Ministerul Sănătății și Familiei

Ordinul nr. 1031/2002 pentru aprobarea listelor cuprinzând substanțele ce pot fi utilizate în compoziția produselor cosmetice

Modificări (4)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 17 din 14 ianuarie 2003.

În vigoare de la 13 februarie 2003 până la 25 ianuarie 2006, fiind înlocuit parțial prin Anexă 2005 și abrogat și înlocuit prin Ordin 1448/2005.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere prevederile art. 12 din Legea nr. 100/1998 privind asistența de sănătate publică și ale art. 6 din Legea nr. 178/2000 privind produsele cosmetice, cu modificările și completările ulterioare,

văzând Referatul de aprobare al Direcției generale de sănătate publică nr. DB 14.063/2002,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății și Familiei, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul sănătății și familiei emite următorul ordin:

Art. 1. -

Se aprobă lista cuprinzând substanțele interzise să fie folosite în produsele cosmetice, prevăzută în anexa nr. 1.

Art. 2. -

Se aprobă lista cuprinzând substanțele care pot fi folosite numai în anumite condiții și limite de admisibilitate, prevăzută în anexa nr. 2.

Art. 3. -

Se aprobă lista substanțelor admise provizoriu, prevăzută în anexa nr. 3.

Art. 4. -

Se aprobă lista cuprinzând filtrele UV admise în produsele cosmetice și condițiile de utilizare, prevăzută în anexa nr. 4.

Art. 5. -

Se aprobă lista conservanților care pot fi folosiți numai în anumite condiții și limite de admisibilitate, prevăzută în anexa nr. 5.

Art. 6. -

Se aprobă lista substanțelor care nu fac obiectul prezentului ordin, prevăzută în anexa nr. 6.

Art. 7. -

Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 8. -

La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă art. 1, art. 2 privind anexa nr. 1, anexa nr. 2 A, C, D din Ordinul ministrului sănătății nr. 1.004/2000 privind aprobarea listelor cuprinzând substanțele cosmetice prevăzute la art. 6 din Legea nr. 178/2000 privind produsele cosmetice.

Art. 9. -

Prezentul ordin va intra în vigoare la 30 de zile de la data publicării lui în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul sănătății și familiei,
Radu Deac,
secretar de stat

București, 20 decembrie 2002.

Nr. 1.031.

ANEXA Nr. 11)

1) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

LISTA
cuprinzând substanțele interzise să fie folosite la fabricarea
produselor cosmetice

