Parlamentul României

Legea nr. 263/2019 pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Modificări (...), Referințe (1), Reviste (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01 ianuarie 2020

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  
Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. -

Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 688 din 10 septembrie 2015, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 146, alineatele (51) - (55) se abrogă.

2. La articolul 146, alineatul (8) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(8) Calculul contribuției de asigurări sociale datorate de persoanele prevăzute la alin. (2) se realizează de către acestea conform prevederilor alin. (5) și (7), după caz. Contribuția se plătește până la data de 25 a lunii următoare celei pentru care se plătesc veniturile."

3. La articolul 168, alineatul (51) se abrogă.

4. La articolul 168, alineatul (8) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(8) Calculul contribuției de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele prevăzute la alin. (2) se realizează de către acestea, conform prevederilor alin. (5). Contribuția se plătește până la data de 25 a lunii următoare celei pentru care se plătesc veniturile."

5. La anexa nr. 1 de la titlul VIII - Accize și taxe speciale, numerele curente 10-12 se modifică și vor avea următorul cuprins:

Nr. crt. Denumirea produsului sau a grupei de produse U.M. Acciza (lei/U.M.)
2020 2021 2022
"10. Benzină cu plumb tonă 2.530,17 2.530,17 2.530,17
1.000 litri 1.948,23 1.948,23 1.948,23
11. Benzină fără plumb tonă 2.151,13 2.151,13 2.151,13
1.000 litri 1.656,36 1.656,36 1.656,36
12. Motorină tonă 1.796,53 1.796,53 1.796,53
1.000 litri 1.518,04 1.518,04 1.518,04"

Art. II. -

Art. I pct. 1-4 se aplică începând cu veniturile aferente lunii ianuarie 2020.

Art. III. - Reviste (1)

Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2020.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
ION-MARCEL CIOLACU
PREȘEDINTELE SENATULUI
TEODOR-VIOREL MELEȘCANU

București, 30 decembrie 2019.

Nr. 263.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Reviste:
Prietenii Fiscalității nr. 1/2020
;
se încarcă...