Agenția Națională pentru Resurse Minerale - ANRM

Ordinul nr. 52/2002 privind aprobarea normativelor și prescripțiilor tehnice specifice zonelor de protecție și zonelor de siguranță aferente Sistemului național de transport al țițeiului, gazolinei, condensatului și etanului

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 17 aprilie 2002 până la 27 octombrie 2006, fiind abrogat prin Ordin 196/2006 și înlocuit de Ordin 196/2006; Normă 2006;

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 2

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Președintele Agenției Naționale pentru Resurse Minerale,

având în vedere:

art. 8 alin. 4 din Legea petrolului nr. 134/1995;
art. 70 din Normele metodologice pentru aplicarea Legii petrolului nr. 134/1995, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.265/1996, cu modificările ulterioare;
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 216/2000 privind reglementarea situației juridice a conductelor magistrale și a instalațiilor, echipamentelor și dotărilor anexe, aferente Sistemului național de transport al țițeiului, gazolinei, condensatului și etanului, aprobată și modificată prin Legea nr. 254/2001,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 368/1999 privind reorganizarea Agenției Naționale pentru Resurse Minerale,

emite prezentul ordin.

Art. 1. -

Se aprobă normativele și prescripțiile tehnice specifice zonelor de protecție și zonelor de siguranță aferente Sistemului național de transport al țițeiului, gazolinei, condensatului și etanului, prevăzute în anexele nr. 1-6 care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -

Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Agenției Naționale pentru Resurse Minerale,
Maria Iuliana Stratulat

București, 25 martie 2002.

Nr. 52.

ANEXA Nr. 1

DEFINIȚII

1. Acord petrolier - actul juridic încheiat potrivit prevederilor Legii petrolului nr. 134/1995 între autoritatea competentă - Agenția Națională pentru Resurse Minerale - și o persoană juridică română sau străină, în vederea realizării de operațiuni petroliere.

2. Condensat - amestec de hidrocarburi lichide, la presiune atmosferică, rezultat din reducerea presiunii și temperaturii gazelor provenite din zăcăminte.

3. Distanță de protecție - distanța minimă care asigură accesul în vederea exploatării Sistemului național de transport al țițeiului, gazolinei, condensatului și etanului, precum și în vederea realizării intervențiilor la acesta; se măsoară din axul conductei de o parte și de alta a acesteia.

4. Distanță de siguranță - distanța minimă care trebuie asigurată în vederea menținerii gradului de securitate al obiectivelor din cadrul Sistemului național de transport al țițeiului, gazolinei, condensatului și etanului și vecinătăți; se măsoară din axul conductei la punctul cel mai apropiat al unei instalații, construcții etc. sau ca distanță între punctele cele mai apropiate a două instalații, construcții etc.

5. Etan - fracție lichidă, sub presiune, obținută din procesul de deetanizare a gazelor, cuprinzând un amestec de hidrocarburi C1 - C4, predominant fiind etanul.

6. Gazolină - fracțiune petrolieră lichidă, sub presiune, cuprinzând hidrocarburi C1 - C15, rezultată din degazolinarea gazelor prin diferite procedee.

7. G.P.L. (gaz petrolier lichefiat) - etan, gazolină.

8. Sistemul național de transport al țițeiului, gazolinei, condensatului și etanului - cuprinde totalitatea conductelor magistrale care asigură colectarea țițeiului, gazolinei, condensatului și etanului din perimetrele de exploatare și din import și dirijarea la unitățile de prelucrare și la export, precum și toate instalațiile, echipamentele și dotările aferente acestora.

9. Titular de acord petrolier - orice persoană juridică, română sau străină, autorizată să efectueze operațiuni petroliere în virtutea unui acord petrolier.

10. Țiței - lichid provenit din zăcăminte, de culoare neagră brună, cu reflexe verzui, cu miros specific, constituit dintr-un amestec foarte complex de hidrocarburi gazoase, lichide și solide cu caracter parafinos, naftenic și aromatic.

11. Zonă de protecție - suprafață delimitată de distanța de protecție a conductei, pe ambele părți, de-a lungul acesteia.

12. Zonă de siguranță - suprafață delimitată de cea mai mare distanță minimă de siguranță a conductei, pe ambele părți, de-a lungul acesteia.

ANEXA Nr. 2

DISTANȚA DE SIGURANȚĂ - ZONA DE SIGURANȚĂ

1. Distanțele minime de siguranță au fost stabilite pe baza intensității radiației termice, a zonării mediilor cu pericol de explozie, prescripțiilor tehnice în domeniu, precum și a altor elemente impuse de lege ori considerate necesare.

2. Distanțele minime de siguranță dintre instalațiile tehnologice componente ale Sistemului național de transport al țițeiului, gazolinei, condensatului și etanului și diferite obiective industriale, administrative și sociale învecinate acestuia sunt prevăzute în anexa nr. 5 la ordin.