Nr. crt. Numărul din Directiva 76/768/CEE Denumirea
0 1 2
1. 254. Acenocoumarol
2. 368. Acetat de 2,6-dimetil 1,3-dioxan-4-il (Dimetoxan)
3. 393. Acetonitril
4. 7. Acidul aminocaproic*) și sărurile sale
5. 5. Acidul [4-(4-hidroxi-3-iodofenoxi)-3,5-diiod-fenil] acetic și sărurile sale
6. 31. Acidul 4-aminosalicilic și sărurile sale
7. 365. Acidul aristoholic și sărurile sale; Aristolochia spp. și preparatele sale
8. 111. Acidul cianhidric și sărurile sale
9. 128. Acidul 2-dietilaminoetil 3-hidroxi-4-fenilbenzoic și sărurile sale
10. 204. Acidul etil bis (4-hidroxi-2-oxo-1-benzopiran-3-il) acetic și sărurile sale
11. 191. Acidul fluorhidric, sărurile, complecșii și fluorhidrații săi cu excepția celor din anexa 2
12. 418. Acidul 3-imidazol-4-il-acrilic (acid urocanic) și esterul său etilic
13. 268. Acidul picric
14. 10. Acidul tricloracetic
15. 11. Aconitum napellus L. (frunze, rădăcini și preparate galenice)
16. 12. Aconitină (alcaloid principal din Aconitum napellus L.) și sărurile sale
17. 13. Adonis vernallis L. și preparatele lui
18. 15. Alcaloizi din Rauwolfia serpentina și sărurile lor
19. 16. Alcooli acetilenici, esterii, eterii și sărurile lor
20. 224. 2-(4-alil-2-metoxifenoxi)-N-N-dietilacetamida și sărurile sale
21. 19. Alloclamide*) și sărurile lor
22. 21. Amine simpatomimetice care acționează pe sistemul nervos, orice substanță conținută în prima listă de medicamente care sunt subiectul prescripției medicale și la care se referă rezoluția AP (69) 2 a Consiliului Europei
23. 35. Ammi majus și preparatele sale galenice
24. 29. 2-Amino-1,2-bis (4-metoxifenil) etanol și sărurile sale
25. 412. 4-Amino-2-nitrofenol
26. 383. 2-Amino-4-nitrofenol
27. 384. 2-Amino-5-nitrofenol
28. 146. Amitriptilina*) și sărurile sale
29. 106. Anamirta cocculus L. (fruct)
30. 70. Anhidridă (1R,2S)-hexahidro-1,2-dimetil-3,6-epoxiftalică (cantaridină)
31. 22. Anilina, sărurile, derivații halogenați și sulfonați ai acesteia
32. 390. Antiandrogeni cu structură steroidică
33. 39. Antibiotice
34. 41. Apocynum cannabium L. și preparatele sale
35. 42. Apomorfină [5,6,6a,7-tetrahidro-6-metil-4H-dibenzo (d,e,g)-chinolin-10,11- diol] și sărurile sale
36. 238. Arecolină
37. 43. Arsenul și compușii săi
38. 44. Atropa belladonna L. și preparatele sale
39. 45. Atropina, sărurile și derivații săi
40. 286. Azaciclonolul*) și sărurile sale
41. 220. Barbiturați*)
42. 183. Benegridul*) și sărurile sale
43. 157. Benactizina
44. 53. Bendroflumediazida*) și derivații săi
45. 49. Benzazepine și benzadiazepine
46. 47. Benzen
47. 101. Benzen sulfonat de cobalt
48. 158. Benzatropina*) și sărurile sale
49. 48. Benzimidazol-2(3H)-ona
50. 50. Benzoat de 1-Dimetilaminometil-1-Metilpropil (amilocaină) și sărurile sale
51. 51. Benzoat de 2,2,6-trimetil-4-piperidil (benzamină) și sărurile sale
52. 357. Benzoații de 4-hidroxi-3-metoxicinamil alcool cu excepția conținutului normal în esențele naturale utilizate Benzoat de 4-hidroxi-3-metoxicinamil alcool cu excepția conținutului normal în esențele naturale utilizate
53 143. Benzoat de 1,1-bis (dimetilaminometil) propil (amidricaină, alipină) și sărurile sale
54. 54. Beriliul și compușii săi
55. 26. Benzidina
56. 287. Bietamiverina*)
57. 23. Betoxicaina*) și sărurile sale
58. 56. Bretilium tosilat*)
59. 55. Brom elementar
60. 58. Bromisoval*)
61. 90. Butanilicaina*) și sărurile sale
62. 341. 4-terț-Butil-pirocatecol
63. 340. 4-terț-Butilfenol
64. 59. Bromfeniramina*) și sărurile sale
65. 62. Brucină
66. 108. 1-Butil-3-(N-crotonilsulfanilil) uree
67. 414. 4-terț-Butil-3-metoxi-2,6-dinitrotoluen (Musk Ambrette)
68. 417. 3,3-bis (4-hidroxifenil) ftalidă (Fenolftaleină)*)
69. 178. 4-Benziloxifenol, 4-metoxifenol și 4-etoxifenol
70. 352. Bitionol*)
71. 288. Butopiprina și sărurile sale
72. 60. Bromură de benziloniu*)
73. 378. Colorant CI 12140
74. 379. Colorant CI 26105
75. 380. Colorant CI 42555 Colorant CI 42555-1 Colorant CI 42555-2
76. 386. Colorant CI 42640
77. 387. Colorant CI 13065
78. 388. Colorant CI 42535
79. 389. Colorant 61554
80. 159. Ciclizina*) și sărurile sale
81. 169. Caramifenul*) și sărurile sale
82. 129. Cincocaina*) și sărurile sale
83. 130. Cinamat de 3-dietilaminopropil
84. 57. Carbromal*)
85. 68. Cadmiul și compușii săi
86. 69. Cantharis vesicatoria, cantaride
87. 74. Catalaza
88. 75. Cefalina și sărurile sale
89. 76. Chenopodium ambrosioides (ulei esențial)
90. 8. Cinchofenul*), sărurile lui, derivați și sărurile acestor derivați
91. 66. Carbutamidă*)
92. 78. Clor elementar
93. 79. Clorpropamidă*)
94. 81. Citro-clorhidrat de 4-fenoxilazofenilen-1,3-diamină (citro-clorhidrat de crisoidină)
95. 82. Clorzoxazonă*)
96. 83. 2-Clor-6-metilpirimidin-4-ildimetilamină (crimidină-ISO)
97. 84. Clorprotixenul*) și sărurile sale
98. 85. Clofenamidă*)
99. 87. Clormetina*) și sărurile sale
100. 88. Ciclofosfamida*) și sărurile sale
101. 91. Cloromezanonă*)
102. 96. Cloretan
103. 97. Crom; acidul cromic și sărurile sale
104. 98. Claviceps purpurea Tul., alcaloizii și preparatele sale galenice
105. 99. Conium maculatum L. (fructe, pulbere și preparate galenice)
106. 102. Colchicină, sărurile și derivații săi
107. 103. Colchicina și derivații săi
108. 104. Colchicum autumnale L. și preparatele sale galenice
109. 105. Convalatoxină
110. 107. Croton tiglium (ulei)
111. 109. Curara și curarine
112. 110. Curarizante de sinteză
113. 112. 2-alfa-Ciclohexilbenzil-(N,N,N',N'-tetraetil)-trimetilendiamină (fenetamină)
114. 113. Ciclomenolul*) și sărurile sale
115. 122. Ciclarbamat*)
116. 123. Clofenotan*); DDT (ISO)
117. 94. Clorfenoxamină*)
118. 1. N-5-clorbenzoxazol 2-ilacetamidă
119. 140. Captodiam*)
120. 93. 2-[2-(4-Clorfenil)-2-fenilacetil] indan-1,3-dionă (clorofacinonă-ISO)
121. 225. Coumetarol*)
122. 235. Carisoprodol*)
123. 262. Clortalidon*)
124. 290. Coniină
125. 397. Colorant CI 12075 și lacurile, pigmenții și sărurile sale
126. 398. Colorant CI 45170 și CI 45170:1
127. 366. Cloroform
128. 334. Clorură de vinil (monomer)
129. 401. Colorant CI 15585
130. 408. Catecol
131. 416. Celule, țesuturi sau produse de origine umană
133. 381. 4-(Dimetilamino)-benzoat de amil, amestec de izomeri [Padimat A (INN)]
134. 226. Dextrometorfanul*) și sărurile sale
135. 131. O,O-Dietil-O-4-nitrofenil fosforotioat (izoparation)
136. 80. Clorhidrat de difenoxilat*)
137. 36. 2,3-Diclor-2-metilbutan
138. 3. Deanol aceglumat*)
139. 116. Dextropropoxifenă*)
140. 30. 1,3-Dimetilpentilamina și sărurile sale
141. 125. Dicloretani (clorurile de etilenă)
142. 126. Dicloretene (clorurile de acetilenă)
143. 134. Digitalină și toate heterozidele din Digitalis purpurea L.
144. 136. Dioetedrin*) și sărurile sale
145. 160. 5,5-Difenil-4-imidazolidonă
146. 162. Disulfiram*); tiram (ISO)
147. 119. 5-(alfa,beta-Dibromfenetil)-5-metilhidantoină
148. 153. Dimevamida*) și sărurile sale
149. 154. Difenilpiralina*) și sărurile sale
150. 117. O,O-Diacetil-N-alil-N-normorfină
151. 142. Dimetilamină
152. 176. Doxilamina*) și sărurile sale
153. 207. 4,4'-Dihidroxi-3,3'-(3-metiltiopropiliden)-cumarină
154. 231. Dicumarol*)
155. 371. 2,2'-Dihidroxi-3,3',5,5',6,6'-hexaclor-difenilmetan (Hexaclorofen)
156. 234. 3,4-Dihidro-2-metoxi-2-metil-4-fenil-2H,5H-pirano (3,2-c)-(1)benzopiran-5- onă (ciclocumarol)
157. 338. Dimetil sulfoxid*)
158. 361. Dihipoiodit de 5,5'-di-izopropil-2,2'-dimetilbifenil-4,4'-diil
159. 339. Difenhidramina*) și sărurile sale
160. 342. Dihidrotachisterol*)
161. 343. Dioxan
162. 349. Diclorosalicilanilide
163. 351. Dibromosalicilanilide
164. 354. Disulfuri tiouramice
165. 355. Dimetilformamidă
166. 301. Datura stramonium L. și preparatele sale galenice
167. 407. 2,4-Diaminofeniletanolul și sărurile sale
168. 411. Dialcanolamine secundare
169. 396. Ditio-2,2'-bispiridin-1,1'-dioxid (produs de adiție cu sulfatul de magneziu trihidrat) (disulfură de pirition + sulfat de magneziu)
170. 270. Difencloxazine*)
171. 362. 3'etil-5',6',7,8'-tetrahidro-5',5',8',8'-tetrametil-2'-acetonaftonă sau 1,1,4,4-tetrametil-6-etil-7-acetil-1,2,3,4-tetrahidro-naftelena (acetil-etil-tetrametil-tetralină, AETT) 3'etil-5',6',7,8'-tetrahidro-5',6',8',8'-tetrametil-2'-acetonaftonă (acetil-etil-tetrametil-tetralină, AETT)
