Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2020 2023 (sume alocate din Bugetul asigurărilor pentru șomaj) | Lege 6/2020

Acesta este un fragment din Legea nr. 6/2020 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

ANEXA Nr 2/04 -
Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2020-2023
(sume alocate din Bugetul asigurărilor pentru șomaj)

- mii lei -
Ca- pi- tol Sub- capi- tol Para- graf Grupa/ Titlu Arti- col Ali- neat Denumire indicator Program 2020 Estimări 2021 Estimări 2022 Estimări 2023
A B 1 2 3 4
5004 BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ȘOMAJ
I. Credite de angajament 1.912.043 1.192.021 1.018.320 903.495
II. Credite bugetare 1.912.329 1.192.021 1.018.320 903.495
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 1.908.043 1.186.721 1.013.020 898.195
II. Credite bugetare 1.908.329 1.186.721 1.013.020 898.195
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I. Credite de angajament 148.000 158.360 169.445 169.445
II. Credite bugetare 148.000 158.360 169.445 169.445
01 Cheltuieli salariale în bani
II. Credite bugetare 142.087
01 Salarii de bază
II. Credite bugetare 115.004
05 Sporuri pentru condiții de muncă
II. Credite bugetare 14.463
06 Alte sporuri
II. Credite bugetare 66
12 Indemnizații plătite unor persoane din afara unității
II. Credite bugetare 6.254
13 Drepturi de delegare
II. Credite bugetare 281
17 Indemnizații de hrană
II. Credite bugetare 6.017
30 Alte drepturi salariale în bani
II. Credite bugetare 2
02 Cheltuieli salariale în natură
II. Credite bugetare 2.810
04 Locuința de serviciu folosită de salariat și familia sa
II. Credite bugetare 70
06 Vouchere de vacanță
II. Credite bugetare 2.740
03 Contribuții
II. Credite bugetare 3.103
01 Contribuții de asigurări sociale de stat
II. Credite bugetare 1
02 Contribuții de asigurări de șomaj
II. Credite bugetare 1
03 Contribuții de asigurări sociale de sănătate
II. Credite bugetare 1
04 Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale
II. Credite bugetare 1
06 Contribuții pentru concedii și indemnizații
II. Credite bugetare 1
07 Contribuția asiguratorie pentru muncă
II. Credite bugetare 3.098
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
I. Credite de angajament 33.905 28.980 29.700 30.500
II. Credite bugetare 33.905 28.980 29.700 30.500
01 Bunuri și servicii
II. Credite bugetare 20.415
01 Furnituri de birou
II. Credite bugetare 475
02 Materiale pentru curățenie
II. Credite bugetare 110
03 încălzit, iluminat și forța motrica
II. Credite bugetare 4.980
04 Apa, canal și salubritate
II. Credite bugetare 490
05 Carburanți și lubrifianti
II. Credite bugetare 473
06 Piese de schimb
II. Credite bugetare 190
08 Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet
II. Credite bugetare 1.680
09 Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional
II. Credite bugetare 9.267
30 Alte bunuri și servicii pentru intretinere și funcționare
II. Credite bugetare 2.750
02 Reparații curente
II. Credite bugetare 720
05 Bunuri de natură obiectelor de inventar
II. Credite bugetare 200
30 Alte obiecte de inventar
II. Credite bugetare 200
06 Deplasări, detașări, transferări
II. Credite bugetare 707
01 Deplasări interne, detașări, transferări
II. Credite bugetare 617
02 Deplasări în străinătate
II. Credite bugetare 90
11 Cărți, publicații și materiale documentare
II. Credite bugetare 33
13 Pregătire profesională
II. Credite bugetare 25
14 Protecția muncii
II. Credite bugetare 30
25 Cheltuieli judiciare și extrajudiciare derivate din acțiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale
II. Credite bugetare 20
30 Alte cheltuieli
II. Credite bugetare 11.755
02 Protocol și reprezentare
II. Credite bugetare 10
03 Prime de asigurare non-viață
II. Credite bugetare 60
04 Chirii
II. Credite bugetare 6.400
06 Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor
II. Credite bugetare 2.945
09 Executarea silita a creanțelor bugetare
II. Credite bugetare 60
30 Alte cheltuieli cu bunuri și servicii
II. Credite bugetare 2.280
30 TITLUL III DOBÂNZI
I. Credite de angajament 100 100 100 100
II. Credite bugetare 100 100 100 100
03 Alte dobânzi
II. Credite bugetare 100
02 Dobanda datorata trezoreriei statului
