Fișa Programului | Lege 6/2020

Acesta este un fragment din Legea nr. 6/2020 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

ANEXA Nr 5/03/01 -
Fișa Programului

- mii lei -
Cod ordonator Cod program Cod indicator Realizări până 2018 Execuție preliminată 2019 Program 2020 Estimări 2021 Estimări 2022 Estimări 2023 Total
01 13574005 Ministerul Muncii și Protecției Sociale
1851 PROGRAM:
Dezvoltarea și creșterea sustenabilitatii sistemului asigurărilor sociale
PRIORITATEA: 1
PARTENERI:
DESCRIERE:
Programul are în vedere reforma sistemului public de pensii (primul pilon) prin extinderea sferei de cuprindere în sistem a tuturor categoriilor de contribuabili, crearea unei redistribuiri echitabile prin relationarea directa a drepturilor de pensie cu nivelul eotributiilor plătite, marirea progresiva a vârstelor de pensionare și a stagiului de cotizare, promovarea unor forme flexibile de pensionare, majorarea punctului de pensie conform programului de guvernare; Continuarea pilonului II de pensii, al fondurilor de pensii administrate privat, în scopul de a asigura o pensie privata ce suplimentează veniturile din pensia din sistemul public
Data începerii:
Data închiderii:
FINANȚARE:
TOTAL - eligibil:
I. Credite de angajament
63.560.032 70.930.033 87.328.141 104.370.675 111.925.008 120.666.657 558.780.546
01 13574005 1851 II. Credite bugetare
63.560.032 70.930.033 87.328.141 104.370.675 111.925.008 120.666.657 558.780.546
Indicatori de finanțare
Buget asigurări sociale de stat
5003 BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT
5003 I. Credite de angajament
63.560.032 70.930.032 87.327.121 104.370.675 111.925.008 120.666.657 558.779.525
5003 II. Credite bugetare
63.560.032 70.930.032 87.327.121 104.370.675 111.925.008 120.666.657 558.779.525
6803 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ
6803 I. Credite de angajament
63.453.801 70.796.301 87.327.121 104.370.675 111.925.008 120.666.657 558.539.563
6803 II. Credite bugetare
63.453.801 70.796.301 87.327.121 104.370.675 111.925.008 120.666.657 558.539.563
680310 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
680310 I. Credite de angajament
254.903 326.882 355.211 384.112 420.356 420.356 2.161.820
680310 II. Credite bugetare
254.903 326.882 355.211 384.112 420.356 420.356 2.161.820
680320 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
680320 I. Credite de angajament
430.852 483.487 570.375 646.795 696.761 746.761 3.575.031
680320 II. Credite bugetare
430.852 483.487 570.375 646.795 696.761 746.761 3.575.031
01 13574005 1851 680330 TITLUL III DOBÂNZI
680330 I. Credite de angajament
2.763 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 27.763
680330 II. Credite bugetare
2.763 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 27.763
680355 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
680355 I. Credite de angajament
152 187 187 187 187 187 1.087
680355 II. Credite bugetare
152 187 187 187 187 187 1.087
680357 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
680357 I. Credite de angajament
62.787.610 69.968.913 86.379.820 103.327.748 110.795.820 119.487.416 552.747.327
680357 II. Credite bugetare
62.787.610 69.968.913 86.379.820 103.327.748 110.795.820 119.487.416 552.747.327
680358 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
680358 I. Credite de angajament
2 2.160 2.162
680358 II. Credite bugetare
2 2.160 2.162
680359 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
680359 I. Credite de angajament
1.552 2.020 1.868 1.933 1.984 2.037 11.394
01 13574005 1851 680359 II. Credite bugetare
1.552 2.020 1.868 1.933 1.984 2.037 11.394
680371 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
680371 I. Credite de angajament
1.075 9.810 12.500 4.900 4.900 4.900 38.085
680371 II. Credite bugetare
1.075 9.810 12.500 4.900 4.900 4.900 38.085
680385 TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI ȘI RECUPERATE IN ANUL CURENT
680385 I. Credite de angajament
