Auditarea independentă a procedurilor, normelor, politicilor și mecanismelor interne de prevenire și combatere a SB/FT | Regulament 13/2019

Acesta este un fragment din Regulamentul nr. 13/2019 privind instituirea măsurilor de prevenire și combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului prin intermediul sectoarelor financiare supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Obligațiile entităților reglementate - Cerințe generale -
ARTICOLUL 7
Auditarea independentă a procedurilor, normelor, politicilor și mecanismelor interne de prevenire și combatere a SB/FT

(1) Entitățile reglementate semnificative, astfel cum sunt definite potrivit prevederilor art. 1 alin. (2) lit. k) din Regulamentul ASF nr. 1/2019, asigură o funcție de audit independent care să testeze periodic eficiența politicilor, normelor interne, mecanismelor, sistemelor informatice și procedurilor de administrare a riscului de SB/FT, inclusiv evaluările de risc și metodologia de realizare și actualizare a acestora.

(2) Atunci când consideră necesar, ASF poate solicita ca anumite verificări să fie efectuate de către auditorii entității reglementate, concluziile verificărilor urmând a fi puse la dispoziția ASF, în termenele stabilite de către aceasta.

(3) Entitățile reglementate se asigură că rezultatele verificărilor realizate potrivit alin. (1) și (2), inclusiv, după caz, deficiențele identificate, recomandările pentru diminuarea acestora și termenele în care ar trebui implementate, sunt comunicate și analizate la nivelul structurii de conducere.

(4) Entitățile reglementate stabilesc frecvența de testare în funcție de riscul de SB/FT la care sunt expuse, fără a depăși un interval de 2 ani de la ultima testare.

(5) În funcție de evaluările sectoriale de risc și analizele de profil, ASF poate extinde obligația de a asigura funcția de audit prevăzută la alin. (1) și altor categorii de entități reglementate decât cele semnificative.

Acesta este un fragment din Regulamentul nr. 13/2019 privind instituirea măsurilor de prevenire și combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului prin intermediul sectoarelor financiare supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Regulament 13/2019:
Scopul regulamentului
Definiții
Componentele evaluării și gestionării riscului de SB/FT
Reguli de aprobare și monitorizare a procedurilor și politicilor interne de prevenire și combatere a SB/FT
Monitorizarea și revizuirea evaluărilor inițiale
Politici, proceduri la nivel de grup
Auditarea independentă a procedurilor, normelor, politicilor și mecanismelor interne de prevenire și combatere a SB/FT
Numirea ofițerilor de conformitate și a persoanelor desemnate
Atribuții și responsabilități ale ofițerilor de conformitate SB/FT și ale persoanelor desemnate SB/FT
Recrutarea, instruirea și verificarea profesională a ofițerilor de conformitate SB/FT și a persoanelor desemnate SB/FT
Recrutarea și instruirea angajaților
Mecanisme de protecție
Identificarea și evaluarea riscurilor
Surse de informare
Factori de risc de SB/FT
Evaluarea riscului de SB/FT și ponderarea factorilor de risc
Dispoziții generale
;
se încarcă...