II. Credite bugetare 100
40 TITLUL IV SUBVENȚII
I. Credite de angajament 14.548 18.970 19.430 19.900
II. Credite bugetare 14.548 18.970 19.430 19.900
09 Plăti către angajatori pentru formarea profesională a angajaților
II. Credite bugetare 14.000
19 Plăti pentru stimularea creerii de locuri de muncă
II. Credite bugetare 548
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
I. Credite de angajament 107.460 119.480 122.350 125.300
II. Credite bugetare 107.460 119.480 122.350 125.300
01 Transferuri curente
II. Credite bugetare 107.460
01 Transferuri către instituții publice
II. Credite bugetare 25.000
17 Transferuri din bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetul asigurărilor sociale de stat
II. Credite bugetare 82.460
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I. Credite de angajament 50 50 50 50
II. Credite bugetare 50 50 50 50
02 B. Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale)
II. Credite bugetare 50
01 Contribuții și cotizații la organisme internaționale
II. Credite bugetare 50
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
I. Credite de angajament 563.581 540.000 520.000 500.000
II. Credite bugetare 563.581 540.000 520.000 500.000
01 Asigurări sociale
II. Credite bugetare 349.000
02 Ajutoare sociale
II. Credite bugetare 214.581
01 Ajutoare sociale în numerar
II. Credite bugetare 212.781
02 Ajutoare sociale în natură
II. Credite bugetare 1.800
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 1.028.899 308.481 139.345 40.000
II. Credite bugetare 1.029.185 308.481 139.345 40.000
01 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)
II. Credite bugetare 887
01 Finanțarea națională
II. Credite bugetare 133
02 Finanțarea externă nerambursabilă
II. Credite bugetare 754
02 Programe din Fondul Social European (FSE)
II. Credite bugetare 1.027.649
01 Finanțarea națională
II. Credite bugetare 154.153
02 Finanțarea externă nerambursabilă
II. Credite bugetare 873.496
15 Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020
II. Credite bugetare 580
01 F inantarea națională
II. Credite bugetare 187
02 Finanțare externă nerambursabilă
II. Credite bugetare 282
03 Cheltuieli neeligibile
II. Credite bugetare 111
16 Alte facilitați și instrumente postaderare
II. Credite bugetare 69
01 F inantarea națională
II. Credite bugetare 4
02 Finanțare externă nerambursabilă
II. Credite bugetare 65
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I. Credite de angajament 11.500 12.300 12.600 12.900
II. Credite bugetare 11.500 12.300 12.600 12.900
17 Despăgubiri civile
II. Credite bugetare 1.500
25 Sume aferente plătii creanțelor salariale
II. Credite bugetare 10.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I. Credite de angajament 4.000 5.300 5.300 5.300
II. Credite bugetare 4.000 5.300 5.300 5.300
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I. Credite de angajament 4.000 5.300 5.300 5.300
II. Credite bugetare 4.000 5.300 5.300 5.300
01 Active fixe
II. Credite bugetare 2.000
02 Mașini, echipamente și mijloace de transport
II. Credite bugetare 1.000
30 Alte active fixe
II. Credite bugetare 1.000
03 Reparații capitale aferente activelor fixe
II. Credite bugetare 2.000
6400 04 Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE
I. Credite de angajament 671.865 675.965 678.928 668.909
II. Credite bugetare 671.865 675.965 678.928 668.909
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 667.865 670.665 673.628 663.609
II. Credite bugetare 667.865 670.665 673.628 663.609
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I. Credite de angajament 148.000 158.360 169.445 169.445
II. Credite bugetare 148.000 158.360 169.445 169.445
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
I. Credite de angajament 32.905 27.923 28.613 29.383
II. Credite bugetare 32.905 27.923 28.613 29.383
30 TITLUL III DOBÂNZI
I. Credite de angajament 100 100 100 100
II. Credite bugetare 100 100 100 100
40 TITLUL IV SUBVENȚII
I. Credite de angajament 14.000 18.406 18.851 19.304
II. Credite bugetare 14.000 18.406 18.851 19.304
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
I. Credite de angajament 107.460 114.515 117.385 120.335
II. Credite bugetare 107.460 114.515 117.385 120.335
