Autoritatea Electorală Permanentă - AEP

Raportul nr. 27975/2019 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Național Țărănesc Creștin Democrat - extras -

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 09 decembrie 2019

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1) și ale art. 44 alin. (1), (4) și (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu Planul de control pe anul 2019 aprobat de președintele Autorității Electorale Permanente, precum și cu notificarea misiunii de control, în perioada 26.08.2019-19.11.2019 s-a desfășurat misiunea de control referitoare la respectarea prevederilor legale privind veniturile și cheltuielile înregistrate de Partidul Național Țărănesc Creștin Democrat în anul 2018, perioada verificată fiind 1.01.2018-31.12.2018.

Constatări:

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor justificative puse la dispoziția echipei de control s-a constatat că în anul 2018 veniturile Partidului Național Țărănesc Creștin Democrat au totalizat 2.423.159,08 lei, după cum urmează: 600,00 lei - venituri din cotizații, 212.559,08 lei - venituri din subînchirieri și 2.210.000,00 lei - alte surse de venit. Cheltuielile conform balanței consolidate la 31.12.2018 au fost în sumă de 1.686.719,70 lei.

S-a constatat faptul că au fost încălcate prevederile art. 3 alin. (2), (4) și (8), art. 13 alin. (1), art. 43 alin. (4) și art. 49 alin. (3) din Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 2 alin. (1) lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 10/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, cu modificările ulterioare.

București, 21 noiembrie 2019.

Nr. 27.975.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...