-25.106 -25.106
680385 II. Credite bugetare
-25.106 -25.106
6903 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE DE MUNCĂ ȘI BOLI PROFESIONALE
6903 I. Credite de angajament
106.231 133.731 239.962
6903 II. Credite bugetare
106.231 133.731 239.962
690310 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
690310 I. Credite de angajament
9.081 14.123 23.204
690310 II. Credite bugetare
9.081 14.123 23.204
690320 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
690320 I. Credite de angajament
1.162 2.195 3.357
01 13574005 1851 690320 II. Credite bugetare
1.162 2.195 3.357
690330 TITLUL III DOBÂNZI
690330 I. Credite de angajament
5 5
690330 II. Credite bugetare
5 5
690351 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
690351 I. Credite de angajament
56 120 176
690351 II. Credite bugetare
56 120 176
690357 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
690357 I. Credite de angajament
97.157 116.934 214.091
690357 II. Credite bugetare
97.157 116.934 214.091
690359 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
690359 I. Credite de angajament
52 264 316
690359 II. Credite bugetare
52 264 316
690371 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
690371 I. Credite de angajament
4 90 94
01 13574005 1851 690371 II. Credite bugetare
4 90 94
690385 TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI ȘI RECUPERATE IN ANUL CURENT
690385 I. Credite de angajament
-1.281 -1.281
690385 II. Credite bugetare
-1.281 -1.281
Fonduri externe nerambursabile
5008 FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
5008 I. Credite de angajament
1 1.020 1.021
5008 II. Credite bugetare
1 1.020 1.021
6808 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ
6808 I. Credite de angajament
1 1.020 1.021
6808 II. Credite bugetare
1 1.020 1.021
680858 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
680858 I. Credite de angajament
1 1.020 1.021
680858 II. Credite bugetare
1 1.020 1.021
01 13574005 1851 Rata de finanțare din:
Fonduri eligibile:
I. Credite de angajament
100 100 100 100 100 100
II. Credite bugetare
100 100 100 100 100 100
REZULTATE AȘTEPTATE:
Reducerea marginalizarii sociale a categoriilor de populație cărora li se adreseaza programul; Asigurarea accesului unui număr cât mai mare de beneficiari ai sistemului public de pensii la tratament balnear pentru recuperarea capacității fizice și intelectuale;
Indicatori de fundamentare
EFICIENTA
5840 Valoarea punctului de pensie stabilit prin programul de guvernare
1.100 1.265 1.775 1.875 1.875 1.875
5841 Indicele anual de modificare a contribuțiilor la fondurile administrate privat
3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75
REZULTAT
5842 raport intre valoarea punctului de pensie și câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea BASS
0,31 24,5 32 32 32 32
5843 indicele anual de creștere a numărului de participanți la fondurile de pensii administrate privat
4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5
COMENTARII:
01 13574005 1851
2070 PROGRAM:
Asigurări accidente de muncă și boli profesionale
PRIORITATEA: 1
PARTENERI:
DESCRIERE:
Programul urmărește sa asigure pentru angajatori, lucratori și pentru societate, ea întreg, suport de cea mai înalta calitate și eficienta pentru cei afectați. Programul are în vedere: 1. Orientarea asigurării pentru accidente de muncă și boli profesionale în sprijinul beneficiarilor de prestații; 2. Armonizarea cerințelor regulamentelor europene prin prisma modificărilor impuse de sistemul EESȘI cu legislația și practica națională; 3. Sprijinirea angajatorilor în realizarea activitatii de prevenire
Data începerii:01-01-2020
Data închiderii:31-12-2023
FINANȚARE:
TOTAL - eligibil:
I. Credite de angajament
137.860 168.702 184.888 190.782 682.232
II. Credite bugetare
137.860 168.702 184.888 190.782 682.232
01 13574005 2070 Indicatori de finanțare
Buget asigurări sociale de stat
5003 BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT