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
I. Credite de angajament 353.800 338.961 326.534 312.042
II. Credite bugetare 353.800 338.961 326.534 312.042
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 100 100 100 100
II. Credite bugetare 100 100 100 100
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I. Credite de angajament 11.500 12.300 12.600 12.900
II. Credite bugetare 11.500 12.300 12.600 12.900
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I. Credite de angajament 4.000 5.300 5.300 5.300
II. Credite bugetare 4.000 5.300 5.300 5.300
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I. Credite de angajament 4.000 5.300 5.300 5.300
II. Credite bugetare 4.000 5.300 5.300 5.300
6404 CHELTUIELILE FONDULUI DE GARANTARE PENTRU PLATA CREANȚELOR SALARIALE
I. Credite de angajament 11.465 12.854 13.244 13.547
II. Credite bugetare 11.465 12.854 13.244 13.547
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 11.465 12.854 13.244 13.547
II. Credite bugetare 11.465 12.854 13.244 13.547
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I. Credite de angajament 1.260 1.341 1.428 1.428
II. Credite bugetare 1.260 1.341 1.428 1.428
01 Cheltuieli salariale în bani
II. Credite bugetare 1.182
01 Salarii de bază
II. Credite bugetare 966
05 Sporuri pentru condiții de muncă
II. Credite bugetare 145
17 Indemnizații de hrană
II. Credite bugetare 71
02 Cheltuieli salariale în natură
II. Credite bugetare 31
06 Vouchere de vacanță
II. Credite bugetare 31
03 Contribuții
II. Credite bugetare 47
07 Contribuția asiguratorie pentru muncă
II. Credite bugetare 47
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
I. Credite de angajament 205 213 216 219
II. Credite bugetare 205 213 216 219
01 Bunuri și servicii
II. Credite bugetare 100
09 Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional
II. Credite bugetare 100
30 Alte cheltuieli
II. Credite bugetare 105
06 Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor
II. Credite bugetare 105
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I. Credite de angajament 10.000 11.300 11.600 11.900
II. Credite bugetare 10.000 11.300 11.600 11.900
25 Sume aferente plătii creanțelor salariale
II. Credite bugetare 10.000
01 Asigurări pentru plata creanțelor salariale
II. Credite bugetare 10.000
02 Cheltuieli de gestionare ale fondului de garantare a creanțelor salariale
II. Credite bugetare 1.465
01 Cheltuieli cu transmiterea și plata drepturilor
II. Credite bugetare 105
02 Alte cheltuieli de administrare fond
II. Credite bugetare 1.360
6504 INVATAMANT
I. Credite de angajament 50.518 53.291 55.852 56.533
II. Credite bugetare 50.518 53.291 55.852 56.533
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 48.518 52.591 55.152 55.833
II. Credite bugetare 48.518 52.591 55.152 55.833
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I. Credite de angajament 1.318 1.405 1.499 1.499
II. Credite bugetare 1.318 1.405 1.499 1.499
01 Cheltuieli salariale în bani
II. Credite bugetare 1.265
01 Salarii de bază
II. Credite bugetare 1.105
05 Sporuri pentru condiții de muncă
II. Credite bugetare 103
13 Drepturi de delegare
II. Credite bugetare 10
17 Indemnizații de hrană
II. Credite bugetare 46
30 Alte drepturi salariale în bani
II. Credite bugetare 1
02 Cheltuieli salariale în natură
II. Credite bugetare 25
06 Vouchere de vacanță
II. Credite bugetare 25
03 Contribuții
II. Credite bugetare 28
07 Contribuția asiguratorie pentru muncă
II. Credite bugetare 28
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
I. Credite de angajament 6.300 4.880 4.902 5.130
II. Credite bugetare 6.300 4.880 4.902 5.130
01 Bunuri și servicii
II. Credite bugetare 5.485
01 Furnituri de birou
II. Credite bugetare 15
02 Materiale pentru curățenie
II. Credite bugetare 10
03 încălzit, iluminat și forța motrica
II. Credite bugetare 900
04 Apa, canal și salubritate
II. Credite bugetare 70
05 Carburanți și lubrifianti
II. Credite bugetare 23
06 Piese de schimb
II. Credite bugetare 10
08 Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet
II. Credite bugetare 80
09 Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional
II. Credite bugetare 3.477
30 Alte bunuri și servicii pentru intretinere și funcționare
