Colegiul Medicilor din România - CMR

Decizia nr. 8/2019 privind organizarea alegerilor organelor de conducere și control ale colegiilor teritoriale și ale Colegiului Medicilor din România, precum și aprobarea Regulamentului electoral de organizare și desfășurare a alegerilor

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 09 decembrie 2019

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 426, 432 și 438 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Consiliul național al Colegiului Medicilor din România d e c i d e:

Art. 1. -

Se aprobă organizarea alegerilor pentru desemnarea:

a) membrilor consiliilor colegiilor teritoriale ale Colegiului Medicilor din România;

b) reprezentanților în Adunarea generală națională a Colegiului Medicilor din România;

c) membrilor comisiilor de cenzori;

d) reprezentantului colegiului teritorial, respectiv a reprezentaților Colegiului Medicilor din Municipiul București în Consiliul național al Colegiului Medicilor din România.

Art. 2. -

Alegerea membrilor consiliilor colegiilor teritoriale, ale reprezentanților în Adunarea generală națională a Colegiului Medicilor din România și a membrilor comisiilor de cenzori se efectuează în perioada 1 martie 2020-8 martie 2020, respectiv în perioada 13 martie 2020-20 martie 2020 dacă la prima convocare de alegeri nu se întrunește condiția de cvorum.

Art. 3. -

Ulterior alegerii membrilor consiliului colegiului teritorial, potrivit prevederilor Regulamentului electoral, se aleg reprezentantul colegiului teritorial în Consiliul național al Colegiului Medicilor din România, respectiv reprezentanții Colegiului Medicilor din Municipiul București.

Art. 4. -

Depunerea candidaturilor pentru calitatea de membru al organelor prevăzute la art. 1 lit. a)-c) se face în perioada 1 februarie 2020-10 februarie 2020.

Art. 5. -

(1) În vederea organizării și asigurării desfășurării alegerilor, potrivit prevederilor Regulamentului electoral, la nivelul fiecărui colegiu teritorial, se aprobă o comisie electorală locală, iar la nivelul Colegiului Medicilor din România se înființează Comisia Electorală Centrală formată din următorii membri:

a) Trandafir Dragoș;

b) Ranetti Aurelian;

c) Socea Bogdan;

d) Pătrascu Natalia;

e) Edu Andrei Vincențiu;

f) Buzea Adrian;

g) Davidescu Eugenia Irene.

(2) Biroul executiv al Colegiului Medicilor din România organizează un secretariat tehnic pentru a asigura suportul administrativ și juridic necesar funcționării Comisiei Electorale Centrale.

Art. 6. -

Membrii comisiilor electorale organizate la nivel teritorial, respectiv membrii Comisiei Electorale Centrale, inclusiv membrii supleanți, nu pot depune candidaturi pentru niciunul dintre mandatele pentru care sunt organizate alegerile.

Art. 7. -

(1) În cazul vacantării unui loc din comisia electorală organizată la nivelul colegiului teritorial sau al Comisiei Electorale Centrale, locul vacant este ocupat de către unul dintre membrii supleanți prin tragere la sorți. Tragerea la sorți este organizată de către membrii comisiei electorale.

(2) Se aprobă următorii membri supleanți ai Comisiei Electorale Centrale:

a) Poenaru Daniela;

b) Barbu Carmen Gabriela;

c) Stemate Ana;

d) Dobrea Andrei;

e) Goran Loredana.

Art. 8. -

Biroul consiliului colegiului teritorial poate aproba indemnizația membrilor comisiei electorale, iar Biroul executiv al Consiliului Național al Colegiului Medicilor din România aprobă indemnizația membrilor Comisiei Electorale Centrale.

Art. 9. -

Se aprobă Regulamentul electoral de organizare și desfășurare a alegerilor, prevăzut în anexa care face parte din prezenta decizie.

Art. 10. -

Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Colegiului Medicilor din România,
Gheorghe Borcean

București, 29 noiembrie 2019.

Nr. 8.

ANEXĂ

REGULAMENT ELECTORAL
de organizare și desfășurare a alegerilor

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...