172. 260. Estrogeni
173. 272. Etilfenacetamidă*)
174. 14. Epinefrină*)
175. 163. Emetina, sărurile și derivații săi
176. 164. Efedrina și sărurile sale
177. 173. Etoheptazina*) și sărurile sale
178. 166. Ezerina sau Fizostigmina și sărurile sale
179. 167. Esteri ai acidului 4-aminobenzoic, cu grupa amino- liberă
180. 335. Ergocalciferol*) și Colecalciferol*) (vitaminele D2 și D3)
181. 406. 4-Etoxi-m-fenilendiamina și sărurile sale
182. 400. 1,2-Epoxibutan
183. 319. Etionamidă*)
184. 208. Fenadiazol*)
185. 170. Fosfat de dietil 4-nitrofenil
186. 180. Fenozolonă*)
187. 187. Fluanisonă*)
188. 189. Fluoresonă
189. 190. Fluorouracil*)
190. 252. Furazolidon*)
191. 271. 2-Fenilindan-1,3-dionă (fenindionă)
192. 279. Fosfor și fosfuri metalice
193. 274. Feniramidol*)
194. 277. Fosfat de tritolil
195. 363. o-Fenilendiamină și sărurile sale
196. 356. 4-Fenil-but-3-en-2-onă
197. 358. Furocumarine (de exemplu: Trioxisalan*), 8-metoxipsoralen, 5-metoxipsoralen), cu excepția conținutului normal în esențele naturale utilizate. În produsele de protecție solară și cele pentru bronzare furocumarinele trebuie să fie prezente în concentrație sub 1 mg/kg.
198. 67. Fenilbutazonă*)
199. 71. Fenprobamat*)
200. 95. Fenaglicodol*)
201. 269. Fenacemidă*)
202. 273. Fenprocumon*)
203. 232. Fenmetazina*), sărurile și derivații săi
204. 320. Fenotiazina*) și compușii săi
205. 259. Guanetidina*) și sărurile sale
206. 181. Glutetimida*) și sărurile sale
207. 193. Galantamină*)
208. 100. Gliciclamidă*)
209. 230. Guaifenesin*)
210. 329. Trietiliodură de gallamină*)
211. 300. Glucocorticoizi
212. 420. Gudroane din cărbune natural și rafinat
213. 185. Haloperidol
214. 115. Hexapropimat*)
215. 2. Hidroxid de beta-acetoxi-etil-trimetil amoniu (acetilcolina și sărurile sale)
216. 135. 7-[2-Hidroxi-3-[(2-hidroxietil)-N-metilamino] propil]-teofilină (xantinol)
217. 195. 1,2,3,4,5,6-Hexaclorociclohexan (lindan, HCH-ISO)
218. 196. (1R, 4S, 5R, 8S)-1,2,3,4,10,10-Hexaclor-6,7-epoxi-1,4,4a,5,6,7,8,8a- octahidro-1,4,5,8-dimetannaftalen (endrin-ISO)
219. 197. Hexacloretan
220. 198. (1R, 4S, 5R, 8S)-1,2,3,4,10,10-Hexaclor-1,4,4a,5,8,8a-hexahidro-1,4,5,8- dimetannaftalen (izodrin-ISO)
221. 199. Hidrastină, hidrastinină și sărurile lor
222. 200. Hidrazide și sărurile lor
223. 201. Hidrazine, derivații și sărurile lor
224. 210. Hiosciamină, sărurile și derivații săi
225. 211. Hyoscyamus niger L. (frunze, semințe, pulbere și preparate galenice)
226. 240. Hidroxizină*)
227. 295. Hioscina, sărurile și derivații săi
228. 395. 8-Hidroxichinolina și sulfatul său, cu excepția utilizărilor prevăzute la nr. crt. 53 din anexa nr. 2
229. 385. 11-a-Hidroxipregn-4-en-3,20-diona și esterii săi
230. 151. Izomerii dinitrofenolului
231. 152. Inproquonă*)
232. 34. Imperatorină [9-(3-metoxilbut-2-eniloxi) furo (3,2-g) cromen 7-onă]
233. 52. Isocarboxazidă*)
234. 17. Isoprenalină*)
235. 18. Izotiocianat de alil
236. 148. Isosorbit dinitrat*)
237. 213. Iod
238. 215. Ipecacuana (Cephaelis ipecacuanha Brot. și specii înrudite) (rădăcini, pulbere și preparate galenice)
239. 216. (2-Izopropilpent-4-enoil) uree (apronalidă)
240. 228. Izometheptena*) și sărurile sale
241. 294. Juniperus sabina L. (frunze, ulei esențial și preparate galenice)
242. 127. Lisergidul*) și sărurile sale
243. 218. Lobelia inflata L. și preparatele sale galenice
244. 419. a) craniu, incluzând creier și ochi, amigdale și șira spinării de bovine de 12 luni, ovine și caprine care au peste 12 luni sau au un incisiv erupt prin gingie; b) splina ovinelor sau caprinelor și derivatele lor Totuși grăsimile derivate pot fi folosite pe baza faptului că următoarele metode au fost utilizate și strict menționate de producător: - transesterificarea sau hidroliza la cel puțin 200°C și la o presiune corespunzătoare, pentru 20 de minute (glicerină, acizi grași și esteri ai acizilor grași); - saponificarea cu NaOH 12 M (glicerină și săpun): șarjă procesată la 95°C timp de 3 ore; sau - proces continuu la 140°C, 2 bari (2000 hPa) timp de 8 minute sau în condiții echivalente
245. 219. Lobelina*) și sărurile sale
246. 402. Lactat de stronțiu
247. 399. Lidocaină
248. 376. 1-Metoxi-2,4-diaminobenzenul (2,4-Diaminoanisol-CI 76050) și sărurile lor
249. 377. 1-Metoxi-2,5-diaminobenzenul (2,5-Diaminoanisol) și sărurile lor
250. 322. Mefenesinul și esterii săi
251. 292. Metiraponă*)
252. 64. Mofebutazonă*)
253. 6. Metotrexat*)
254. 89. Mannomustina*) și sărurile sale
255. 171. Metetoheptazina*) și sărurile sale
256. 133. Methilprilona*) și sărurile sale
257. 141. Mefeclorazina*) și sărurile sale
258. 144. Metapirilena*) și sărurile sale
259. 145. Metamfepramona*) și sărurile sale
260. 147. Metforminul*) și sărurile sale
261. 149. Malononitril
262. 205. Metocarbamol*)
263. 221. Mercurul și compușii săi, cu excepția cazurilor speciale incluse în Anexa 2, partea D
264. 223. Metaldehidă
265. 227. 2-Metilheptilamina și sărurile sale
266. 229. Mecamilamină*)
267. 236. Meprobamat*)
268. 413. 2-Metil-m-fenilendiamină
269. 344. Morfolina și sărurile sale
270. 346. Maleat de 2-[4-metoxibenzil-N-(2-piridil) amino] etildimetilamină
271. 353. Monosulfuri tiuramice
272. 364. 4-Metil-m-fenilendiamina și sărurile sale
273. 174. Meteptazina*) și sărurile sale
274. 175. Metilfenidat*) și sărurile sale
275. 209. Nitroxolina și sărurile sale
276. 72. Nitroderivați de carbazol
277. 20. Nalorfina*), sărurile și eterii săi
278. 241. 2-Naftol
279. 242. 1- și 2-Naftilamine și sărurile lor
280. 243. 244. 3-(1-Naftil)-4-hidroxicumarina Nafazolina*) și sărurile sale
281. 245. Neostigmina și sărurile sale (de exemplu: Neostigmină bromură*))
282. 246. Nicotina și sărurile sale
283. 247. Nitriți de amil
284. 248. Nitriți anorganici, cu excepția nitritului de sodiu
285. 249. Nitrobenzen
286. 250. Nitrocrezolii și sărurile lor alkaline
287. 251. Nitrofurantoina*)
288. 256. Nitrostilbenii, omologii și derivații lor
289. 257. Noradrenalina și sărurile sale
290. 258. Noscapina*) și sărurile sale
291. 403. Nitrat de stronțiu
292. 410. Nitrozamine
293. 306. Narcotice naturale și de sinteză, toate substanțele listate în Tabelul I și II privind Convenția substanțelor narcotice semnat la New York, 30 martie 1961
294. 309. Neodimul și sărurile sale
295. 28. Octodrina*) și sărurile sale
296. 165. Oxanamida*) și derivații săi
297. 172. Oxfeneridina*) și sărurile sale
298. 86. N-Oxid de N,N-bis (2-cloretil) metilamina și sărurile sale
299. 182. Oxid de etilenă
300. 202. Octamoxina*) și sărurile sale
301. 261. Oleandrin
302. 267. Octamilamina*) și sărurile sale
303. 276. Pirofosfat de tetraetil; TEPP (ISO)
304. 289. Plumbul și compușii săi, cu excepția celor din Anexa 2, nr. 57 în condițiile menționate
305. 404. Policarboxilați de stronțiu
306. 405. Pramocaină
307. 409. Pirogalol
308. 345. Pyrethrum album L. și preparatele sale galenice
309. 291. Prunus laurocerasus L. ("apă distilată din laurier-cerise")
310. 278. Psilocibină*)
311. 285. Pipradrolul*) și sărurile sale
312. 212. Pemolina*) și sărurile sale
313. 206. Propatilnitrat*)
314. 161. Probenecid*)
315. 25. Procainamida*), sărurile și derivații săi
316. 137. Piprocurarium*)
317. 138. Propifenazonă*)
318. 118. Pipazetat*) și sărurile sale
319. 186. Parametazona*)
320. 179. Parethoxicaina*) și sărurile sale
321. 281. Physostigma venenosum Balf.
322. 282. Picrotoxină
323. 283. Pilocarpină și sărurile sale
324. 253. Propan-1,2,3-tri-il trinitrat
325. 255. Pentacianonitrozilferat alcalin (2-)
326. 263. Peletierina și sărurile sale
327. 264. Pentacloretan
328. 265. Pentaerithritil tetranitrat*)
329. 421. 1,1,3,3,5-Pentametil-4,6-dinitroindan (moskene)
330. 266. Petricloral*)
331. 239. Polidin metilsulfat*)
332. 382. Peroxid de benzoil
333. 374. Phytolacca Spp. și preparatele lor
334. 372. 6-(Piperidinil)-2,4-pirimidindiamin-3-oxid (Minoxidil), sărurile și derivații săi
335. 369. Piritionat de sodiu (INNM)
336. 311. Pilocarpus jaborandi Holmes și preparatele sale galenice
337. 168. Sărurile și esterii colinei, de exemplu: clorură de colină