II. Credite bugetare 900
02 Reparații curente
II. Credite bugetare 220
05 Bunuri de natură obiectelor de inventar
II. Credite bugetare 100
30 Alte obiecte de inventar
II. Credite bugetare 100
06 Deplasări, detașări, transferări
II. Credite bugetare 7
01 Deplasări interne, detașări, transferări
II. Credite bugetare 7
11 Cărți, publicații și materiale documentare
II. Credite bugetare 3
13 Pregătire profesională
II. Credite bugetare 5
30 Alte cheltuieli
II. Credite bugetare 480
04 Chirii
II. Credite bugetare 400
30 Alte cheltuieli cu bunuri și servicii
II. Credite bugetare 80
40 TITLUL IV SUBVENȚII
I. Credite de angajament 14.000 18.406 18.851 19.304
II. Credite bugetare 14.000 18.406 18.851 19.304
09 Plăti către angajatori pentru formarea profesională a angajaților
II. Credite bugetare 14.000
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
I. Credite de angajament 25.000 26.000 28.000 28.000
II. Credite bugetare 25.000 26.000 28.000 28.000
01 Transferuri curente
II. Credite bugetare 25.000
01 Transferuri către instituții publice
II. Credite bugetare 25.000
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
I. Credite de angajament 1.800 1.800 1.800 1.800
II. Credite bugetare 1.800 1.800 1.800 1.800
02 Ajutoare sociale
II. Credite bugetare 1.800
02 Ajutoare sociale în natură
II. Credite bugetare 1.800
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 100 100 100 100
II. Credite bugetare 100 100 100 100
02 Programe din Fondul Social European (FSE)
II. Credite bugetare 100
01 Finanțarea națională
II. Credite bugetare 15
02 Finanțarea externă nerambursabilă
II. Credite bugetare 85
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I. Credite de angajament 2.000 700 700 700
II. Credite bugetare 2.000 700 700 700
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I. Credite de angajament 2.000 700 700 700
II. Credite bugetare 2.000 700 700 700
03 Reparații capitale aferente activelor fixe
II. Credite bugetare 2.000
07 Învățământ nedefinibil prin nivel
II. Credite bugetare 25.000
01 Centre de specializare, perfecționare, calificare și recalificare
II. Credite bugetare 25.000
50 Alte cheltuieli în domeniul invatamantului
II. Credite bugetare 25.518
6804 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ
I. Credite de angajament 609.882 609.820 609.832 598.829
II. Credite bugetare 609.882 609.820 609.832 598.829
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 607.882 605.220 605.232 594.229
II. Credite bugetare 607.882 605.220 605.232 594.229
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I. Credite de angajament 145.422 155.614 166.518 166.518
II. Credite bugetare 145.422 155.614 166.518 166.518
01 Cheltuieli salariale în bani
II. Credite bugetare 139.640
01 Salarii de bază
II. Credite bugetare 112.933
05 Sporuri pentru condiții de muncă
II. Credite bugetare 14.215
06 Alte sporuri
II. Credite bugetare 66
12 Indemnizații plătite unor persoane din afara unității
II. Credite bugetare 6.254
13 Drepturi de delegare
II. Credite bugetare 271
17 Indemnizații de hrană
II. Credite bugetare 5.900
30 Alte drepturi salariale în bani
II. Credite bugetare 1
02 Cheltuieli salariale în natură
II. Credite bugetare 2.754
04 Locuința de serviciu folosită de salariat și familia sa
II. Credite bugetare 70
06 Vouchere de vacanță
II. Credite bugetare 2.684
03 Contribuții
II. Credite bugetare 3.028
01 Contribuții de asigurări sociale de stat
II. Credite bugetare 1
02 Contribuții de asigurări de șomaj
II. Credite bugetare 1
03 Contribuții de asigurări sociale de sănătate
II. Credite bugetare 1
04 Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale
II. Credite bugetare 1
06 Contribuții pentru concedii și indemnizații
II. Credite bugetare 1
07 Contribuția asiguratorie pentru muncă
II. Credite bugetare 3.023
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
I. Credite de angajament 26.400 22.830 23.495 24.034
II. Credite bugetare 26.400 22.830 23.495 24.034
01 Bunuri și servicii
II. Credite bugetare 14.830
01 Furnituri de birou
II. Credite bugetare 460
02 Materiale pentru curățenie
II. Credite bugetare 100
03 Încălzit, iluminat și forță motrică
II. Credite bugetare 4.080
