PROGRAMUL DE INVESTIȚII PUBLICE PE GRUPE DE INVESTIȚII ȘI SURSE DE FINANȚARE | Lege 6/2020

Acesta este un fragment din Legea nr. 6/2020 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

ANEXA Nr 6/03 -
PROGRAMUL DE INVESTIȚII PUBLICE PE GRUPE DE INVESTIȚII ȘI SURSE DE FINANȚARE

- mii lei -
I - Credite de angajament
II - Credite bugetare
CAPITOL/GRUPA/SURSA
TOTAL Cheltuieli efectuate până la 31.12.2018 Cheltuieli preliminate 2019 Program 2020 Estimări 2021 Estimări 2022 Estimări 2023 Estimări anii ulteriori
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
TOTAL GENERAL
5000 TOTAL GENERAL I 38.580 1.080 9.900 12.600 5.000 5.000 5.000
II 38.580 1.080 9.900 12.600 5.000 5.000 5.000
5003 BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT I 38.580 1.080 9.900 12.600 5.000 5.000 5.000
II 38.580 1.080 9.900 12.600 5.000 5.000 5.000
500371 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE I 38.580 1.080 9.900 12.600 5.000 5.000 5.000
II 38.580 1.080 9.900 12.600 5.000 5.000 5.000
50037101 Active fixe I 30.118 1.020 8.498 10.100 3.500 3.500 3.500
II 30.118 1.020 8.498 10.100 3.500 3.500 3.500
5003710102 Mașini, echipamente și mijloace de transport I 21.651 618 6.433 8.525 2.025 2.025 2.025
II 21.651 618 6.433 8.525 2.025 2.025 2.025
5003710103 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale I 4.496 131 365 1.075 975 975 975
II 4.496 131 365 1.075 975 975 975
5003710130 Alte active fixe I 3.971 271 1.700 500 500 500 500
II 3.971 271 1.700 500 500 500 500
50037103 Reparații capitale aferente activelor fixe I 8.462 60 1.402 2.500 1.500 1.500 1.500
II 8.462 60 1.402 2.500 1.500 1.500 1.500
C - Alte cheltuieli de investiții
5000 TOTAL GENERAL I 38.580 1.080 9.900 12.600 5.000 5.000 5.000
II 38.580 1.080 9.900 12.600 5.000 5.000 5.000
5003 BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT I 38.580 1.080 9.900 12.600 5.000 5.000 5.000
II 38.580 1.080 9.900 12.600 5.000 5.000 5.000
500371 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE I 38.580 1.080 9.900 12.600 5.000 5.000 5.000
II 38.580 1.080 9.900 12.600 5.000 5.000 5.000
50037101 Active fixe I 30.118 1.020 8.498 10.100 3.500 3.500 3.500
II 30.118 1.020 8.498 10.100 3.500 3.500 3.500
5003710102 Mașini, echipamente și mijloace de transport I 21.651 618 6.433 8.525 2.025 2.025 2.025
II 21.651 618 6.433 8.525 2.025 2.025 2.025
5003710103 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale I 4.496 131 365 1.075 975 975 975
II 4.496 131 365 1.075 975 975 975
5003710130 Alte active fixe I 3.971 271 1.700 500 500 500 500
II 3.971 271 1.700 500 500 500 500
50037103 Reparații capitale aferente activelor fixe I 8.462 60 1.402 2.500 1.500 1.500 1.500
II 8.462 60 1.402 2.500 1.500 1.500 1.500
b.Dotări independente
5000 TOTAL GENERAL I 26.147 749 6.798 9.600 3.000 3.000 3.000
II 26.147 749 6.798 9.600 3.000 3.000 3.000
5003 BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT I 26.147 749 6.798 9.600 3.000 3.000 3.000
II 26.147 749 6.798 9.600 3.000 3.000 3.000
500371 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE I 26.147 749 6.798 9.600 3.000 3.000 3.000
II 26.147 749 6.798 9.600 3.000 3.000 3.000
50037101 Active fixe I 26.147 749 6.798 9.600 3.000 3.000 3.000
II 26.147 749 6.798 9.600 3.000 3.000 3.000
5003710102 Mașini, echipamente și mijloace de transport I 21.651 618 6.433 8.525 2.025 2.025 2.025
II 21.651 618 6.433 8.525 2.025 2.025 2.025
5003710103 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale I 4.496 131 365 1.075 975 975 975