338. 73. Sulfură de carbon
339. 114. Hexaciclonat de sodiu*)
340. 121. Săruri de N,N'-[(Metilimino) dietilen]-bis-(etildimetilamoniu), de exemplu: Bromură de azametoniu*)
341. 124. Săruri de hexametilen-bis-(trimetilamoniu), de exemplu: Bromură de hexametoniu*)
342. 40. Stibiul și compușii săi
343. 46. Săruri de bariu, cu excepția sulfatului de bariu, sulfitului de bariu
344. 37. Substanțe cu efect androgen
345. 4. Spironolactone*)
346. 120. Săruri de N,N'-pentametilenbis-(trimetilamoniu), de exemplu: Pentamethonium bromură*)
347. 132. Săruri de (oxalilbisiminoetilen)-bis-[(o-clorbenzil) dietilamoniu], de exemplu: Ambenomium clorură*)
348. 150. Succinonitril
349. 155. Sulfinpirazonă*)
350. 156. Săruri de N-(3-carbamoil-3,3-difenilpropil)-N,N-diizopropilmetilamoniu, de exemplu: Iodură de Izopropamidă*)
351. 192. Săruri de furfuril-trimetil-amoniu, de exemplu: Iodură de furtretoniu*)
352. 194. Substanțe cu efect gestagen
353. 293. Substanțele radioactive așa cum sunt definite de Directiva 96/29/Euratom (1) cu standardele pentru protecția sănătății muncitorilor și a populației generale împotriva pericolelor genrate de radiațiile ionizante
354. 296. Săruri de aur
355. 297. Seleniul și compușii săi, cu excepția disulfurii de seleniu, în condițiile prevăzute în anexa nr. 2, nr. crt. 52
356. 298. Solanum nigrum L. și preparatele sale galenice
357. 299. Sparteina și sărurile sale
358. 214. Săruri de decametilen-bis-(trimetilamoniu), de exemplu: Bromură de decametoniu
359. 217. alfa-Santonină [(3S, 5aR, 9bS)-3,3a,4,5,5a,9b-hexahidro-3,5a,9-trimetilnafto (1,2-b) furan-2,8-diona]
360. 302. Strofantinele, geninele acestora și derivații lor
361. 303. Strofantus species și preparatele lor galenice
362. 304. Stricnina și sărurile sale
363. 305. Strychnos species și preparatele lor galenice
364. 308. Sultiam*)
365. 307. Sulfonamide [sulfanilamide și derivații lor obținuți prin substituția unuia sau mai multor atomi de hidrogen legați de un atom de azot (din grupele NH2)] și sărurile lor
366. 360. Safrol, cu excepția conținutului normal din esențele naturale utilizate, iar concentrația să se încadreze în următoarele limite: - 100 ppm în produsul finit; - 50 ppm în produsele pentru îngrijire dentară și bucală, cu condiția ca safrolul să nu fie prezent în pastele de dinți destinate copiilor
367. 332. Schoenocaulon officinale Lind. (semințe și preparate galenice)
368. 336. Săruri ale acizilor O-alchilditiocarbonici
369. 422. 5-terț-Butil-1,2,3-trimetil-4,6-dinitrobenzen (mosc tibetan)
370. 61. Bromura de tetrilammoniu*)
371. 63. Tetracaina*) și sărurile sale
372. 65. Tolbutamid*)
373. 77. 2,2,2-Tricloretan-1,1-diol (Cloralhidrat)
374. 92. Triparanol*)
375. 27. Tuaminoheptan*), sărurile și izomerii săi
376. 32. Toluidine, izomerii, sărurile și derivații sulfonați și halogenați ai acestora
377. 9. Acid tiropropic*) și sărurile sale
378. 139. Tetrabenazina*) și sărurile sale
379. 177. Tolboxan*)
380. 188. Trifluperidol*)
381. 222. 3,4,5-Trimetoxifenetilamina și sărurile sale
382. 237. Tefazolina*) și sărurile sale
383. 233. Tiamazol*)
384. 312. Telurul și compușii săi
385. 314. Tetracloretenă
386. 315. Tetraclorură de carbon
387. 316. Tetrafosfat de hexaetil
388. 280. Thalidomida*) și sărurile sale
389. 284. Treo-(-)alfa-piperidin-2-il benzil-acetat (levofacetoperan) și sărurile sale
390. 310. Tiotepa*)
391. 317. Taliul și compușii săi
392. 318. Thevetia neriifolia Juss., extractul glicozidic
393. 321. Tiourea și derivații săi, cu excepția celor înscriși în anexa nr. 2, lista B
394. 324. Tranilcipromina*) și sărurile sale
395. 325. Triclornitrometan (clorpicrină)
396. 326. 2,2,2-Tribrometanol (alcool tribrometilic)
397. 327. Triclormetina*) și sărurile sale
398. 328. Tretamină*)
399. 347. Tripelenamină*)
400. 348. Tetraclorsalicilanilide
401. 350. Tetrabromsalicilanilidae
402. 367. 2,3,7,8-Tetraclor-dibenzo-p-dioxină
404. 373. 3,4',5-Tribromsalicilanilidă (tribromsalan)
405. 275. Triamterena*) și sărurile sale
406. 392. Tirotricină
407. 394. Tetrahidrazolină și sărurile sale
408. 375. Tretinoin*) (acid retinoic și sărurile sale)
409. 330. Urginea scilla Stern. și preparatele sale galenice
410. 359. Ulei din semințe de Laurus nobilis L.
411. 38. Ulei de antracen
412. 323. Vaccinuri, toxine și seruri înscrise în anexele la cea de-a doua Directivă a Consiliului (20 mai 1975) privind aprobarea dispozițiilor legislative reglementare și administrative referitoare la specialitățile farmaceutice (Jurnalul Oficial nr. 147 din 9 iunie 1975, p. 13)
413. 331. Veratrina, sărurile și preparatele sale galenice
414. 333. Veratrum Spp. și preparatele lor
415. 184. Valnoctamidă*)
416. 203. Warfarina*) și sărurile sale
417. 33. Xilidinele, izomerii, sărurile și derivații halogenați și sulfonați ai acestora
418. 313. Xilometazolina*) și sărurile sale
419. 337. Yohimbina și sărurile sale
420. 24. Zoxazolamină*)
421. 391. Zirconiul și compușii săi, cu excepția complecșilor înscriși la nr. crt. 50 în anexa nr. 2, lista A, și lacuri, pigmenți și sărurile de zirconiu ale coloranților ce figurează în anexa nr. 2, lista B**)
422. 423. Ulei de Iarba mare (Inula helenium), atunci când este folosit ca ingredient pentru parfumuri
423. 424. Cianura de benzil, atunci când este folosit ca ingredient pentru parfumuri
424. 425. Ciclamen alcool, atunci când este folosit ca ingredient pentru parfumuri
425. 426. Dimetil maleat, atunci când este folosit ca ingredient pentru parfumuri
426. 427. Dihidrocumarina, atunci când este folosit ca ingredient pentru parfumuri
427. 428. 2,4-dihidroxi-3-metilbenzaldehida, atunci când este folosit ca ingredient pentru parfumuri
428. 429. 3,7-dimetil-2-octen-1-ol (6,7-dihidrogeraniol), atunci când este folosit ca ingredient pentru parfumuri
429. 430. 4,6-dimetil-8-terț-butilcumarina, atunci când este folosit ca ingredient pentru parfumuri
430. 431. Dimetil citraconat, atunci când este folosit ca ingredient pentru parfumuri
431. 432. 7,11-dimetil-4,6,10-dodecatrien-3-ona, atunci când este folosit ca ingredient pentru parfumuri
432. 433. 6,10-dimetil-3,5,9-undecatrien-2-ona, atunci când este folosit ca ingredient pentru parfumuri
433. 434. Difenilamina, atunci când este folosit ca ingredient pentru parfumuri
434. 435. Etil acrilat, atunci când este folosit ca ingredient pentru parfumuri
435. 436. Frunzele de smochin (Ficus carica), atunci când este folosit ca ingredient pentru parfumuri
436. 437. Trans-2-heptenal, atunci când este folosit ca ingredient pentru parfumuri
437. 438. Trans-2-hexenal dietil acetal, atunci când este folosit ca ingredient pentru parfumuri
438. 439. Trans-2-hexenal dimetil acetal, atunci când este folosit ca ingredient pentru parfumuri
439. 440. Hidroabietil alcool, atunci când este folosit ca ingredient pentru parfumuri
440. 441. 6-izopropil-2-decahidronaftalenol, atunci când este folosit ca ingredient pentru parfumuri
441. 442. 7-metoxicumarina, atunci când este folosit ca ingredient pentru parfumuri
442. 443. 4-(4-metoxifenil)-3-buten-2-ona, atunci când este folosit ca ingredient pentru parfumuri
443. 444. 1-(4-metoxifenil)-1-penten-3-ona, atunci când este folosit ca ingredient pentru parfumuri
444. 445. Metil trans-2,3-hexandiona, atunci când este folosit ca ingredient pentru parfumuri
445. 446. 7-metilcumarina, atunci când este folosit ca ingredient pentru parfumuri
446. 447. 5-metil-2,3-hexandiona, atunci când este folosit ca ingredient pentru parfumuri
447. 448. 2-pentilidenciclohexanona, atunci când este folosit ca ingredient pentru parfumuri
448. 449. 3,6,10-trimetil-3,5,9-undecatrien-2-ona, atunci când este folosit ca ingredient pentru parfumuri
449. 450. Ulei de verbina (Lippia citriodora Kunth.), atunci când este folosit ca ingredient pentru parfumuri
450. 451. Metileugenol, cu excepția conținutului obișnuit din esențele naturale folosite și dovedind că nu sunt depășite concentrațiile:
a) 0,01% în parfumuri
b) 0,004% în apa de toaleta
c) 0,002% în cremele parfumate
d) 0,001% în produsele de spălare
e) 0,0002% în alte produse și cele pentru igienă orală
Modificări (1)

