LISTA conservanților care pot fi folosiți numai în anumite condiții și limite de admisibilitate | Ordin 1031/2002

Acesta este un fragment din Ordinul nr. 1031/2002 pentru aprobarea listelor cuprinzând substanțele ce pot fi utilizate în compoziția produselor cosmetice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

ANEXA Nr 5^1 ) -
LISTA
conservanților care pot fi folosiți numai în anumite condiții
și limite de admisibilitate

Nr. crt. Nr. COLIPA Substanța Concentrația maximă admisă Alte limitări Condițiile utilizării și precauții care trebuie să fie menționate pe etichetă
0 1 2 3 4 5
1 P 2 Acid benzoic, sărurile și esterii săi (+) 0,5% (acid)
2 P 13 Acid propionic și sărurile sale (+) 2% (acid)
3 P 14 Acid salicilic și sărurile sale (+) 0,5% (acid) A nu se utiliza în preparatele pentru copii sub 3 ani, cu excepția șampoanelor A nu se utiliza în cazul copiilor sub 3 ani (numai pentru produsele ce rămân în contact prelungit cu pielea)
4 P 15 Acid sorbic (acid hexa-2,4- dienoic) și sărurile sale (+) 0,6% (acid)
5 P 39 Formaldehida și paraformaldehida (+) 0,2% (cu excepția produselor pentru igienă bucală) Interzis în sisteme tip aerosol (spray)
0,1% (produse pentru igiena bucală) exprimat în formaldehidă liberă
6 P 47 Bifenil-2-ol (o-fenilfenol) și sărurile sale (+) 0,2% exprimat în fenol
7 P 81 Piritionat de zinc (INN) (+) 0,5% Autorizat în produsele care se îndepărtează prin clătire, interzis în produsele pentru igiena bucală
8 P 51 Sulfiți și bisulfiți anorganici (+) 0,2% exprimat în SO2 liber
9 P 66 Iodat de sodiu 0,1% Numai în produse care se îndepărtează prin clătire
10 P 68 Clorbutanol (INN) 0,5% Interzis în sisteme tip aerosol (spray) Conține clorbutanol
11 P 82 Acid 4-hidroxibenzoic, sărurile și esterii săi (+) 0,4% (acid) pentru 1 ester,
0,8% (acid) pentru amestec de esteri
12 P 5 3-Acetil-6-metilpiran-2,4(3H)- diona (acid dehidroacestic) și sărurile sale 0,6% (acid) Interzis în sisteme tip aerosol (spray)
13 P 6 Acid formic și sarea sa de sodiu 0,5% (exprimat în acid)
14 P 9 3,3'-Dibrom-4,4'-hexametilen- dioxidibenzamidina (Dibromhexamidina) și sărurile sale (inclusiv izetionat) 0,1%
15 P 12 Tiomersal (INN) 0,007% (în Hg) Numai pentru produse pentru machierea și demachierea ochilor Conține tiomersal
În cazul amestecului cu alți mercurici admiși de prezenta reglementare concentrația maxima în Hg rămâne 0,007%
16 P 48 Săruri fenilmercurice (inclusiv borat) 0,007% (în Hg) Numai pentru produse pentru machierea și demachierea ochilor Conține compuși fenilmercurici
În cazul amestecului cu alți mercurici admiși de prezenta reglementare concentrația maxima în Hg rămâne 0,007%
17 P 16 Acid undecilenic și săruri (+) 0,2% (acid)
18 P 20 Hexetidina (INN) (+) 0,1%
19 P 23 5-Bromo-5-nitro-1,3-dioxan 0,1% Numai în produse care se îndepărtează prin clătire A se evita formarea de nitrozamine
20 P 24 Bronopol (INN) (+) 0,1% A se evita formarea de nitrozamine
21 P 74 Alcool 2,4-diclorbenzilic (+) 0,15%
22 P 29 Triclocarban (INN) (+) 0,2% Criterii de puritate: 3,3',4,4'-tetra- clorazobenzen < 1 ppm; 3,3',4,4'-tetra- clorazoxibenzen < 1 ppm
23 P 30 4-Clor-m-crezol (+) 0,2% Interzis în produse care vin în contact cu mucoasa
24 P 32 Triclosan (INN) (+) 0,3%
25 P 37 4-Clor-3,5-xilenol (+) 0,5%
26 P 43 3,3'-bis(1-hidroximetil-2,5- dioxoimidazolidin-4-il)-1,1'- metilen-diuree (imidazolidinyl urea) (+) 0,6%
27 P 52 Poli(1-hexametilen-biguanid) clorhidrat (+) 0,3%
