Fișa Programului | Lege 6/2020

Acesta este un fragment din Legea nr. 6/2020 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

ANEXA Nr 5/04/01 -
Fișa Programului

- mii lei -
Cod ordonator Cod program Cod indicator Realizări pana 2018 Execuție preliminată 2019 Program 2020 Estimări 2021 Estimări 2022 Estimări 2023 Total
21 11370190 Ministerul Muncii si Protecției Sociale
1853 PROGRAM:
Masuri active destinate stimulării ocupării forței de munca
PRIORITATEA: 1
PARTENERI:
DESCRIERE:
Programul isi propune sa sporească sansele de ocupare a persoanelor înregistrate in evidentele ANOFM, prin acordarea de masuri personalizate, adaptate profilului individual
Data inceperii:
Data inchiderii:
FINANȚARE:
TOTAL - eligibil:
I. Credite de angajament
327.609 1.864.948 1.289.206 571.273 397.089 292.964 4.743.089
II. Credite bugetare
327.609 1.116.815 1.289.492 571.273 397.089 292.964 3.995.242
21 11370190 1853 Indicatori de finanțare
Buget fond șomaj
5004 BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ȘOMAJ
5004 I. Credite de angajament
327.609 1.864.948 1.289.206 571.273 397.089 292.964 4.743.089
5004 II. Credite bugetare
327.609 1.116.815 1.289.492 571.273 397.089 292.964 3.995.242
6504 INVATAMANT
6504 I. Credite de angajament
33.930 48.957 46.078 50.064 52.531 53.212 284.772
6504 II. Credite bugetare
33.930 48.957 46.078 50.064 52.531 53.212 284.772
650420 TITLUL II BUNURI SI SERVICII
650420 I. Credite de angajament
4.989 5.147 5.178 3.758 3.780 4.008 26.860
650420 II. Credite bugetare
4.989 5.147 5.178 3.758 3.780 4.008 26.860
650440 TITLUL IV SUBVENȚII
650440 I. Credite de angajament
6.815 17.100 14.000 18.406 18.851 19.304 94.476
650440 II. Credite bugetare
6.815 17.100 14.000 18.406 18.851 19.304 94.476
650451 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
21 11370190 1853 650451 I. Credite de angajament
20.693 24.900 25.000 26.000 28.000 28.000 152.593
650451 II. Credite bugetare
20.693 24.900 25.000 26.000 28.000 28.000 152.593
650457 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA
650457 I. Credite de angajament
1.519 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 10.519
650457 II. Credite bugetare
1.519 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 10.519
650458 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
650458 I. Credite de angajament
10 100 100 100 100 410
650458 II. Credite bugetare
10 100 100 100 100 410
650485 TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
650485 I. Credite de angajament
-86 -86
650485 II. Credite bugetare
-86 -86
6804 ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA
6804 I. Credite de angajament
2.793 3.842 3.000 5.203 5.216 5.216 25.270
6804 II. Credite bugetare
2.793 2.731 3.000 5.203 5.216 5.216 24.159
21 11370190 1853 680457 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA
680457 I. Credite de angajament
2.796 3.842 3.000 5.203 5.216 5.216 25.273
680457 II. Credite bugetare
2.796 2.731 3.000 5.203 5.216 5.216 24.162
680485 TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
680485 I. Credite de angajament
-3 -3
680485 II. Credite bugetare
-3 -3
8004 ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA
8004 I. Credite de angajament
290.886 1.812.149 1.240.128 516.006 339.342 234.536 4.433.047
8004 II. Credite bugetare
290.886 1.065.127 1.240.414 516.006 339.342 234.536 3.686.311
800420 TITLUL II BUNURI SI SERVICII
800420 I. Credite de angajament
845 1.000 1.000 1.057 1.087 1.117 6.106
800420 II. Credite bugetare
845 1.000 1.000 1.057 1.087 1.117 6.106
800440 TITLUL IV SUBVENȚII
800440 I. Credite de angajament
443 500 548 564 579 596 3.230
800440 II. Credite bugetare
443 500 548 564 579 596 3.230
21 11370190 1853 800451 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNIT ATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