*) denumirile cu asterix reprezintă denumiri internaționale neconvenționale ale produselor farmaceutice (INN-International Non-proprietary Names) din lista 1-33 de denumiri propuse

**) Anexa nr. 2 lista B din Ordinul nr. 1004/2000 publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 119 bis din 8 martie 2001

ANEXA Nr. 21)

1) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.

SUBSTANTELE
care pot fi folosite numai în anumite conditii si limite de admisibilitate
Nr. Crt Substanta/ Denumirea INCI Domeniul de aplicare Concentratia maxima admisa în produsul cosmetic finit Alte limitari si exigente Conditiile de folosire si precautiile care trebuie mentionate pe eticheta
0 1 2 3 4 5
1a Acid boric, borati si tetraborati a) Talcuri a) 5% (exprimat în acid boric masa/masa) a) a) 1. A nu se utiliza pentru igiena copiilor sub 3 ani
1. Nu se folosesc în produse pentru copiii sub 3 ani
2. A nu se utiliza pe pielea descuamata sau iritata
2. Nu se folosesc pentru pielea descuamata sau iritata daca concentratia de borat solubil liber depaseste 1,5% (exprimat în acid boric masa/masa)
b) Produse pentru igiena bucala b) 0,1% (exprimat în acid boric masa/masa) b)
1. Nu se folosesc în produse pentru copiii sub 3 ani 1. A nu se înghiti
2. A nu se utiliza pentru igiena copiilor sub 3 ani
c) Alte produse (cu exceptia produselor pentru baie si pentru ondularea parului) c) 3% (exprimat în acid boric masa/masa) c) c)
1. Nu se folosesc în produse pentru copiii sub 3 ani 1. A nu se utiliza pentru igiena copiilor sub 3 ani
2. Nu se folosesc pentru pielea descuamata sau iritata daca concentratia de borat solubil liber depaseste 1,5% (exprimat în acid boric masa/masa) 2. A nu se utiliza pe pielea descuamata sau iritata
1b Tetraboratii a) preparate pentru baie 18% (exprimat în masa/masa acid boric) 1. Nu se folosesc în produse pentru copiii sub 3 ani a) Nu se folosesc la baia copiilor sub 3 ani
b) produse pentru ondularea parului 8% (exprimat în masa/masa acid boric) b) A se clati bine
2 Acid tioglicolic si sarurile lui a) produse pentru ondularea si descretirea parului a), b), si c) a) Contine tioglicolat
În modul de utilizare redactat în limba nationala sau oficiala trebuie sa se înscrie în mod obligatoriu: - A se urma instructiunile de utilizare
- A nu se lasa la îndemâna copiilor
- uz general - 8% la utilizare pH 79,5
- Numai pentru uz profesional
- uz profesional - 11% la utilizare pH 7-9,5
- A se evita contactul cu ochii
b) depilatoare - 5% la utilizare pH 7-12,7
c) Alte produse de îngrijire a parului, care se îndeparteaza dupa aplicare - 2% la utilizare pH 7-9,5 - în caz de contact cu ochii a se spala imediat si abundent cu apa si a se consulta specialistul b) si c)
- Contine tioglicolat
Procentele sunt calculate în acid tioglicolic - A se urma instructiunile de utilizare
- A nu se lasa la îndemâna copiilor
- a se purta mânusi de protectie [numai pentru a) si c)]
3 Esterii acidului tioglicolic produse pentru ondularea si descretirea parului În modul de utilizare redactat în limba nationala sau oficiala trebuie sa se înscrie în mod obligatoriu: - Contine tioglicolat
- 8% la utilizare pH 6-9,5 - A se urma instructiunile de utilizare
- uz general - A nu se lasa la îndemâna copiilor
- uz profesional - 11% la utilizare pH 6-9,5 - în contact cu pielea, poate determina o sensibilizare - Numai pentru uz profesional
Procentele sunt calculate în acid tioglicolic
- A se evita contactul cu ochii
- în caz de contact cu ochii a se spala imediat si abundent cu apa si a se consulta specialistul
- a se purta mânusi de protectie
4 Acid oxalic, esterii si sarurile alcaline ale acestuia Produse pentru îngrijirea parului 5% Numai pentru uz profesional
5 Amoniac 6% calculat în amoniac Peste 2% contine amoniac
6 Tosicloramida sodica*) 0,2%
7 Clorati ai metalelor alcaline a) Paste de dinti a) 5%
b) 3%
b) Alte
8 Diclormetan utilizari 35% (în amestec cu 1,1,1-tricloretan concentratia totala sa nu depaseasca 35%) 0,2% continut maxim ca impuritate
9 m- si p- Fenilen- diamine, derivatii N- substituiti si sarurile lor; Oxidanti ai agentilor de colorare din vopselele de par: 6% calculat ca baza libera a) - Poate cauza reactii alergice
- Contine fenilendiamine
- A nu se folosi la vopsirea genelor si sprâncenelor
a) uz general
derivatii N- substituiti ai o- fenilen- diamina (1), cu exceptia acelor derivati cuprinsi în alte parti ale prezentei anexe b) uz profesional b) - Numai pentru uz profesional
- Contine fenilendiamine
- Poate cauza reactii alergice
- A se utiliza mânusi protectoare
10 Metilfenilen- diamine, derivatii N- substituiti si sarurile lor (1), cu exceptia substantei mentionate la nr. 272 din anexa nr. 1 Oxidanti ai agentilor de colorare din vopselele de par: 10% calculat ca baza libera a) - Poate cauza reactii alergice
- Contine fenilendiamine
- A nu se folosi la vopsirea genelor si sprâncenelor
a) uz general
b) uz profesional b) - Numai pentru uz profesional
- Contine fenilendiamine
- Poate cauza reactii alergice
- A se utiliza mânusi protectoare
11 Diclorofen*) 0,5 % Contine diclorofen
12 Diaminofenoli (1) Oxidanti ai agentilor de colorare din vopselele de par: 10% calculat ca baza libera a)
- Poate cauza reactii alergice
- Contine diaminofenoli
(a) uz general - A nu se folosi la vopsirea genelor si sprâncenelor
(b) uz profesional b)
- Numai pentru uz profesional
- Contine diaminofenoli
- Poate cauza reactii alergice
- A se utiliza mânusi protectoare
13 Peroxid de hidrogen si alti compusi sau amestecuri ce elibereaza peroxid de hidrogen, inclusiv peroxid de carbamida si peroxid de zinc a) Preparate pentru îngrijirea parului 12% H202 (40% volume) prezent sau eliberat a), b) si c)
- Contin peroxid de hidrogen
- A se evita contactul cu ochii
b) Preparate pentru îngrijirea pielii 4% H202 prezent sau eliberat
- A se clati ochii imediat dupa ce au venit în contact întâmplator cu produsul
c) Preparate pentru întarirea unghiilor 2% H2O2 prezent sau eliberat
a)
- A se purta mânusi de protectie
d) Produse pentru igiena bucala 0,1% H2O2 prezent sau eliberat
14 Formaldehida Întaritor pentru unghii 5% calculat ca formaldehida A se proteja cuticulele cu grasime sau ulei Contine formaldehida (2)
15 Hidrochinona (2) a) Oxidant pentru agentii de colorare din vopselele de par 0,3% a)
- 1. A nu se utiliza pentru vopsirea genelor si sprâncenelor
- A se clati ochii imediat în cazul contactului acestora cu produsul
- 1. uz general
- 2. uz profesional - Contine hidrochinona
- 2. - Numai pentru uz profesional
b) agentii pentru albirea localizata a pielii 0,3% - A se clati ochii imediat în cazul contactului acestora cu produsul
- Contine hidrochinona
b)
Contine hidrochinona
- A se evita contactul cu ochii
- A se aplica pe suprafete mici
- A se întrerupe utilizarea în cazul aparitiei iritatiilor
- A nu se utiliza pentru copii sub 12 ani
16 Hidroxid de potasiu sau de sodiu a) solvent pentru cuticula unghiilor a) 5% în greutate (4) a)
- Contine alcalii
- A se evita contactul cu ochii
- Poate cauza orbirea
- A nu se lasa la îndemâna copiilor
b) Întaritor pentru par b) b) 1. Contine alcalii
- A se evita contactul cu ochii
1. Uz general 2% în greutate (4)
- Poate cauza orbirea
- A nu se lasa la îndemâna copiilor
2. Uz profesional 2. 4,5% în greutate (4) 2. Numai pentru uz profesional
- A se evita contactul cu ochii
- Poate cauza orbirea
c) Agent de ajustare a pH- depilatoare c) pâna la pH 12,7 c), d)
- A nu se lasa la îndemâna copiilor
Alte utilizari ca agent de ajustare a pH d) pâna la pH 11 - A se evita contactul cu ochii
17 Hidroxid de litiu a) Întaritor pentru par a) a) 1. - Contine alcalii
- A se evita contactul cu ochii
- Poate cauza orbirea
1. Uz general 1. 2% în greutate (4) - A nu se lasa la îndemâna copiilor
2. Uz profesional 2. 4,5% în greutate (4) 2. Numai pentru uz profesional
- A se evita contactul cu ochii
- Poate cauza orbirea
b) Agent de reglare a pH- lui - pentru produsele destinate epilarii b) Valoarea pH nu trebuie sa depaseasca 12,7
b) Contine alcalii
A nu se lasa la îndemâna copiilor Poate cauza orbirea
c) Alte utilizari pentru reglarea pH-ului (doar pentru produsele de spalare) c) Valoarea pH nu trebuie sa depaseasca 11
18 Hidroxid de calciu a) întaritor pentru par, continând 2 componente: hidroxid de calciu si sare de guanidina a) 7% în greutate hidroxid de calciu a) Contine alcalii
- A se evita contactul cu ochii
- Poate cauza orbirea
A nu se lasa la îndemâna copiilor
b) Agent de reglare a pH-ului pentru produsele destinate epilarii b) Valoarea pH nu trebuie sa depaseasca 12,7 b) Contine alcalii
- A se evita contactul cu ochii
- Poate cauza orbirea
A nu se lasa la îndemâna copiilor
c) Alte utilizari - (reglarea pH-lui, adjuvant în procesul de fabricatie) c) Valoarea pH nu trebuie sa depaseasca 11
19 alfa-Naftol si sarurile sale Agent de colorare pentru vopselele de par 2,0% În combinatie de peroxidul de hidrogen concentratia maxim permisa pe aplicare este de 1,0% - Poate cauza reactie alergica
20 Nitrit de sodiu Antioxidant 0,2% A nu se utiliza cu amine secundare si/sau tertiare sau cu alte substante generatoare de nitrozamine
21 Nitrometan Antioxidant 0,3%
22 Fenol si sarurile sale alcaline Sapunuri si sampoane 1% calculat în fenol - Contine fenol
23 Chinina si sarurile sale a) Sampoane b) 0,5% calculat ca baza chinina
b) Lotiuni pentru par c) 0,2% calculat ca baza chinina
24 Rezorcinol (2) a) Oxidant al agentilor de colorare din vopselele de par 5% a)
1. - Contine rezorcinol
- A se clati bine parul dupa aplicare
- A nu se utiliza la vopsirea genelor si sprâncenelor
1. Uz general
- A se clati ochii imediat în cazul contactului acestora cu produsul
2. Uz profesional 2. - Numai pentru uz profesional
b) Lotiuni pentru par si sampoane 0,5% - Contine rezorcinol
- A se clati ochii imediat în cazul contactului acestora cu produsul
b) Contine rezorcinol
25 a) Sulfuri alcaline a) Depilatoare a) 2% calculat ca sulf pH pâna la 12,7 a) A nu se lasa la îndemâna copiilor
b) 6% calculat ca sulf pH pâna la 12,7 A se evita contactul cu ochii
b) Sulfuri alcalino- pamântoase b) Depilatoare b) A nu se lasa la îndemâna copiilor
A se evita contactul cu ochii
