
5000 TOTAL GENERAL I 9.568 423 3.145 1.500 1.500 1.500 1.500
II 9.568 423 3.145 1.500 1.500 1.500 1.500
5004 BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ȘOMAJ I 7.527 150 2.777 1.000 1.200 1.200 1.200
II 7.527 150 2.777 1.000 1.200 1.200 1.200
500471 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE I 7.527 150 2.777 1.000 1.200 1.200 1.200
II 7.527 150 2.777 1.000 1.200 1.200 1.200
50047101 Active fixe I 7.527 150 2.777 1.000 1.200 1.200 1.200
II 7.527 150 2.777 1.000 1.200 1.200 1.200
5004710102 Mașini, echipamente si mijloace de transport I 5.213 150 2.263 1.000 600 600 600
II 5.213 150 2.263 1.000 600 600 600
5004710103 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale I 2.314 514 600 600 600
II 2.314 514 600 600 600
5010 VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI I 2.041 273 368 500 300 300 300
II 2.041 273 368 500 300 300 300
501071 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE I 2.041 273 368 500 300 300 300
II 2.041 273 368 500 300 300 300
50107101 Active fixe I 2.041 273 368 500 300 300 300
II 2.041 273 368 500 300 300 300
5010710102 Mașini, echipamente si mijloace de transport I 1.054 184 170 400 100 100 100
II 1.054 184 170 400 100 100 100
5010710103 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale I 569 89 180 100 100 100
II 569 89 180 100 100 100
5010710130 Alte active fixe I 418 18 100 100 100 100
II 418 18 100 100 100 100
e. Alte cheltuieli asimilate investițiilor
5000 TOTAL GENERAL I 1.461 31 130 1.000 100 100 100
II 1.461 31 130 1.000 100 100 100
5004 BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ȘOMAJ I 1.461 31 130 1.000 100 100 100
II 1.461 31 130 1.000 100 100 100
500471 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE I 1.461 31 130 1.000 100 100 100
II 1.461 31 130 1.000 100 100 100
50047101 Active fixe I 1.461 31 130 1.000 100 100 100
II 1.461 31 130 1.000 100 100 100
5004710130 Alte active fixe I 1.461 31 130 1.000 100 100 100
II 1.461 31 130 1.000 100 100 100
f.Cheltuieli de expertiza,proiectare,asistenta tehnica,pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar si de execuție privind reparațiile capitale,precum si alte categorii de lucrări de intervenții,eu excepția celor incluse la lit.d),astfel cum sunt definite de legislația in vigoare,inclusiv cheltuielile necesare pentru obținerea avizelor,autorizațiilor si acordurilor prevăzute de lege
5000 TOTAL GENERAL I 19.531 3.601 3.430 2.000 3.500 3.500 3.500
II 19.531 3.601 2.080 2.000 3.500 3.500 3.500 1.350
5004 BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ȘOMAJ I 18.492 3.084 2.908 2.000 3.500 3.500 3.500
II 18.492 3.084 1.558 2.000 3.500 3.500 3.500 1.350
500471 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE I 18.492 3.084 2.908 2.000 3.500 3.500 3.500
II 18.492 3.084 1.558 2.000 3.500 3.500 3.500 1.350
50047103 Reparații capitale aferente activelor fixe I 18.492 3.084 2.908 2.000 3.500 3.500 3.500
II 18.492 3.084 1.558 2.000 3.500 3.500 3.500 1.350
5010 VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI I 1.039 517 522
II 1.039 517 522
501071 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE I 1.039 517 522
II 1.039 517 522
50107103 Reparații capitale aferente activelor fixe I 1.039 517 522
II 1.039 517 522
TOTAL CAPITOL 65 - INVATAMANT
6500 INVATAMANT I 9.412 940 2.972 2.500 1.000 1.000 1.000
II 9.412 940 1.622 2.500 1.000 1.000 1.000 1.350
6504 INVATAMANT I 6.332 150 2.082 2.000 700 700 700
II 6.332 150 732 2.000 700 700 700 1.350
650471 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE I 6.332 150 2.082 2.000 700 700 700
II 6.332 150 732 2.000 700 700 700 1.350
65047101 Active fixe I 647 47 200 200 200
II 647 47 200 200 200
6504710102 Mașini, echipamente si mijloace de transport I 347 47 100 100 100
II 347 47 100 100 100
6504710103 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale I 300 100 100 100
II 300 100 100 100
65047103 Reparații capitale aferente activelor fixe I 5.685 103 2.082 2.000 500 500 500
II 5.685 103 732 2.000 500 500 500 1.350
6510 INVATAMANT I 3.080 790 890 500 300 300 300
II 3.080 790 890 500 300 300 300
651071 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE I 3.080 790 890 500 300 300 300
II 3.080 790 890 500 300 300 300
65107101 Active fixe I 2.041 273 368 500 300 300 300
II 2.041 273 368 500 300 300 300
6510710102 Mașini, echipamente si mijloace de transport I 1.054 184 170 400 100 100 100
II 1.054 184 170 400 100 100 100
6510710103 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale I 569 89 180 100 100 100
II 569 89 180 100 100 100
6510710130 Alte active fixe I 418 18 100 100 100 100
II 418 18 100 100 100 100
65107103 Reparații capitale aferente activelor fixe I 1.039 517 522
II 1.039 517 522
TOTAL CAPITOL 68 - ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA
6800 ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA I 22.648 3.115 3.733 2.000 4.600 4.600 4.600
II 22.648 3.115 3.733 2.000 4.600 4.600 4.600
6804 ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA I 22.648 3.115 3.733 2.000 4.600 4.600 4.600
II 22.648 3.115 3.733 2.000 4.600 4.600 4.600
680471 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE I 22.648 3.115 3.733 2.000 4.600 4.600 4.600
II 22.648 3.115 3.733 2.000 4.600 4.600 4.600
68047101 Active fixe I 9.841 134 2.907 2.000 1.600 1.600 1.600
II 9.841 134 2.907 2.000 1.600 1.600 1.600
6804710101 Construcții I 1.500 500 500 500
II 1.500 500 500 500
6804710102 Mașini, echipamente si mijloace de transport I 4.866 103 2.263 1.000 500 500 500
II 4.866 103 2.263 1.000 500 500 500
6804710103 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale I 2.014 514 500 500 500
II 2.014 514 500 500 500
6804710130 Alte active fixe I 1.461 31 130 1.000 100 100 100
II 1.461 31 130 1.000 100 100 100
68047103 Reparații capitale aferente activelor fixe I 12.807 2.981 826 3.000 3.000 3.000
II 12.807 2.981 826 3.000 3.000 3.000
C - Alte cheltuieli de investiții
6500 INVATAMANT I 9.412 940 2.972 2.500 1.000 1.000 1.000
II 9.412 940 1.622 2.500 1.000 1.000 1.000 1.350
6504 INVATAMANT I 6.332 150 2.082 2.000 700 700 700
II 6.332 150 732 2.000 700 700 700 1.350
650471 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE I 6.332 150 2.082 2.000 700 700 700
II 6.332 150 732 2.000 700 700 700 1.350
65047101 Active fixe I 647 47 200 200 200
II 647 47 200 200 200
6504710102 Mașini, echipamente si mijloace de transport I 347 47 100 100 100
II 347 47 100 100 100
6504710103 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale I 300 100 100 100
II 300 100 100 100
65047103 Reparații capitale aferente activelor fixe I 5.685 103 2.082 2.000 500 500 500
II 5.685 103 732 2.000 500 500 500 1.350
6510 INVATAMANT I 3.080 790 890 500 300 300 300
II 3.080 790 890 500 300 300 300
651071 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE I 3.080 790 890 500 300 300 300
II 3.080 790 890 500 300 300 300
65107101 Active fixe I 2.041 273 368 500 300 300 300
II 2.041 273 368 500 300 300 300
6510710102 Mașini, echipamente si mijloace de transport I 1.054 184 170 400 100 100 100
II 1.054 184 170 400 100 100 100
6510710103 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale I 569 89 180 100 100 100
II 569 89 180 100 100 100
6510710130 Alte active fixe I 418 18 100 100 100 100
II 418 18 100 100 100 100
65107103 Reparații capitale aferente activelor fixe I 1.039 517 522
II 1.039 517 522
6800 ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA I 22.648 3.115 3.733 2.000 4.600 4.600 4.600
II 22.648 3.115 3.733 2.000 4.600 4.600 4.600
6804 ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA I 22.648 3.115 3.733 2.000 4.600 4.600 4.600
II 22.648 3.115 3.733 2.000 4.600 4.600 4.600
680471 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE I 22.648 3.115 3.733 2.000 4.600 4.600 4.600
II 22.648 3.115 3.733 2.000 4.600 4.600 4.600
68047101 Active fixe I 9.841 134 2.907 2.000 1.600 1.600 1.600
II 9.841 134 2.907 2.000 1.600 1.600 1.600
6804710101 Construcții I 1.500 500 500 500
II 1.500 500 500 500
6804710102 Mașini, echipamente si mijloace de transport I 4.866 103 2.263 1.000 500 500 500
II 4.866 103 2.263 1.000 500 500 500
6804710103 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale I 2.014 514 500 500 500
II 2.014 514 500 500 500
6804710130 Alte active fixe I 1.461 31 130 1.000 100 100 100
II 1.461 31 130 1.000 100 100 100
68047103 Reparații capitale aferente activelor fixe I 12.807 2.981 826 3.000 3.000 3.000
II 12.807 2.981 826 3.000 3.000 3.000

Acesta este un fragment din Legea nr. 6/2020 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 6/2020:
FIȘA PROIECTULUI finanțat/propus la finanțare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U E, Politicilor Comune Agricolă și de Pescuit și a altor facilități și instrumente postaderare
SINTEZA FINANȚĂRII PROGRAMELOR
Fișa Programului
PROGRAMUL DE INVESTIȚII PUBLICE PE GRUPE DE INVESTIȚII ȘI SURSE DE FINANȚARE
Sinteza veniturilor și cheltuielilor alocate pe surse și pe titluri pe anii 2020 2023
Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2020 2023 (sume alocate din Bugetul asigurărilor pentru șomaj)
Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2020 2023 (sume alocate din fonduri externe nerambursabile)
SINTEZA proiectelor finanțate/propuse la finanțare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a UE, Politicilor Comune Agricolă și de Pescuit, precum și a altor facilități și instrumente postaderare
SINTEZA FINANȚĂRII PROGRAMELOR
Fișa Programului
PROGRAMUL DE INVESTIȚII PUBLICE PE GRUPE DE INVESTIȚII ȘI SURSE DE FINANȚARE
SINTEZA sumelor alocate pentru instituții publice finanțate parțial din venituri proprii pe anii 2020 2023
;
se încarcă...