28 P 53 2-Fenoxietanol (+) 1%
29 P 55 Hexametilentetramina (+) (methenamina) (INN) 0,15%
30 P 63 Methenamina 3-cloralil clorura (INNM) 0,2%
31 P 64 1-(4-Clorfenoxi)-1-(imidazol- 1-il)3,3-dimetilbutan-2-ona (+) 0,5%
32 P 65 1,3-Bis(hidroximetil)-5,5- dimetilimidazolidin-2,4-diona (+) 0,6%
33 P 67 Alcool benzilic (+) 1%
34 P 59 1-Hidroxi-4-metil-6(2,4,4- trimetilpentil)2-piridona și sarea sa cu monoetanolamina (+) 1% 0,5% Produse care se îndepărtează prin clătire Pentru alte produse
35 P 77 1,2-Dibrom-2,4-dicianobutan 0,1% Nu se utilizează în produsele fotoprotectoare în concentrație mai mare de 0,025%
36 P 25 6,6-Dibrom-4,4-diclor-2,2'- metilen-difenol (Bromoclorofen) (+) 0,1%
37 P 44 4-Izopropil-m-crezol 0,1%
38 P 56 Amestec din: 5-clor-2-metil- izotiazol-3 (2H)-ona și 2-metilizoriazol-3(2H)-ona cu clorură de magneziu și azotat de magneziu 0,0015% în amestec în proporție de 3:1 din 5-clor-2- metilizotiazol- 3(2H)-ona și 2- metilizotiazol- 3(2H)-ona
39 P 22 2-Benzil-4-clorfenol (Clorofen) 0,2%
40 P 27 2-Cloracetamida 0,3% Conține cloracetamidă
41 P 35 Clorhexidină (INN), digluconat, acetat, clorhidrat 0,3% exprimat în clorhexidină
42 P 54 1-Fenoxipropan-2-ol 1,0% Numai pentru produse ce se îndepărtează prin clătire
43 P 72 Bromura și clorura de alchil (C12-C22) trimetilamoniu 0,1%
44 P 77 4,4-Dimetil-1,3-oxazolidina 0,1% pH-ul produsului finit nu trebuie să fie mai mic de 6
45 P 79 N-(Hidroximetil)-N- (dihidroximetil-1,3-dioxo-2,5- imidazolindil-4)-N'- (hidroximetil)uree 0,5%
46 P 8 1,6-Di(4-aminofenoxi)-n-hexan (Hexamidina) și sărurile sale (inclusiv izetionat și p- hidroxi-benzoat) (+) 0,1%
47 P 76 Glutaraldehida (Pentan-1,5- dial) 0,1% Interzis în aerosoli (spray) Conține glutaraldehidă (în cazul în care concentrația de glutaraldehidă din produsul finit depășește 0,05%)
48 P 90 5-Etil-3,7-dioxa-1-azabiciclo [3.3.0] octan 0,3% Interzis în produsele pentru igienă bucală și în produsele care vin în contact cu mucoasa
49 P 4 3-(p-Clorfenoxi)-propan-1,2- diol (clorfenezina) 0,3%
50 P 84 Hidroximetilaminoacetat de sodiu (Hidroximetilglicinat de sodiu) 0,5%
51 P 93 Clorura de argint depusă pe dioxid de titan 0,004% calculat de AgCl 20% AgCl (greutate) pe TiO2
Interzis în produse pentru copii sub 3 ani, în produsele pentru igienă bucală și în produse care se aplică în zona ochilor și pe buze
52 P 70 Clorura de benzetoniu 0,1% Numai pentru produse care se îndepărtează prin clătire
53 P 21 Benzilhemiformal 0,15% Numai pentru produsele care se îndepărtează prin clătire
54 P 91 3-Iod-2-propinil butilcarbamat 0,05% 1. Nu se va folosi în produsele de igienă bucală și în cele aplicate pe buze Conține iod
2. În cazul în care concentrația din produsele care rămân pe piele, depășește 0,02%, se adaugă fraza "Conține iod"
Modificări (1)

Acesta este un fragment din Ordinul nr. 1031/2002 pentru aprobarea listelor cuprinzând substanțele ce pot fi utilizate în compoziția produselor cosmetice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordin 1031/2002:
LISTA cuprinzând substanțele interzise să fie folosite la fabricarea produselor cosmetice
LISTA substanțelor admise provizoriu
LISTA cuprinzând filtrele UV admise în produsele cosmetice și condițiile de utilizare*)
LISTA conservanților care pot fi folosiți numai în anumite condiții și limite de admisibilitate
LISTA substanțelor care nu fac obiectul prezentului ordin
;
se încarcă...