26 Saruri de zinc solubile în apa, cu exceptia 4- Hidroxi- benzenului sulfonatului de zinc si a piritionatu- lui de zinc 1% calculat în zinc
27 4-Hidroxi- benzen sulfonat de zinc Deodorante, antiperspi- rante, lotiuni astringente 6% calculat ca % din substanta activa - A se evita contactul cu ochii
28 Monofluor- fosfat de amoniu Produse pentru igiena bucala 0,1 5% calculat ca F Contine monofluorfosfat de amoniu
În amestec cu alti compusi fluorurati admisi de aceasta anexa concentratia în F total nu trebuie sa depaseasca 0,15%
29 Monofluor- fosfat de sodiu Produse pentru igiena bucala 0,1 5% calculat ca F Contine monofluorfosfat de sodiu
În amestec cu alti compusi fluorurati admisi de aceasta anexa concentratia în F total nu trebuie sa depaseasca 0,15%
30 Monofluor- fosfat de potasiu Produse pentru igiena bucala 0,1 5% calculat ca F Contine monofluorfosfat de potasiu
În amestec cu alti compusi fluorurati admisi de aceasta anexa concentratia în F total nu trebuie sa depaseasca 0,15%
31 Monofluor- fosfat de calciu Produse pentru igiena bucala 0,1 5% calculat ca F Contine monofluorfosfat de calciu
În amestec cu alti compusi fluorurati admisi de aceasta anexa concentratia în F total nu trebuie sa depaseasca 0,15%
32 Fluorura de calciu Produse pentru igiena bucala 0,1 5% calculat ca F Contine fluorura de calciu
În amestec cu alti compusi fluorurati admisi de aceasta anexa concentratia în F total nu trebuie sa depaseasca 0,15%
33 Fluorura de sodiu Produse pentru igiena bucala 0,1 5% calculat ca F Contine fluorura de sodiu
În amestec cu alti compusi fluorurati admisi de aceasta anexa concentratia în F total nu trebuie sa depaseasca 0,15%
34 Fluorura de potasiu Produse pentru igiena bucala 0,1 5% calculat ca F Contine fluorura de potasiu
În amestec cu alti compusi fluorurati admisi de aceasta anexa concentratia în F total nu trebuie sa depaseasca 0,15%
35 Fluorura de amoniu Produse pentru igiena bucala 0,1 5% calculat ca F Contine fluorura de amoniu
În amestec cu alti compusi fluorurati admisi de aceasta anexa concentratia în F total nu trebuie sa depaseasca 0,15%
36 Fluorura de aluminiu Produse pentru igiena bucala 0,1 5% calculat ca F Contine fluorura de aluminiu
În amestec cu alti compusi fluorurati admisi de aceasta anexa concentratia în F total nu trebuie sa depaseasca 0,15%
37 Fluorura stanoasa Produse pentru igiena bucala 0,1 5% calculat ca F Contine fluorura stanoasa
În amestec cu alti compusi fluorurati admisi de aceasta anexa concentratia în F total nu trebuie sa depaseasca 0,15%
38 Fluorura de hexadecil amoniu Produse pentru igiena bucala 0,1 5% calculat ca F Contine fluorura de hexadecil amoniu
În amestec cu alti compusi fluorurati admisi de aceasta anexa concentratia în F total nu trebuie sa depaseasca 0,15%
39 Difluorura de 3-(N- hexadecil- N-2- hidroxietil- amoniu) propil bis(2- hidroxietil) amoniu 0,15% calculat ca F Contine difluorura de 3- (N-hexadecil-N-2- hidroxietilamoniu) propil bis(2-hidroxietil) amoniu
În amestec cu alti compusi fluorurati admisi de aceasta anexa concentratia în F total nu trebuie sa depaseasca 0,15%
40 Dihidro- fluorura de N,N',N'- tris(poli- oxietilen)- N- hexadecil- propilen- diamina Produse pentru igiena bucala 0,15% calculat ca F Contine dihidrofluorura de N,N',N'- tris(polioxietilen)-N- hexadecilpropilen- diamina
În amestec cu alti compusi fluorurati admisi de aceasta anexa concentratia în F total nu trebuie sa depaseasca 0,15%
41 Fluorura de octadecenil- amoniu Produse pentru igiena bucala 0,1 5% calculat ca F Contine fluorura de octadecenilamoniu
În amestec cu alti compusi fluorurati admisi de aceasta anexa concentratia în F total nu trebuie sa depaseasca 0,15%
42 Fluorsilicat de sodiu Produse pentru igiena bucala 0,1 5% calculat ca F Contine fluorsilicat de sodiu
În amestec cu alti compusi fluorurati admisi de aceasta anexa concentratia în F total nu trebuie sa depaseasca 0,15%
43 Fluorsilicat Produse pentru 0,1 5% calculat ca F Contine fluorsilicat de
de potasiu igiena bucala În amestec cu alti compusi fluorurati admisi de aceasta anexa concentratia în F total nu trebuie sa depaseasca 0,15% potasiu
44 Fluorsilicat de amoniu Produse pentru igiena bucala 0,1 5% calculat ca F Contine fluorsilicat de amoniu
În amestec cu alti compusi fluorurati admisi de aceasta anexa concentratia în F total nu trebuie sa depaseasca 0,15%
45 Fluorsilicat de magneziu Produse pentru igiena bucala 0,1 5% calculat ca F Contine fluorsilicat de magneziu
În amestec cu alti compusi fluorurati admisi de aceasta anexa concentratia în F total nu trebuie sa depaseasca 0,15%
46 1,3- Bis(hidroxi metil) imidazolin- 2-tiona a) Preparate pentru îngrijirea parului a) Pâna la 2% a) Interzis în aerosoli (spray) Contine 1,3- bis(hidroximetil) imidazolin-2-tiona
b) Preparate pentru îngrijirea unghiilor b) Pâna la 2% b) pH-ul produsului la aplicare trebuie sa fie mai mic de 4
47 Alcool benzilic Solventi, parfumuri si arome
48 6-Metil cumarina Produse pentru igiena bucala 0,003%
49 Fluorhidrat de nicometanol Produse pentru igiena bucala 0,1 5% calculat ca F Contine fluorhidrat de nicometanol
În amestec cu alti compusi fluorurati admisi de aceasta anexa concentratia în F total nu trebuie sa depaseasca 0,15%
50 Hidroxi- cloruri de aluminiu si zirconiu AlxZr(OH)y Clz si complecsii lor cu glicina Antiperspirante 20% ca hidroxiclorura de aluminiu si zirconiu 5,4% zirconiu 1. Raportul numarului de atomi aluminiu/zirconiu trebuie sa fie între 2 si 10 A nu se aplica pe pielea iritata sau ranita
2. Raportul numarului de atomi (aluminiu+
3. zirconiu)/clor trebuie sa fie între 0,9 si 2,1
4. Interzis în sisteme cu aerosoli (spray)
51 Azotat de argint Numai pentru produse destinate colorarii genelor si sprâncenelor 4% - Contine azotat de argint
- A se clati ochii imediat în cazul contactului acestora cu produsul
52 Disulflira de seleniu Sampoane antimatreata 1% - Contine disulfura de seleniu
- A se evita contactul cu ochii sau cu pielea ranita
53 8-Hidroxi- chinolina si sulfatul sau Agent stabilizant al apei oxigenate în preparatele pentru îngrijirea parului ce se îndeparteaza prin clatire 0,3% calculat ca baza
0,03% calculat ca baza
Preparate care nu se îndeparteaza prin clatire
54 Metanol Denaturant pentru etanol si izopropanol 5% calculat ca % din etanol si izopropanol
55 Acid etidronic si sarurile sale (acid 1-hidroxi- etilen difosfonic) a) Preparate de îngrijirea parului a) 1,5% exprimat în acid etidronic
b) sapunuri b) 2% exprimat în acid etidronic
56 1-Fenoxi- propan-2-ol - Numai pentru produsele care se îndeparteaza prin clatire 2% Ca si conservant (vezi anexa nr. 2 lista D, nr. crt. 42)
- Interzis în produsele de igiena bucala
57 Acetat de plumb Numai pentru vopselele de par 0,6% calculat ca plumb - A nu se lasa la îndemâna copiilor
- A se evita contactul cu ochii
- A se spala pe mâini dupa utilizare
- Contine acetat de plumb
- A nu se utiliza la vopsirea genelor, sprâncenelor sau mustatei
- În cazul aparitiei iritatiei, se întrerupe utilizarea
58 Fluorura de magneziu Produse pentru igiena bucala 0,15% calculat ca F Contine fluorura de magneziu
În amestec cu alti compusi fluorurati admisi de aceasta anexa concentratia în F total nu trebuie sa depaseasca 0,15%
59 Clorura de strontiu hexahidrat a) Paste de dinti a) 3,5% calculat în strontiu. În amestec cu alti compusi de strontiu admisi concentratia maxima în strontiu nu trebuie sa depaseasca valoarea de 3,5% Contine clorura de strontiu
Nu este recomandata utilizarea în mod frecvent de catre copii
Sampon si produse pentru îngrijirea fetei b) 2,1% calculat în strontiu. În amestec cu alti compusi de strontiu admisi, concentrantia maxima în strontiu nu trebuie sa depaseasca 2,1%.
60 Acetat de strontiu hemihidrat Paste de dinti 3,5% calculat în strontiu Contine acetat de strontiu
În amestec cu alti compusi de strontiu admisi concentratia maxima în strontiu nu trebuie sa depaseasca valoarea de 3,5% Nu este recomandata utilizarea în mod frecvent de catre copii
61 Talc: silicat de magneziu hidrat a) Produse sub forma de pudra destinate copiilor sub 3 ani a) a se tine departe de nasul si gura copilului
b) Alte produse
62 Dialcanol- amidele de acizi grasi Continut maxim în dialcanolamina: 0,5% - A nu se utiliza cu sisteme nitrozante
- Continut maxim în dialcanolamina 5% (în cazul materiilor prime)
- Continut maxim în N- nitrozoalcanol- amina: 50μg/kg
- A se pastra în containere fara nitriti
63 Mono- alcanolamine Continut maxim în dialcanolamina 0,5% - A nu se utiliza cu sisteme nitrozante
- Puritate minima: 99%
- Continut maxim în alcanolamine secundare: 0,5% (în cazul materiilor prime)
- Continut maxim în N- nitrozoalcanol- amina: 50μg/kg
- A se pastra în containere fara nitriti
64 Trialcano- amine a) Produse care nu se îndeparteaza prin clatire 2,5% - A nu se utiliza cu sisteme nitrozante
- Puritate minima: 99%
b) Alte produse
- Continut maxim în alcanolamine secundare: 0,5% (în cazul materiilor prime)
- Continut maxim în N- nitrozoalcanol- amina: 50μg/kg
- A se pastra în containere fara nitriti
65 Hidroxid de strontiu Agent de reglare a pH-ului în produsele destinate epilarii 3,5% calculat ca strontiu la utilizare pâna la pH 12,7 - A nu se lasa la îndemâna copiilor
- A se evita contactul cu ochii
66 Peroxid de strontiu Preparate de uz profesional, destinate îngrijirii parului care se îndeparteaza prin clatire 4,5% calculat ca strontiu la utilizare - A se evita contactul cu ochii
- A se clati imediat ochii în cazul contactului acestora cu produsul
- Numai pentru uz profesional
- A se purta mânusi protectoare
67 Clorura, bromura si zaharinatul de benzalconiu a) Produse pentru îngrijirea parului care se elimina prin clatire a) 3% (exprimat în clorura de benzalconiu) a) În produsul finit, concentratiile de clorura, bromura si zaharinat de benzalconiu cu lantul alchil egal sau mai mic de C14 nu trebuie sa depaseasca 0,1% (exprimate în clorura de benzalconiu) a) A se evita contactul cu ochii
b) Alte produse b) 0, 1 % (exprimat în clorura de benzalconiu) b) A se evita contactul cu ochii
68 Poliacril- amide a) Produse pentru îngrijirea corpului a) Continut maxim de acrilamida reziduala este de 0,1 mg/kg
b) Alte produse cosmetice b) Continut maxim de acrilamida reziduala este de 0,5 mg/kg
Modificări (1)