04 Apă, canal și salubritate
II. Credite bugetare 420
05 Carburanți și lubrifianti
II. Credite bugetare 450
06 Piese de schimb
II. Credite bugetare 180
08 Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet
II. Credite bugetare 1.600
09 Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional
II. Credite bugetare 5.690
30 Alte bunuri și servicii pentru intretinere și funcționare
II. Credite bugetare 1.850
02 Reparații curente
II. Credite bugetare 500
05 Bunuri de natură obiectelor de inventar
II. Credite bugetare 100
30 Alte obiecte de inventar
II. Credite bugetare 100
06 Deplasări, detașări, transferări
II. Credite bugetare 700
01 Deplasări interne, detașări, transferări
II. Credite bugetare 610
02 Deplasări în străinătate
II. Credite bugetare 90
11 Cărți, publicații și materiale documentare
II. Credite bugetare 30
13 Pregătire profesională
II. Credite bugetare 20
14 Protecția muncii
II. Credite bugetare 30
25 Cheltuieli judiciare și extrajudiciare derivate din acțiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale
II. Credite bugetare 20
30 Alte cheltuieli
II. Credite bugetare 10.170
02 Protocol și reprezentare
II. Credite bugetare 10
03 Prime de asigurare non-viață
II. Credite bugetare 60
04 Chirii
II. Credite bugetare 6.000
06 Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor
II. Credite bugetare 2.840
09 Executarea silita a creanțelor bugetare
II. Credite bugetare 60
30 Alte cheltuieli cu bunuri și servicii
II. Credite bugetare 1.200
30 TITLUL III DOBÂNZI
I. Credite de angajament 100 100 100 100
II. Credite bugetare 100 100 100 100
03 Alte dobânzi
II. Credite bugetare 100
02 Dobanda datorata trezoreriei statului
II. Credite bugetare 100
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
I. Credite de angajament 82.460 88.515 89.385 92.335
II. Credite bugetare 82.460 88.515 89.385 92.335
01 Transferuri curente
II. Credite bugetare 82.460
17 Transferuri din bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetul asigurărilor sociale de stat
II. Credite bugetare 82.460
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
I. Credite de angajament 352.000 337.161 324.734 310.242
II. Credite bugetare 352.000 337.161 324.734 310.242
01 Asigurări sociale
II. Credite bugetare 349.000
02 Ajutoare sociale
II. Credite bugetare 3.000
01 Ajutoare sociale în numerar
II. Credite bugetare 3.000
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I. Credite de angajament 1.500 1.000 1.000 1.000
II. Credite bugetare 1.500 1.000 1.000 1.000
17 Despăgubiri civile
II. Credite bugetare 1.500
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I. Credite de angajament 2.000 4.600 4.600 4.600
II. Credite bugetare 2.000 4.600 4.600 4.600
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I. Credite de angajament 2.000 4.600 4.600 4.600
II. Credite bugetare 2.000 4.600 4.600 4.600
01 Active fixe
II. Credite bugetare 2.000
02 Mașini, echipamente și mijloace de transport
II. Credite bugetare 1.000
30 Alte active fixe
II. Credite bugetare 1.000
07 Asigurări pentru șomaj
II. Credite bugetare 431.460
15 Prevenirea excluderii sociale
II. Credite bugetare 3.000
50 Alte cheltuieli în domeniul prevenirii excluderii sociale
II. Credite bugetare 3.000
50 Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistentei sociale
II. Credite bugetare 175.422
02 Cheltuieli cu transmiterea și plata drepturilor
II. Credite bugetare 2.840
03 Alte cheltuieli de administrare fond
II. Credite bugetare 172.582
8000 04 Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE
I. Credite de angajament 1.240.178 516.056 339.392 234.586
II. Credite bugetare 1.240.464 516.056 339.392 234.586
8004 ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ȘI DE MUNCĂ
I. Credite de angajament 1.240.178 516.056 339.392 234.586
II. Credite bugetare 1.240.464 516.056 339.392 234.586
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 1.240.178 516.056 339.392 234.586
II. Credite bugetare 1.240.464 516.056 339.392 234.586
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
I. Credite de angajament 1.000 1.057 1.087 1.117
II. Credite bugetare 1.000 1.057 1.087 1.117
30 Alte cheltuieli
II. Credite bugetare 1.000
30 Alte cheltuieli cu bunuri și servicii