II 4.496 131 365 1.075 975 975 975
e.Alte cheltuieli asimilate investițiilor
5000 TOTAL GENERAL I 3.971 271 1.700 500 500 500 500
II 3.971 271 1.700 500 500 500 500
5003 BUGETUL ASIGURĂRILOR I 3.971 271 1.700 500 500 500 500
SOCIALE DE STAT II 3.971 271 1.700 500 500 500 500
500371 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE I 3.971 271 1.700 500 500 500 500
II 3.971 271 1.700 500 500 500 500
50037101 Active fixe I 3.971 271 1.700 500 500 500 500
II 3.971 271 1.700 500 500 500 500
5003710130 Alte active fixe I 3.971 271 1.700 500 500 500 500
II 3.971 271 1.700 500 500 500 500
f.Cheltuieli de expertiză,proiectare,asistenta tehnica,pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar și de execuție privind reparațiile capitale,precum și alte categorii de lucrări de intervenții,eu excepția celor incluse la lit.d),astfel cum sunt definite de legislația în vigoare,inclusiv cheltuielile necesare pentru obținerea avizelor,autorizațiilor și acordurilor prevăzute de lege
5000 TOTAL GENERAL I 8.462 60 1.402 2.500 1.500 1.500 1.500
II 8.462 60 1.402 2.500 1.500 1.500 1.500
5003 BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT I 8.462 60 1.402 2.500 1.500 1.500 1.500
II 8.462 60 1.402 2.500 1.500 1.500 1.500
500371 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE I 8.462 60 1.402 2.500 1.500 1.500 1.500
II 8.462 60 1.402 2.500 1.500 1.500 1.500
50037103 Reparații capitale aferente activelor fixe I 8.462 60 1.402 2.500 1.500 1.500 1.500
II 8.462 60 1.402 2.500 1.500 1.500 1.500
TOTAL CAPITOL 68 - ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ
6800 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ I 38.086 1.076 9.810 12.500 4.900 4.900 4.900
II 38.086 1.076 9.810 12.500 4.900 4.900 4.900
6803 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ I 38.086 1.076 9.810 12.500 4.900 4.900 4.900
II 38.086 1.076 9.810 12.500 4.900 4.900 4.900
680371 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE I 38.086 1.076 9.810 12.500 4.900 4.900 4.900
II 38.086 1.076 9.810 12.500 4.900 4.900 4.900
68037101 Active fixe I 29.624 1.016 8.408 10.000 3.400 3.400 3.400
II 29.624 1.016 8.408 10.000 3.400 3.400 3.400
6803710102 Mașini, echipamente și mijloace de transport I 21.526 618 6.408 8.500 2.000 2.000 2.000
II 21.526 618 6.408 8.500 2.000 2.000 2.000
6803710103 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale I 4.127 127 300 1.000 900 900 900
II 4.127 127 300 1.000 900 900 900
6803710130 Alte active fixe I 3.971 271 1.700 500 500 500 500
II 3.971 271 1.700 500 500 500 500
68037103 Reparații capitale aferente activelor fixe I 8.462 60 1.402 2.500 1.500 1.500 1.500
II 8.462 60 1.402 2.500 1.500 1.500 1.500
TOTAL CAPITOL 69 - ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE DE MUNCĂ ȘI BOUI PROFESIONAUE
6900 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE DE MUNCĂ ȘI BOLI PROFESIONALE I 494 4 90 100 100 100 100
II 494 4 90 100 100 100 100
6903 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE DE MUNCĂ ȘI BOLI PROFESIONALE I 494 4 90 100 100 100 100
II 494 4 90 100 100 100 100
690371 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE I 494 4 90 100 100 100 100
II 494 4 90 100 100 100 100
69037101 Active fixe I 494 4 90 100 100 100 100
II 494 4 90 100 100 100 100
6903710102 Mașini, echipamente și mijloace de transport I 125 25 25 25 25 25
II 125 25 25 25 25 25
6903710103 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale I 369 4 65 75 75 75 75
II 369 4 65 75 75 75 75
C - Alte cheltuieli de investiții