800451 I. Credite de angajament
4.965 4.965 4.965 14.895
800451 II. Credite bugetare
4.965 4.965 4.965 14.895
800457 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA
800457 I. Credite de angajament
220.660 282.903 209.781 201.039 193.466 187.958 1.295.807
800457 II. Credite bugetare
220.660 234.673 209.781 201.039 193.466 187.958 1.247.577
800458 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
800458 I. Credite de angajament
70.260 1.527.746 1.028.799 308.381 139.245 39.900 3.114.331
800458 II. Credite bugetare
70.260 828.954 1.029.085 308.381 139.245 39.900 2.415.825
800485 TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
800485 I. Credite de angajament
-1.322 -1.322
800485 II. Credite bugetare
-1.322 -1.322
Rata de finanțare din:
Fonduri eligibile:
21 11370190 1853 I. Credite de angajament
100 100 100 100 100 100
II. Credite bugetare
100 100 100 100 100 100
REZULTATE AȘTEPTATE:
Indicatori de fundamentare
REZULTAT
5844 Gradul de ocupare al tuturor persoanelor în căutarea unui loc de muncă aflate în evidența ANOFM
36,26
5845 Ponderea tinerilor cu vârsta mai mică de 25 de ani care ocupă un loc de muncă, participă la un curs de formare profesională, încheie un contract de ucenicie la locul de muncă sau incheie un contract de stagiu
59,01
COMENTARII:
1854 PROGRAM:
Masuri pasive acordate șomerilor
PRIORITATEA: 1
PARTENERI:
21 11370190 1854 DESCRIERE:
Indemnizația de șomaj si venitul de completare se acorda persoanelor care nu au un loc de munca, nu realizează venituri si care indeplinese condițiile prevăzute de legislația pentru acordarea acestora
Data începerii:
Data închiderii:
FINANȚARE:
TOTAL - eligibil:
I. Credite de angajament
467.789 452.945 434.300 422.673 411.703 400.161 2.589.571
II. Credite bugetare
467.789 449.076 434.300 422.673 411.703 400.161 2.585.702
Indicatori de finanțare
Buget fond șomaj
5004 BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ȘOMAJ
5004 I. Credite de angajament
467.789 452.945 434.300 422.673 411.703 400.161 2.589.571
5004 II. Credite bugetare
467.789 449.076 434.300 422.673 411.703 400.161 2.585.702
6804 ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA
21 11370190 1854 6804 I. Credite de angajament
467.789 452.945 434.300 422.673 411.703 400.161 2.589.571
6804 II. Credite bugetare
467.789 449.076 434.300 422.673 411.703 400.161 2.585.702
680420 TITLUL II BUNURI SI SERVICII
680420 I. Credite de angajament
2.758 2.779 2.840 2.200 2.800 2.800 16.177
680420 II. Credite bugetare
2.758 2.779 2.840 2.200 2.800 2.800 16.177
680451 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
680451 I. Credite de angajament
90.044 86.559 82.460 88.515 89.385 92.335 529.298
680451 II. Credite bugetare
90.044 86.559 82.460 88.515 89.385 92.335 529.298
680457 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA
680457 I. Credite de angajament
383.244 363.607 349.000 331.958 319.518 305.026 2.052.353
680457 II. Credite bugetare
383.244 359.738 349.000 331.958 319.518 305.026 2.048.484
680485 TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
680485 I. Credite de angajament
-8.257 -8.257
680485 II. Credite bugetare
-8.257 -8.257
Rata de finanțare din:
21 11370190 1854 Fonduri eligibile:
I. Credite de angajament
100 100 100 100 100 100
II. Credite bugetare
100 100 100 100 100 100
REZULTATE AȘTEPTATE:
Indicatori de fundamentare
REZULTAT
5846 Ponderea șomerilor indemnizați în total șomeri %
19,1
COMENTARII:
1855 PROGRAM:
Management si administrația
PRIORITATEA: 1
PARTENERI:
21 11370190 1855 DESCRIERE:
Din bugetul asigurărilor pentru șomaj sunt asigurate cheltuielile de organizare si funcționare a ANOFM si structurilor sale teritoriale
Data inceperii:
Data inchiderii:
FINANȚARE:
TOTAL - eligibil:
I. Credite de angajament
145.973 174.560 177.072 185.221 196.284 196.823 1.075.933
II. Credite bugetare
