Alte cheltuieli asimilate investițiilor | Lege 6/2020

Acesta este un fragment din Legea nr. 6/2020 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

ANEXA Nr 6/03/01 - FIȘA OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTIȚII -
e.
Alte cheltuieli asimilate investițiilor

Tipul cheltuielii: C - Alte cheltuieli de investiții

D. EȘALONAREA VALORII RAMASE DE FINANȚAT ȘI SURSELE DE FINANȚARE

I - Credite de angajament

II - Credite bugetare

- mii lei -
Surse de finanțare și costuri de finanțare I/II Total Cheltuieli efectuate până la 31.12.2018 Cheltuieli preliminate 2019 Program 2020 Estimări 2021 Estimări 2022 Estimări 2023 Estimări anii ulteriori
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
5000 TOTAL GENERAL I 3.971 271 1.700 500 500 500 500
II 3.971 271 1.700 500 500 500 500
6800 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ I 3.971 271 1.700 500 500 500 500
II 3.971 271 1.700 500 500 500 500
6803 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ I 3.971 271 1.700 500 500 500 500
II 3.971 271 1.700 500 500 500 500
680371 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE I 3.971 271 1.700 500 500 500 500
II 3.971 271 1.700 500 500 500 500
68037101 Active fixe I 3.971 271 1.700 500 500 500 500
II 3.971 271 1.700 500 500 500 500
6803710130 Alte active fixe I 3.971 271 1.700 500 500 500 500
II 3.971 271 1.700 500 500 500 500

Acesta este un fragment din Legea nr. 6/2020 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 6/2020:
Dotari independente
Alte cheltuieli asimilate investițiilor
Cheltuieli de expertiză,proiectare,asistenta tehnica,pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar și de execuție privind reparațiile capitale,precum și alte categorii de lucrări de intervenții,eu excepția celor incluse la litd),astfel cum sunt definite de legislația în vigoare,inclusiv cheltuielile necesare pentru obținerea avizelor,autorizațiilor și acordurilor prevăzute de lege
Achizitii de imobile
Dotari independente
Alte cheltuieli asimilate investițiilor
Cheltuieli de expertiza,proiectare,asistenta tehnica,pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar si de execuție privind reparațiile capitale,precum si alte categorii de lucrări de intervenții,eu excepția celor incluse la litd),astfel cum sunt definite de legislația in vigoare,inclusiv cheltuielile necesare pentru obținerea avizelor,autorizațiilor si acordurilor prevăzute de lege
;
se încarcă...