6800 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ I 38.086 1.076 9.810 12.500 4.900 4.900 4.900
II 38.086 1.076 9.810 12.500 4.900 4.900 4.900
6803 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ I 38.086 1.076 9.810 12.500 4.900 4.900 4.900
II 38.086 1.076 9.810 12.500 4.900 4.900 4.900
680371 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE I 38.086 1.076 9.810 12.500 4.900 4.900 4.900
II 38.086 1.076 9.810 12.500 4.900 4.900 4.900
68037101 Active fixe I 29.624 1.016 8.408 10.000 3.400 3.400 3.400
II 29.624 1.016 8.408 10.000 3.400 3.400 3.400
6803710102 Mașini, echipamente și mijloace de transport I 21.526 618 6.408 8.500 2.000 2.000 2.000
II 21.526 618 6.408 8.500 2.000 2.000 2.000
6803710103 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale I 4.127 127 300 1.000 900 900 900
II 4.127 127 300 1.000 900 900 900
6803710130 Alte active fixe I 3.971 271 1.700 500 500 500 500
II 3.971 271 1.700 500 500 500 500
68037103 Reparații capitale aferente activelor fixe I 8.462 60 1.402 2.500 1.500 1.500 1.500
II 8.462 60 1.402 2.500 1.500 1.500 1.500
6900 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE DE MUNCĂ ȘI BOLI PROFESIONALE I 494 4 90 100 100 100 100
II 494 4 90 100 100 100 100
6903 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE DE MUNCĂ ȘI BOLI PROFESIONALE I 494 4 90 100 100 100 100
II 494 4 90 100 100 100 100
690371 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE I 494 4 90 100 100 100 100
II 494 4 90 100 100 100 100
69037101 Active fixe I 494 4 90 100 100 100 100
II 494 4 90 100 100 100 100
6903710102 Mașini, echipamente și mijloace de transport I 125 25 25 25 25 25
II 125 25 25 25 25 25
6903710103 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale I 369 4 65 75 75 75 75
II 369 4 65 75 75 75 75

Acesta este un fragment din Legea nr. 6/2020 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 6/2020:
Sinteza veniturilor și cheltuielilor alocate pe surse și pe titluri pe anii 2020 2023
Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2020 2023 (sume alocate din Bugetul asigurărilor sociale de stat)
Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2020 2023 (sume alocate din fonduri externe nerambursabile)
SINTEZA proiectelor finanțate/propuse la finanțare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a UE, Politicilor Comune Agricolă și de Pescuit, precum și a altor facilități și instrumente postaderare
FIȘA PROIECTULUI finanțat/propus la finanțare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U E, Politicilor Comune Agricolă și de Pescuit și a altor facilități și instrumente postaderare
SINTEZA FINANȚĂRII PROGRAMELOR
Fișa Programului
PROGRAMUL DE INVESTIȚII PUBLICE PE GRUPE DE INVESTIȚII ȘI SURSE DE FINANȚARE
Sinteza veniturilor și cheltuielilor alocate pe surse și pe titluri pe anii 2020 2023
Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2020 2023 (sume alocate din Bugetul asigurărilor pentru șomaj)
Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2020 2023 (sume alocate din fonduri externe nerambursabile)
SINTEZA proiectelor finanțate/propuse la finanțare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a UE, Politicilor Comune Agricolă și de Pescuit, precum și a altor facilități și instrumente postaderare
SINTEZA FINANȚĂRII PROGRAMELOR
Fișa Programului
PROGRAMUL DE INVESTIȚII PUBLICE PE GRUPE DE INVESTIȚII ȘI SURSE DE FINANȚARE
SINTEZA sumelor alocate pentru instituții publice finanțate parțial din venituri proprii pe anii 2020 2023
;
se încarcă...