145.973 173.210 177.072 185.221 196.284 196.823 1.074.583
Indicatori de finanțare
Buget fond șomaj
5004 BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ȘOMAJ
5004 I. Credite de angajament
145.973 174.560 177.072 185.221 196.284 196.823 1.075.933
5004 II. Credite bugetare
145.973 173.210 177.072 185.221 196.284 196.823 1.074.583
6504 INVATAMANT
21 11370190 1855 6504 I. Credite de angajament
1.607 4.472 4.440 3.227 3.321 3.321 20.388
6504 II. Credite bugetare
1.607 3.122 4.440 3.227 3.321 3.321 19.038
650410 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
650410 I. Credite de angajament
713 1.268 1.318 1.405 1.499 1.499 7.702
650410 II. Credite bugetare
713 1.268 1.318 1.405 1.499 1.499 7.702
650420 TITLUL II BUNURI SI SERVICII
650420 I. Credite de angajament
842 1.122 1.122 1.122 1.122 1.122 6.452
650420 II. Credite bugetare
842 1.122 1.122 1.122 1.122 1.122 6.452
650459 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
650459 I. Credite de angajament
5 5
650459 II. Credite bugetare
5 5
650471 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
650471 I. Credite de angajament
47 2.082 2.000 700 700 700 6.229
650471 II. Credite bugetare
47 732 2.000 700 700 700 4.879
6804 ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA
21 11370190 1855 6804 I. Credite de angajament
144.328 168.488 172.582 181.944 192.913 193.452 1.053.707
6804 II. Credite bugetare
144.328 168.488 172.582 181.944 192.913 193.452 1.053.707
680410 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
680410 I. Credite de angajament
120.127 139.519 145.422 155.614 166.518 166.518 893.718
680410 II. Credite bugetare
120.127 139.519 145.422 155.614 166.518 166.518 893.718
680420 TITLUL II BUNURI SI SERVICII
680420 I. Credite de angajament
20.305 23.636 23.560 20.630 20.695 21.234 130.060
680420 II. Credite bugetare
20.305 23.636 23.560 20.630 20.695 21.234 130.060
680430 TITLUL III DOBÂNZI
680430 I. Credite de angajament
23 100 100 100 100 100 523
680430 II. Credite bugetare
23 100 100 100 100 100 523
680459 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
680459 I. Credite de angajament
1.009 1.500 1.500 1.000 1.000 1.000 7.009
680459 II. Credite bugetare
1.009 1.500 1.500 1.000 1.000 1.000 7.009
680471 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
21 11370190 1855 680471 I. Credite de angajament
3.115 3.733 2.000 4.600 4.600 4.600 22.648
680471 II. Credite bugetare
3.115 3.733 2.000 4.600 4.600 4.600 22.648
680485 TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
680485 I. Credite de angajament
-251 -251
680485 II. Credite bugetare
-251 -251
8004 ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA
8004 I. Credite de angajament
38 1.600 50 50 50 50 1.838
8004 II. Credite bugetare
38 1.600 50 50 50 50 1.838
800455 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
800455 I. Credite de angajament
38 1.600 50 50 50 50 1.838
800455 II. Credite bugetare
38 1.600 50 50 50 50 1.838
Rata de finanțare din:
Fonduri eligibile:
I. Credite de angajament
100 100 100 100 100 100
II. Credite bugetare
100 100 100 100 100 100
21 11370190 1855 REZULTATE AȘTEPTATE:
COMENTARII:
1856 PROGRAM:
Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale
PRIORITATEA: 1
PARTENERI:
DESCRIERE:
Din Fondul de garantare se asigura plata creanțelor salariale ce rezulta din contractele individuale de munca si colective de munca incheiate de salariati cu angajatori aflati in insolventa
Data începerii:
Data închiderii:
FINANȚARE:
21 11370190 1856 TOTAL - eligibil:
I. Credite de angajament
12.091 12.463 11.465 12.854 13.244 13.547 75.664
II. Credite bugetare
12.091 12.463 11.465 12.854 13.244 13.547 75.664
Indicatori de finanțare
Buget fond șomaj
5004 BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ȘOMAJ
5004 I. Credite de angajament
12.091 12.463 11.465 12.854 13.244 13.547 75.664