Obiectivele învecinate instalațiilor componente ale Sistemului național de transport al țițeiului, gazolinei, condensatului și etanului se împart în:

obiective aparținând industriei de petrol și gaze (conducte, instalații tehnologice în aer liber, instalații cu foc deschis, facle);
obiective aparținând Sistemului național de transport al energiei electrice (instalații, linii și cabluri electrice);
linii de cale ferată;
drumuri;
construcții sociale, industriale și administrative;
centre populate și locuințe individuale;
unități militare;
poligoane de tragere și depozite de exploziv;

balastiere în râuri;
depozite de furaje;
hidrocentrale;
termocentrale;
centrale atomoelectrice.

Obiectivele aparținând Sistemului național de transport al țițeiului, gazolinei, condensatului și etanului se împart în:

conducte subterane și supraterane de țiței și condensat;
conducte subterane și supraterane de gazolină;
conducte subterane și supraterane de etan;
stații de pompare a țițeiului și condensatului;

stații de pompare a gazolinei;
stații de pompare a etanului;
rampe de încărcare a țițeiului și condensatului;
rampe de încărcare a gazolinei;
depozite de produse clasele III b, IV b;
depozite de produse clasele I, II, III a, IV a;
depozite de gaze lichefiate (gazolină și etan).

3. Distanțele minime de siguranță în interiorul și între instalațiile tehnologice componente ale Sistemului național de transport al țițeiului, gazolinei, condensatului și etanului sunt prevăzute în anexa nr. 6 la ordin.

Obiectivele, instalațiile, construcțiile și utilitățile aparținând Sistemului național de transport al țițeiului, gazolinei, condensatului și etanului se împart în:

conducte de țiței și condensat;

conducte de gazolină;
conducte de etan;
stații de pompare a țițeiului și condensatului;
stații de pompare a gazolinei;
stații de pompare a etanului;
rampă de încărcare a țițeiului și condensatului;
rampă de încărcare a gazolinei;
depozite de țiței și condensat;
depozite de gazolină și etan;
rezervoare;

baterii de cazane;
încălzitoare;
coșuri de gaze;
decantoare pentru scurgeri tehnologice;
stații de pompare de apă pentru incendiu;
rezervoare de apă pentru incendiu;
depozite de materiale solide;
depozite de ambalaje combustibile;
schimbătoare de căldură;
braune;

instalații de recuperare a vaporilor;
construcții industriale și civile, instalații auxiliare de diverse grade de rezistență la foc;
împrejmuire.

4. Distanța cea mai mare de siguranță pentru conductele de țiței și condensat este de 250 m de o parte și de alta a axului conductei sau de câte 250 m de fiecare parte a axelor conductelor de margine în cazul unui fascicul de conducte instalate în șanț comun.

5. Distanța cea mai mare de siguranță pentru conductele de etan și gazolină este de 500 m de o parte și de alta a axului conductei sau de câte 500 m de fiecare parte a axelor conductelor de margine în cazul unui fascicul de conducte instalate în șanț comun.

6. Zona de siguranță este delimitată de distanța de siguranță a conductei sau fasciculului de conducte, pe ambele părți, de-a lungul acestuia.

7. Zona de siguranță a conductelor va fi supravegheată de operatorul de câmp al titularului de acord petrolier.

8. Pentru orice obiectiv social, industrial sau militar ce va fi amplasat în zona de siguranță trebuie obținut avizul titularului de acord petrolier. Acesta are obligativitatea verificării și înregistrării distanțelor minime de siguranță stabilite în conformitate cu anexa nr. 5 la ordin. Când apar neconcordanțe se va refuza avizul sau va fi solicitat proiectantul pentru găsirea unor măsuri suplimentare de protecție, care vor necesita aprobarea Agenției Naționale pentru Resurse Minerale.

9. Zona de siguranță a unei conducte va fi înscrisă în mod obligatoriu pe plăcuțele indicatoare care marchează traseul conductei și care se vor monta în același timp cu conducta.

ANEXA Nr. 3

DISTANȚA DE PROTECȚIE - ZONA DE PROTECȚIE

1. Distanța de protecție este de 5 m de o parte și de alta a axului conductei sau de câte 5 m de fiecare parte a axelor conductelor de margine în cazul unui fascicul de conducte instalate în șanț comun.

2. Zona de protecție este suprafața delimitată de distanța de protecție a conductei sau a fasciculului de conducte, pe ambele părți, de-a lungul acestuia.

3. Zona de protecție a conductelor va fi supravegheată de operatorul de câmp al titularului de acord petrolier.

În zona de protecție sunt interzise următoarele:

efectuarea oricăror lucrări de construcții și montaj, chiar cu caracter provizoriu, cu excepția celor de deservire a conductei respective;
instalarea taberelor de câmp;
montarea oricăror rețele electrice sau telefonice, cu excepția celor de deservire a conductei respective;

Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...