(1) aceste substanțe pot fi folosite singure sau în combinație, dar suma concentrațiilor în produsul cosmetic, exprimată în raport cu nivelul maxim autorizat pentru fiecare dintre ele, nu trebuie să depășească valoarea 1.

(2) aceste substanțe pot fi folosite singure sau în combinație, dar suma concentrațiilor în produsul cosmetic, exprimată în raport cu nivelul maxim autorizat pentru fiecare dintre ele, nu trebuie să depășească valoarea 2.

(3) Numai în cazul în care concentrația este mai mare de 0,05%

(4) Cantitatea de hidroxid de sodiu, de potasiu sau de litiu este expimată în greutate ca hidroxid de sodiu. În cazul amestecurilor, suma nu va depăși valoarea limită din coloana 4.

ANEXA Nr. 31)

1) Anexa nr. 3 este reprodusă în facsimil.

LISTA
substanțelor admise provizoriu

Nr. Crt. Substanța/ Denumirea INCI Restricții Condițiile de folosire și precauțiile care trebuie menționate pe etichetă Data până la care este permisă
Domeniul de aplicare Concentrația maximă admisă în produsul cosmetic finit Alte limitări și exigențe
1 Basic Blue 7 Neoxidant pentru agenții de colorare din vopselele de păr 0,2% Poate cauza reacție alergică 30.09. 2004
2 2-Amino-3- nitro-fenol și sărurile sale a) Oxidant pentru agenții de colorare din vopselele de păr a) 3,0% În combinație cu peroxidul de hidrogen concentrația maxim admisă pe aplicare este 1,5% a) b) Poate cauza reacție alergică 30.09. 2004
b) Neoxidant pentru agenții de colorare din vopselele de păr b) 3,0%
3 4-Amino-3- nitro-fenol și sărurile sale a) Oxidant pentru agenții de colorare din vopselele de păr a) 3,0% În combinație cu peroxidul de hidrogen concentrația maxim admisă pe aplicare este 1,5% a) b) Poate cauza reacție alergică 30.09. 2004
b) Neoxidant pentru agenții de colorare din vopselele de păr b) 3,0%
4 2,7-Naftalen- diol și sărurile sale Oxidant pentru agenții de colorare din vopselele de păr 1,0% În combinație cu peroxidul de hidrogen concentrația maxim admisă pe aplicare este 0,5% 30.09. 2004
5 m-Aminofenol și sărurile sale Oxidant pentru agenții de colorare din vopselele de păr 2,0% În combinație cu peroxidul de hidrogen concentrația maxim admisă pe aplicare este 1,0% Poate cauza reacție alergică 30.09. 2004
6 2,6-Dihidroxi- 3,4- dimetilpiridina și sărurile sale Oxidant pentru agenții de colorare din vopselele de păr 2,0% În combinație cu peroxidul de hidrogen concentrația maxim admisă pe aplicare este 1,0% Poate cauza reacție alergică 30.09. 2004
7 4-Hidroxipropil- amino-3- nitrofenol și sărurile sale a) Oxidant pentru agenții de colorare din vopselele de păr a) 5,2% În combinație cu peroxidul de hidrogen concentrația maxim admisă pe aplicare este 2,6% a) b) Poate cauza reacție alergică 30.09. 2004
b) Neoxidant pentru agenții de colorare din vopselele de păr b) 2,6%
8 6-Nitro-2,5- piridinamina și sărurile sale Neoxidant pentru agenții de colorare din vopselele de păr 3,0% Poate cauza reacție alergică 30.09. 2004
9 HC Blue no. 11 și sărurile sale a) Oxidant pentru agenții de colorare din vopselele de păr a) 3,0% În combinație cu peroxidul de hidrogen concentrația maxim admisă pe aplicare este 1,5% a) b) Poate cauza reacție alergică 30.09. 2004
b) Neoxidant pentru agenții de colorare din vopselele de păr b) 2,0%
10 Hidroxietil-2- nitro-p- toluidina și sărurile sale a) Oxidant pentru agenții de colorare din vopselele de păr a) 2,0% În combinație cu peroxidul de hidrogen concentrația maxim admisă pe aplicare este 1,0% a) b) Poate cauza reacție alergică 30.09. 2004
b) Neoxidant pentru agenții de colorare din vopselele de păr b) 1,0%
11 Acid 2- hidroxietilpicra mic și sărurile sale a) Oxidant pentru agenții de colorare din vopselele de păr a) 3,0% În combinație cu peroxidul de hidrogen concentrația maxim admisă pe aplicare este 1,5% a) b) Poate cauza reacție alergică 30.09. 2004
b) Neoxidant pentru agenții de colorare din vopselele de păr b) 2,0%
12 p-Metilamino- fenol și sărurile sale Oxidant pentru agenții de colorare din vopselele de păr 3,0% În combinație cu peroxidul de hidrogen concentrația maxim admisă pe aplicare este 1,5% Poate cauza reacție alergică 30.09. 2004
13 2,4-Diamino-5- metilfenoxi- etanol și sărurile sale Oxidant pentru agenții de colorare din vopselele de păr 3,0% În combinație cu peroxidul de hidrogen concentrația maxim admisă pe aplicare este 1,5% Poate cauza reacție alergică 30.09. 2004
14 HC Violet no. 2 Neoxidant pentru agenții de colorare din vopselele de păr 2,0% 30.09. 2004
15 Hidroxietil-2,6- dinitro-p- anisidina și sărurile sale Neoxidant pentru agenții de colorare din vopselele de păr 3,0% Poate cauza reacție alergică 30.09 .2004
16 HC Blue No. 12 și sărurile sale a) Oxidant pentru agenții de colorare din vopselele de păr a) 1,5% În combinație cu peroxidul de hidrogen concentrația maxim admisă pe aplicare este 0,75% a) b) Poate cauza reacție alergică 30.09. 2004
b) Neoxidant pentru agenții de colorare din vopselele de păr b) 1,5%
17 2,4-Diamino-5- metilfenetol și sărurile sale Oxidant pentru agenții de colorare din vopselele de păr 2,0% În combinație cu peroxidul de hidrogen concentrația maxim admisă pe aplicare este 1,0% Poate cauza reacție alergică 30.09. 2004
18 1,3-Bis-(2,4- diaminofenoxi) propan și sărurile sale Oxidant pentru agenții de colorare din vopselele de păr 2,0% În combinație cu peroxidul de hidrogen concentrația maxim admisă pe aplicare este 1,0% Poate cauza reacție alergică 30.09. 2004
19 3-Amino-2,4- diclorfenol și sărurile sale Oxidant pentru agenții de colorare din vopselele de păr 2,0% În combinație cu peroxidul de hidrogen concentrația maxim admisă pe aplicare este 1,0% Poate cauza reacție alergică 30.09. 2004
20 Fenil metil pirazolona și sărurile sale Oxidant pentru agenții de colorare din vopselele de păr 0,5% În combinație cu peroxidul de hidrogen concentrația maxim admisă pe aplicare este 0,25% 30.09. 2004
21 2-Metil-5- hidroxietilamino -fenol și sărurile sale Oxidant pentru agenții de colorare din vopselele de păr 2,0% În combinație cu peroxidul de hidrogen concentrația maxim admisă pe aplicare este 1,0% Poate cauza reacție alergică 30.09. 2004
22 Hidroxibenzo- morfolina și sărurile sale Oxidant pentru agenții de colorare din vopselele de păr 2,0% În combinație cu peroxidul de hidrogen concentrația maxim admisă pe aplicare este 1,0% Poate cauza reacție alergică 30.09. 2004
23 1,7-Naftalen- diol Oxidant pentru agenții de colorare din vopselele de păr 1,0% În combinație cu peroxidul de hidrogen concentrația maxim admisă pe aplicare este 0,5% Poate cauza reacție alergică 30.09. 2004
24 HC Yellow No. 10 și sărurile sale Neoxidant pentru agenții de colorare din vopselele de păr 0,2% 30.09. 2004
25 2,6-Dimetoxi- 3,5- piridindiamina și sărurile sale Oxidant pentru agenții de colorare din vopselele de păr 0,5% În combinație cu peroxidul de hidrogen concentrația maxim admisă pe aplicare este 0,25% Poate cauza reacție alergică 30.09. 2004
26 HC Orange No. 2 și sărurile sale Neoxidant pentru agenții de colorare din vopselele de păr 1,0% 30.09. 2004
27 HC Violet No. 1 și sărurile sale a) Oxidant pentru agenții de colorare din vopselele de păr a) 0,5% În combinație cu peroxidul de hidrogen concentrația maxim admisă pe aplicare este 0,25% 30.09. 2004
b) Neoxidant pentru agenții de colorare din vopselele de păr b) 0,5%
28 3-Metilamino-4- nitro- fenoxietanol și sărurile sale Neoxidant pentru agenții de colorare din vopselele de păr 1,0% 30.09. 2004
29 2-Hidroxi- etilamino-5 - nitro-anisol și sărurile sale Neoxidant pentru agenții de colorare din vopselele de păr 1,0% 30.09. 2004
30 2-Clor-5-nitro- N-hidroxietil-p- fenilendiamina a) Oxidant pentru agenții de colorare din vopselele de păr a) 2,0% În combinație cu peroxidul de hidrogen 30.09. 2004
și sărurile sale b) Neoxidant pentru agenții de colorare din vopselele de păr b) 1,0% concentrația maxim admisă pe aplicare este 1,0%
31 HC Red No. 13 și sărurile sale a) Oxidant pentru agenții de colorare din vopselele de păr a) 2,5% În combinație cu peroxidul de hidrogen concentrația maxim admisă pe aplicare este 1,25% 30.09. 2004
b) Neoxidant pentru agenții de colorare din vopselele de păr b) 2,5%
32 1,5-Naftalen- diol și sărurile sale Oxidant pentru agenții de colorare din vopselele de păr 1,0% În combinație cu peroxidul de hidrogen concentrația maxim admisă pe aplicare este 0,5% 30.09. 2004
33 Hidroxipropil bis (N- hidroxietil-p- fenilendiamina) și sărurile sale Oxidant pentru agenții de colorare din vopselele de păr 3,0% În combinație cu peroxidul de hidrogen concentrația maxim admisă pe aplicare este 1,5% Poate cauza reacție alergică 30.09. 2004
34 o-Aminofenol și sărurile sale Oxidant pentru agenții de colorare din vopselele de păr 2,0% În combinație cu peroxidul de hidrogen concentrația maxim admisă pe aplicare este 1,0% 30.09. 2004
35 4-Amino-2- hidroxitoluen și sărurile sale Oxidant pentru agenții de colorare din vopselele de păr 3,0% În combinație cu peroxidul de hidrogen concentrația maxim admisă pe aplicare este 1,5% 30.09. 2004
36 2,4- Diaminofenoxi- etanol și sărurile sale Oxidant pentru agenții de colorare din vopselele de păr 4,0% În combinație cu peroxidul de hidrogen concentrația maxim admisă pe aplicare este 2,0% 30.09. 2004
37 2-Metil- rezorcinol și sărurile sale Oxidant pentru agenții de colorare din vopselele de păr 2,0% În combinație cu peroxidul de hidrogen concentrația maxim admisă pe aplicare este 1,0% 30.09. 2004
38 4-Amino-m-crezol și sărurile sale Oxidant pentru agenții de colorare din vopselele de păr 3,0% În combinație cu peroxidul de hidrogen concentrația maxim admisă pe aplicare este 1,5% 30.09. 2004
39 2-Amino-4- hidroxietilamino anisol și sărurile sale Oxidant pentru agenții de colorare din vopselele de păr 3,0% În combinație cu peroxidul de hidrogen concentrația maxim admisă pe aplicare este 1,5% 30.09. 2004
40 Acid 3,4- diamino-benzoic și sărurile sale Oxidant pentru agenții de colorare din vopselele de păr 2,0% În combinație cu peroxidul de hidrogen concentrația maxim admisă pe aplicare este 1,0% 30.09. 2004
41 6-Amino-o-crezol și sărurile sale Oxidant pentru agenții de colorare din vopselele de păr 3,0% În combinație cu peroxidul de hidrogen concentrația maxim admisă pe aplicare este 1,5% 30.09. 2004
42 2-Aminoetil-p- aminofenol și sărurile sale Oxidant pentru agenții de colorare din vopselele de păr 3,0% În combinație cu peroxidul de hidrogen concentrația maxim admisă pe aplicare este 1,5% 30.09. 2004
43 Hidroxietil- amino-metil-p- aminofenol și sărurile sale Oxidant pentru agenții de colorare din vopselele de păr 3,0% În combinație cu peroxidul de hidrogen concentrația maxim admisă pe aplicare este 1,5% 30.09. 2004
44 Hidroxietil-3,4- metilendioxi- anilina și sărurile sale Oxidant pentru agenții de colorare din vopselele de păr 3,0% În combinație cu peroxidul de hidrogen concentrația maxim admisă pe aplicare este 1,5% 30.09. 2004
45 Acid Black 52 și sărurile sale Oxidant pentru agenții de colorare din vopselele de păr 2,0% În combinație cu peroxidul de hidrogen concentrația maxim admisă pe aplicare este 1,0% 30.09. 2004
46 2-Nitro-p- fenilendiamina și sărurile sale a) Oxidant pentru agenții de colorare din vopselele de păr a) 0,3% În combinație cu peroxidul de hidrogen concentrația maxim admisă pe aplicare este 0,15% 30.09. 2004
b) Neoxidant pentru agenții de colorare din vopselele de păr b) 0,3%
47 HC Blue No. 2 și sărurile sale Neoxidant pentru agenții de colorare din vopselele de păr 2,8% 30.09. 2004
48 3-Nitro-p- hidroxietilamino fenol și sărurile sale a) Oxidant pentru agenții de colorare din vopselele de păr a) 6,0% În combinație cu peroxidul de hidrogen concentrația maxim admisă pe aplicare este 3,0% 30.09. 2004
b) Neoxidant pentru agenții de colorare din vopselele de păr b) 6,0%
49 4-Nitrofenil- aminoetilurea și sărurile sale a) Oxidant pentru agenții de colorare din vopselele de păr a) 0,5% În combinație cu peroxidul de hidrogen concentrația maxim admisă pe aplicare este 0,25% 30.09. 2004
b) Neoxidant pentru agenții de colorare din vopselele de păr b) 0,5%
50 HC Red No. 10 + HC Red No. 11 și sărurile sale a) Oxidant pentru agenții de colorare din vopselele de păr a) 2,0% În combinație cu peroxidul de hidrogen concentrația maxim admisă pe aplicare este 1,0% 30.09. 2004
b) Neoxidant pentru agenții de colorare din vopselele de păr b) 1,0%
51 Yellow No. 6 și sărurile sale a) Oxidant pentru agenții de colorare din vopselele de păr a) 2,0% În combinație cu peroxidul de hidrogen concentrația maxim admisă pe aplicare este 1,0% 30.09. 2004
b) Neoxidant pentru agenții de colorare din vopselele de păr b) 1,0%
52 HC Yellow No. 12 și sărurile sale a) Oxidant pentru agenții de colorare din vopselele de păr a) 1,0% În combinație cu peroxidul de hidrogen concentrația maxim admisă pe aplicare este 0,5% 30.09. 2004
b) Neoxidant pentru agenții de colorare din vopselele de păr b) 0,50%
53 HC Blue No.10 și sărurile sale Oxidant pentru agenții de colorare din vopselele de păr 2,0% În combinație cu peroxidul de hidrogen concentrația maxim admisă pe aplicare este 1,0% 30.09. 2004
54 HC Blue No.9 și sărurile sale a) Oxidant pentru agenții de colorare din vopselele de păr a) 2,0% În combinație cu peroxidul de hidrogen concentrația maxim admisă pe aplicare este 1,0% 30.09. 2004
b) Neoxidant pentru agenții de colorare din vopselele de păr b) 1,0%
55 2-Clor-6- etilamino-4- nitrofenol și sărurile sale a) Oxidant pentru agenții de colorare din vopselele de păr a) 3,0% În combinație cu peroxidul de hidrogen concentrația maxim admisă pe aplicare este 1,5% 30.09. 2004
b) Neoxidant pentru agenții de colorare din vopselele de păr b) 3,0%
56 2-Amino-6-clor- 4-nitrofenol și sărurile sale a) Oxidant pentru agenții de colorare din vopselele de păr a) 2,0% În combinație cu peroxidul de hidrogen concentrația maxim admisă pe aplicare este 1,0% 30.09. 2004
b) Neoxidant pentru agenții de colorare din vopselele de păr b) 2,0%
57 Basic Blue 26 și sărurile sale (CI 44045) a) Oxidant pentru agenții de colorare din vopselele de păr a) 0,5% În combinație cu peroxidul de hidrogen concentrația maxim admisă pe aplicare este 0,25% 30.09. 2004
b) Neoxidant pentru agenții de colorare din vopselele de păr b) 0,5%
58 Acid Red 33 și sărurile sale (CI 17200) Neoxidant pentru agenții de colorare din vopselele de păr 2,0% 30.09. 2004
59 Ponceau SX și sărurile sale (CI 14700) Neoxidant pentru agenții de colorare din vopselele de păr 2,0% 30.09. 2004
60 Basic Violet 14 și sărurile sale (CI 42501) a) Oxidant pentru agenții de colorare din vopselele de păr a) 0,3% În combinație cu peroxidul de hidrogen concentrația maxim admisă pe aplicare este 0,15% 30.09. 2004
b) Neoxidant pentru agenții de colorare din vopselele de păr b) 0,3%
61 Musk xilen Toate produsele cosmetice cu excepția produselor de igiena orală a) 1,0% în parfumuri 28.02. 2003
b) 0,4% în apă de toaletă
c) 0,03% în alte produse
62 Musk ketona Toate produsele cosmetice cu excepția produselor de igiena orală a) 1,4% în parfumuri 28.02. 2003
b) 0,56% în apă de toaletă
c) 0,042% în alte produse
Modificări (2)

ANEXA Nr. 41)

1) Anexa nr. 4 este reprodusă în facsimil.

LISTA
cuprinzând filtrele UV admise în produsele cosmetice
și condițiile de utilizare*)