5004 II. Credite bugetare
12.091 12.463 11.465 12.854 13.244 13.547 75.664
6404 CHELTUIELILE FONDULUI DE GARANTARE PENTRU PLATA CREANȚELOR SALARIALE
6404 I. Credite de angajament
12.091 12.463 11.465 12.854 13.244 13.547 75.664
6404 II. Credite bugetare
12.091 12.463 11.465 12.854 13.244 13.547 75.664
640410 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
640410 I. Credite de angajament
1.022 1.213 1.260 1.341 1.428 1.428 7.692
640410 II. Credite bugetare
1.022 1.213 1.260 1.341 1.428 1.428 7.692
640420 TITLUL II BUNURI SI SERVICII
21 11370190 1856 640420 I. Credite de angajament
90 250 205 213 216 219 1.193
640420 II. Credite bugetare
90 250 205 213 216 219 1.193
640459 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
640459 I. Credite de angajament
11.004 11.000 10.000 11.300 11.600 11.900 66.804
640459 II. Credite bugetare
11.004 11.000 10.000 11.300 11.600 11.900 66.804
640485 TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
640485 I. Credite de angajament
-25 -25
640485 II. Credite bugetare
-25 -25
Rata de finanțare din:
Fonduri eligibile:
I. Credite de angajament
100 100 100 100 100 100
II. Credite bugetare
100 100 100 100 100 100
REZULTATE AȘTEPTATE:
COMENTARII:
21 11370190 1856
1857 PROGRAM:
European Interoperability for Social Security Institutions in Romania
PRIORITATEA: 1
PARTENERI:
DESCRIERE:
EESSI este un proiect din domeniul tehnologiei informației si a comunicațiilor care consta in principal, in dezvoltarea unui sistem informatic ce conectează administrațiile statelor membre responsabile de securitate socială pentru schimburile electronice de date
Data începerii:
Data închiderii:
FINANȚARE:
TOTAL - eligibil:
I. Credite de angajament
282 282 564
II. Credite bugetare
282 282 564
21 11370190 1857 Indicatori de finanțare
Fonduri externe nerambursabile
5008 FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
5008 I. Credite de angajament
282 282 564
5008 II. Credite bugetare
282 282 564
8008 ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA
8008 I. Credite de angajament
282 282 564
8008 II. Credite bugetare
282 282 564
800858 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
800858 I. Credite de angajament
282 282 564
800858 II. Credite bugetare
282 282 564
Rata de finanțare din:
Fonduri eligibile:
I. Credite de angajament
100 100
21 11370190 1857 II. Credite bugetare
100 100
REZULTATE AȘTEPTATE:
COMENTARII:

Acesta este un fragment din Legea nr. 6/2020 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 6/2020:
SINTEZA proiectelor finanțate/propuse la finanțare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a UE, Politicilor Comune Agricolă și de Pescuit, precum și a altor facilități și instrumente postaderare
FIȘA PROIECTULUI finanțat/propus la finanțare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U E, Politicilor Comune Agricolă și de Pescuit și a altor facilități și instrumente postaderare
SINTEZA FINANȚĂRII PROGRAMELOR
Fișa Programului
PROGRAMUL DE INVESTIȚII PUBLICE PE GRUPE DE INVESTIȚII ȘI SURSE DE FINANȚARE
Sinteza veniturilor și cheltuielilor alocate pe surse și pe titluri pe anii 2020 2023
Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2020 2023 (sume alocate din Bugetul asigurărilor pentru șomaj)
Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2020 2023 (sume alocate din fonduri externe nerambursabile)
SINTEZA proiectelor finanțate/propuse la finanțare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a UE, Politicilor Comune Agricolă și de Pescuit, precum și a altor facilități și instrumente postaderare
SINTEZA FINANȚĂRII PROGRAMELOR
Fișa Programului
PROGRAMUL DE INVESTIȚII PUBLICE PE GRUPE DE INVESTIȚII ȘI SURSE DE FINANȚARE
SINTEZA sumelor alocate pentru instituții publice finanțate parțial din venituri proprii pe anii 2020 2023
;
se încarcă...