II. Credite bugetare 1.000
40 TITLUL IV SUBVENȚII
I. Credite de angajament 548 564 579 596
II. Credite bugetare 548 564 579 596
19 Plăți pentru stimularea creerii de locuri de muncă
II. Credite bugetare 548
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
I. Credite de angajament 4.965 4.965 4.965
II. Credite bugetare 4.965 4.965 4.965
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I. Credite de angajament 50 50 50 50
II. Credite bugetare 50 50 50 50
02 B. Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale)
II. Credite bugetare 50
01 Contribuții și cotizații la organisme internaționale
II. Credite bugetare 50
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
I. Credite de angajament 209.781 201.039 193.466 187.958
II. Credite bugetare 209.781 201.039 193.466 187.958
02 Ajutoare sociale
II. Credite bugetare 209.781
01 Ajutoare sociale în numerar
II. Credite bugetare 209.781
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 1.028.799 308.381 139.245 39.900
II. Credite bugetare 1.029.085 308.381 139.245 39.900
01 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)
II. Credite bugetare 887
01 Finanțarea națională
II. Credite bugetare 133
02 Finanțarea externă nerambursabilă
II. Credite bugetare 754
02 Programe din Fondul Social European (FSE)
II. Credite bugetare 1.027.549
01 Finanțarea națională
II. Credite bugetare 154.138
02 Finanțarea externă nerambursabilă
II. Credite bugetare 873.411
15 Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020
II. Credite bugetare 580
01 F inantarea națională
II. Credite bugetare 187
02 Finanțare externă nerambursabilă
II. Credite bugetare 282
03 Cheltuieli neeligibile
II. Credite bugetare 111
16 Alte facilitați și instrumente postaderare
II. Credite bugetare 69
01 F inantarea națională
II. Credite bugetare 4
02 Finanțare externă nerambursabilă
II. Credite bugetare 65
02 Acțiuni generale de muncă
II. Credite bugetare 1.240.464
04 Masuri active pentru combaterea șomajului
II. Credite bugetare 1.000
05 Stimularea creării de locuri de muncă
II. Credite bugetare 210.329
30 Alte acțiuni generale de muncă
II. Credite bugetare 1.029.135
Cheltuieli sistem asigurări pentru șomaj
8904 01 I. Credite de angajament 1.900.578 1.179.167 1.005.076 889.948
II. Credite bugetare 1.900.864 1.179.167 1.005.076 889.948
8904 02 Cheltuieli fond garantare pentru plata creanțelor salariale
I. Credite de angajament 11.465 12.854 13.244 13.547
II. Credite bugetare 11.465 12.854 13.244 13.547

Acesta este un fragment din Legea nr. 6/2020 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 6/2020:
Sinteza veniturilor și cheltuielilor alocate pe surse și pe titluri pe anii 2020 2023
Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2020 2023 (sume alocate din Bugetul asigurărilor sociale de stat)
Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2020 2023 (sume alocate din fonduri externe nerambursabile)
SINTEZA proiectelor finanțate/propuse la finanțare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a UE, Politicilor Comune Agricolă și de Pescuit, precum și a altor facilități și instrumente postaderare
FIȘA PROIECTULUI finanțat/propus la finanțare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U E, Politicilor Comune Agricolă și de Pescuit și a altor facilități și instrumente postaderare
SINTEZA FINANȚĂRII PROGRAMELOR
Fișa Programului
PROGRAMUL DE INVESTIȚII PUBLICE PE GRUPE DE INVESTIȚII ȘI SURSE DE FINANȚARE
Sinteza veniturilor și cheltuielilor alocate pe surse și pe titluri pe anii 2020 2023
Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2020 2023 (sume alocate din Bugetul asigurărilor pentru șomaj)
Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2020 2023 (sume alocate din fonduri externe nerambursabile)
SINTEZA proiectelor finanțate/propuse la finanțare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a UE, Politicilor Comune Agricolă și de Pescuit, precum și a altor facilități și instrumente postaderare
SINTEZA FINANȚĂRII PROGRAMELOR
Fișa Programului
PROGRAMUL DE INVESTIȚII PUBLICE PE GRUPE DE INVESTIȚII ȘI SURSE DE FINANȚARE
SINTEZA sumelor alocate pentru instituții publice finanțate parțial din venituri proprii pe anii 2020 2023
;
se încarcă...