Nr. crt. Număr COLIPA Substanța Concentrația maximă admisă Alte limitări Condițiile utilizării și precauții care trebuie să fie menționate pe etichetă
0 1 2 3 4 5
1 S 1 Acid 4-aminobenzoic 5%
2 S 57 N,N,N-Trimetil-4-(2-oxobom-3-ilidenmetil) anilin metilsulfat 6%
3 S 12 Homosalat (INN) 10%
4 S 38 Oxibenzonă (INN) 10% Conține oxibenzonă (1) nu este necesară menționarea în cazul în care concentrația este egală sau mai mică de 0,5%
5 S 45 Acid 2-fenilbenzimidazol-5-sulfonic și sărurile sale de potasiu, sodiu și trietanolamină 8% (exprimat în acid)
6 S 71 Acid 3,3'-(1,4-fenilendimetilen) bis (7,7-dimetil-2-oxobiciclo-[2.2.1] hept-1-il-metansulfonic și sărurile sale 10% (exprimat în acid)
7 S 66 1-(4-terț-butilfenil)-3-(4-metoxifenil) propan-1,3-diona 5%
8 S 59 Acid alfa-(2-oxoborn-3-iliden) toluen- 4-sulfonic și sărurile sale 6% (exprimat în acid)
9 S 32 Esterul 2-etilhexilic al acidului 2- ciano-3,3-difenilacrilic (Octocrilena) 10% (exprimat în acid)
10 S 72 Polimer de N-[(2 și 4)-((2-oxoborn-3- ilden)metil)benzil]acrilamina 6%
11 S 28 Octil metoxicinamat 10%
12 S 3 Aminobenzoat de 1-etil etoxilat (PEG-25 PABA) 10%
13 S 27 Izopentil-4-metoxicinamat (Izoamil p-metoxicinamat) 10%
14 S 69 2,4,6-Trianilino-(p-carbo-2'-etilhexil-1'- oxi)-1,3,5-triazina (Octil triazona) 5%
15 S 73 Fenol, 2-2(2H-benzotriazol-2-il)-4- metil-6-(2-metil-3-(1,3,3,3-tetrametil-1- (trimetilsilil)oxi)disiloxanil)propil (Drometrizol trisiloxan) 15%
16 S 78 Acid benzoic, 4,4-((6-(((1,1-dimetiletil) amino)carbonil)fenil)amino)-1,3,5-triazin- 2,4-diil(diimino)bis-, bis(2-etilhexii) ester 10%
17 S 60 3-(4'-metilbenziliden)-d-1 camfor (4-metilbenziliden camfor) 4%
18 S 61 3-Benziliden camfor (3-benziliden camfor) 2%
19 S 13 2-etilhexil salicilat (salicilat de octil) 5%
20 S 8 4-dimetil-aminobenzoat de etil-2-hexil (octil dimetil PABA) 8%
21 S 40 Acid 2-hidroxi-4-metoxibenzofenona-5 -sulfonic (Benzofenona-5) și sarea sa de sodiu 5% (acid)
22 S 79 2,2'-metilen-bis-6-(2H-benzotriazol- 2il)-4-(tetrametil-butil)-1,1,3,3-fenol 10%
23 S 80 Sarea monosodică a acidului 2-2'-bis-(1,4- fenilen) IH-benzimidazol-4,6-disulfonic 10% (acid)
24 S 81 (1,3,5)-Triazin-2,4-bis((4-(2-etil- hexiloxi)-2-hidroxi)fenil)-6-(4- metoxifenil) 10%
25 S 74 Dimeticodietilbenzalmalonat 10%
26 S 75 Dioxid de titan 25%

*) În sensul prezentului ordin, filtrele UV sunt substanțe ce sunt conținute în produsele de protecție solară pentru a filtra anumite radiații UV în scopul protejării pielii împotriva efectelor periculoase ale acestor radiații. Filtrele UV pot fi adăugate în alte produse cosmetice în limitele și condițiile impuse de prezenta listă. Alte filtre UV folosite în produsele cosmetice numai în scopul protejării împotriva radiațiilor UV, nu sunt incluse în această listă.

ANEXA Nr. 51)

1) Anexa nr. 5 este reprodusă în facsimil.

LISTA
conservanților care pot fi folosiți numai în anumite condiții
și limite de admisibilitate

Nr. crt. Nr. COLIPA Substanța Concentrația maximă admisă Alte limitări Condițiile utilizării și precauții care trebuie să fie menționate pe etichetă
0 1 2 3 4 5
1 P 2 Acid benzoic, sărurile și esterii săi (+) 0,5% (acid)
2 P 13 Acid propionic și sărurile sale (+) 2% (acid)
3 P 14 Acid salicilic și sărurile sale (+) 0,5% (acid) A nu se utiliza în preparatele pentru copii sub 3 ani, cu excepția șampoanelor A nu se utiliza în cazul copiilor sub 3 ani (numai pentru produsele ce rămân în contact prelungit cu pielea)
4 P 15 Acid sorbic (acid hexa-2,4- dienoic) și sărurile sale (+) 0,6% (acid)
5 P 39 Formaldehida și paraformaldehida (+) 0,2% (cu excepția produselor pentru igienă bucală) Interzis în sisteme tip aerosol (spray)
0,1% (produse pentru igiena bucală) exprimat în formaldehidă liberă
6 P 47 Bifenil-2-ol (o-fenilfenol) și sărurile sale (+) 0,2% exprimat în fenol
7 P 81 Piritionat de zinc (INN) (+) 0,5% Autorizat în produsele care se îndepărtează prin clătire, interzis în produsele pentru igiena bucală
8 P 51 Sulfiți și bisulfiți anorganici (+) 0,2% exprimat în SO2 liber
9 P 66 Iodat de sodiu 0,1% Numai în produse care se îndepărtează prin clătire
10 P 68 Clorbutanol (INN) 0,5% Interzis în sisteme tip aerosol (spray) Conține clorbutanol
11 P 82 Acid 4-hidroxibenzoic, sărurile și esterii săi (+) 0,4% (acid) pentru 1 ester,
0,8% (acid) pentru amestec de esteri
12 P 5 3-Acetil-6-metilpiran-2,4(3H)- diona (acid dehidroacestic) și sărurile sale 0,6% (acid) Interzis în sisteme tip aerosol (spray)
13 P 6 Acid formic și sarea sa de sodiu 0,5% (exprimat în acid)
14 P 9 3,3'-Dibrom-4,4'-hexametilen- dioxidibenzamidina (Dibromhexamidina) și sărurile sale (inclusiv izetionat) 0,1%
15 P 12 Tiomersal (INN) 0,007% (în Hg) Numai pentru produse pentru machierea și demachierea ochilor Conține tiomersal
În cazul amestecului cu alți mercurici admiși de prezenta reglementare concentrația maxima în Hg rămâne 0,007%
16 P 48 Săruri fenilmercurice (inclusiv borat) 0,007% (în Hg) Numai pentru produse pentru machierea și demachierea ochilor Conține compuși fenilmercurici
În cazul amestecului cu alți mercurici admiși de prezenta reglementare concentrația maxima în Hg rămâne 0,007%
17 P 16 Acid undecilenic și săruri (+) 0,2% (acid)
18 P 20 Hexetidina (INN) (+) 0,1%
19 P 23 5-Bromo-5-nitro-1,3-dioxan 0,1% Numai în produse care se îndepărtează prin clătire A se evita formarea de nitrozamine
20 P 24 Bronopol (INN) (+) 0,1% A se evita formarea de nitrozamine
21 P 74 Alcool 2,4-diclorbenzilic (+) 0,15%
22 P 29 Triclocarban (INN) (+) 0,2% Criterii de puritate: 3,3',4,4'-tetra- clorazobenzen < 1 ppm; 3,3',4,4'-tetra- clorazoxibenzen < 1 ppm
23 P 30 4-Clor-m-crezol (+) 0,2% Interzis în produse care vin în contact cu mucoasa
24 P 32 Triclosan (INN) (+) 0,3%
25 P 37 4-Clor-3,5-xilenol (+) 0,5%
26 P 43 3,3'-bis(1-hidroximetil-2,5- dioxoimidazolidin-4-il)-1,1'- metilen-diuree (imidazolidinyl urea) (+) 0,6%
27 P 52 Poli(1-hexametilen-biguanid) clorhidrat (+) 0,3%
28 P 53 2-Fenoxietanol (+) 1%
29 P 55 Hexametilentetramina (+) (methenamina) (INN) 0,15%
30 P 63 Methenamina 3-cloralil clorura (INNM) 0,2%
31 P 64 1-(4-Clorfenoxi)-1-(imidazol- 1-il)3,3-dimetilbutan-2-ona (+) 0,5%
32 P 65 1,3-Bis(hidroximetil)-5,5- dimetilimidazolidin-2,4-diona (+) 0,6%
33 P 67 Alcool benzilic (+) 1%
34 P 59 1-Hidroxi-4-metil-6(2,4,4- trimetilpentil)2-piridona și sarea sa cu monoetanolamina (+) 1% 0,5% Produse care se îndepărtează prin clătire Pentru alte produse
35 P 77 1,2-Dibrom-2,4-dicianobutan 0,1% Nu se utilizează în produsele fotoprotectoare în concentrație mai mare de 0,025%
36 P 25 6,6-Dibrom-4,4-diclor-2,2'- metilen-difenol (Bromoclorofen) (+) 0,1%
37 P 44 4-Izopropil-m-crezol 0,1%
38 P 56 Amestec din: 5-clor-2-metil- izotiazol-3 (2H)-ona și 2-metilizoriazol-3(2H)-ona cu clorură de magneziu și azotat de magneziu 0,0015% în amestec în proporție de 3:1 din 5-clor-2- metilizotiazol- 3(2H)-ona și 2- metilizotiazol- 3(2H)-ona
39 P 22 2-Benzil-4-clorfenol (Clorofen) 0,2%
40 P 27 2-Cloracetamida 0,3% Conține cloracetamidă
41 P 35 Clorhexidină (INN), digluconat, acetat, clorhidrat 0,3% exprimat în clorhexidină
42 P 54 1-Fenoxipropan-2-ol 1,0% Numai pentru produse ce se îndepărtează prin clătire
43 P 72 Bromura și clorura de alchil (C12-C22) trimetilamoniu 0,1%
44 P 77 4,4-Dimetil-1,3-oxazolidina 0,1% pH-ul produsului finit nu trebuie să fie mai mic de 6
45 P 79 N-(Hidroximetil)-N- (dihidroximetil-1,3-dioxo-2,5- imidazolindil-4)-N'- (hidroximetil)uree 0,5%
46 P 8 1,6-Di(4-aminofenoxi)-n-hexan (Hexamidina) și sărurile sale (inclusiv izetionat și p- hidroxi-benzoat) (+) 0,1%
47 P 76 Glutaraldehida (Pentan-1,5- dial) 0,1% Interzis în aerosoli (spray) Conține glutaraldehidă (în cazul în care concentrația de glutaraldehidă din produsul finit depășește 0,05%)
48 P 90 5-Etil-3,7-dioxa-1-azabiciclo [3.3.0] octan 0,3% Interzis în produsele pentru igienă bucală și în produsele care vin în contact cu mucoasa
49 P 4 3-(p-Clorfenoxi)-propan-1,2- diol (clorfenezina) 0,3%
50 P 84 Hidroximetilaminoacetat de sodiu (Hidroximetilglicinat de sodiu) 0,5%
51 P 93 Clorura de argint depusă pe dioxid de titan 0,004% calculat de AgCl 20% AgCl (greutate) pe TiO2
Interzis în produse pentru copii sub 3 ani, în produsele pentru igienă bucală și în produse care se aplică în zona ochilor și pe buze
52 P 70 Clorura de benzetoniu 0,1% Numai pentru produse care se îndepărtează prin clătire
53 P 21 Benzilhemiformal 0,15% Numai pentru produsele care se îndepărtează prin clătire
54 P 91 3-Iod-2-propinil butilcarbamat 0,05% 1. Nu se va folosi în produsele de igienă bucală și în cele aplicate pe buze Conține iod
2. În cazul în care concentrația din produsele care rămân pe piele, depășește 0,02%, se adaugă fraza "Conține iod"
Modificări (1)

ANEXA Nr. 6

LISTA
substanțelor care nu fac obiectul prezentului ordin

Stronțiul și compușii săi, cu excepția lactatului de stronțiu, azotatului de stronțiu și policarboxilatului de stronțiu conținuți în anexa nr. 1, sulfitului de stronțiu, clorurii de stronțiu, acetatului de stronțiu, hidrodroxidului de stronțiu, peroxi-dului de stronțiu, în condițiile exprimate în anexa nr. 2, și sărurile, pigmenții și lacurile coloranților cuprinși în anexa nr. 2B la Ordinul ministrului sănătății nr. 1.004/2000.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...