5003 I. Credite de angajament
137.860 168.702 184.888 190.782 682.232
5003 II. Credite bugetare
137.860 168.702 184.888 190.782 682.232
6903 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE DE MUNCĂ ȘI BOLI PROFESIONALE
6903 I. Credite de angajament
137.860 168.702 184.888 190.782 682.232
6903 II. Credite bugetare
137.860 168.702 184.888 190.782 682.232
690310 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
690310 I. Credite de angajament
14.789 22.888 27.344 27.344 92.365
690310 II. Credite bugetare
14.789 22.888 27.344 27.344 92.365
690320 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
690320 I. Credite de angajament
2.554 3.205 3.239 3.239 12.237
690320 II. Credite bugetare
2.554 3.205 3.239 3.239 12.237
690330 TITLUL III DOBÂNZI
01 13574005 2070 690330 I. Credite de angajament
5 5 5 5 20
690330 II. Credite bugetare
5 5 5 5 20
690351 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
690351 I. Credite de angajament
12 12
690351 II. Credite bugetare
12 12
690357 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
690357 I. Credite de angajament
120.180 142.284 153.980 159.874 576.318
690357 II. Credite bugetare
120.180 142.284 153.980 159.874 576.318
690359 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
690359 I. Credite de angajament
220 220 220 220 880
690359 II. Credite bugetare
220 220 220 220 880
690371 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
690371 I. Credite de angajament
100 100 100 100 400
690371 II. Credite bugetare
100 100 100 100 400
Rata de finanțare din:
01 13574005 2070 Fonduri eligibile:
I. Credite de angajament
100 100 100 100
II. Credite bugetare
100 100 100 100
REZULTATE AȘTEPTATE:
Diversificarea prestațiilor acordate, creșterea gradului de conformare al angajatorilor la cerințele regulamentelor europene, precum și imbunatatirea nivelului de securitate și sănătate în muncă al intreprinderilor
Indicatori de fundamentare
REZULTAT
6196 Ponderea prestațiilor acordate beneficiarilor la 100 de salariati
4,5 4,5 4,5 4,5
6197 Ponderea cazurilor neconforme raportat la număr de solicitări
20 20 15 15
6198 Ponderea masurilor implementate cu masurile recomandate
35 35 35 35
COMENTARII:

Acesta este un fragment din Legea nr. 6/2020 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 6/2020:
Sinteza veniturilor și cheltuielilor alocate pe surse și pe titluri pe anii 2020 2023
Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2020 2023 (sume alocate din Bugetul asigurărilor sociale de stat)
Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2020 2023 (sume alocate din fonduri externe nerambursabile)
SINTEZA proiectelor finanțate/propuse la finanțare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a UE, Politicilor Comune Agricolă și de Pescuit, precum și a altor facilități și instrumente postaderare
FIȘA PROIECTULUI finanțat/propus la finanțare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U E, Politicilor Comune Agricolă și de Pescuit și a altor facilități și instrumente postaderare
SINTEZA FINANȚĂRII PROGRAMELOR
Fișa Programului
PROGRAMUL DE INVESTIȚII PUBLICE PE GRUPE DE INVESTIȚII ȘI SURSE DE FINANȚARE
Sinteza veniturilor și cheltuielilor alocate pe surse și pe titluri pe anii 2020 2023
Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2020 2023 (sume alocate din Bugetul asigurărilor pentru șomaj)
Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2020 2023 (sume alocate din fonduri externe nerambursabile)
SINTEZA proiectelor finanțate/propuse la finanțare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a UE, Politicilor Comune Agricolă și de Pescuit, precum și a altor facilități și instrumente postaderare
SINTEZA FINANȚĂRII PROGRAMELOR
Fișa Programului
PROGRAMUL DE INVESTIȚII PUBLICE PE GRUPE DE INVESTIȚII ȘI SURSE DE FINANȚARE
SINTEZA sumelor alocate pentru instituții publice finanțate parțial din venituri proprii pe anii 2020 2023
;
se încarcă...