Agenția Națională pentru Resurse Minerale - ANRM

Ordinul nr. 406/2019 privind aprobarea Contractului-cadru de derulare a țițeiului și produselor petroliere prin terminalul petrolier pentru anul 2020

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 09 decembrie 2019

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere:

- Referatul Direcției generale inspecție și supraveghere teritorială a activităților miniere și operațiunilor petroliere, înregistrat cu nr. 400.791 din 13.11.2019;

- art. 5.9 și art. 7.2 din Acordul petrolier de concesiune a activității de exploatare a rezervoarelor, conductelor de transport al țițeiului și produselor petroliere, a instalațiilor de pompare și a celorlalte instalații și echipamente aferente acestora, încheiat între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea Comercială "Oil Terminal" - S.A. Constanța, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 886/2002,

în temeiul dispozițiilor art. 4 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.419/2009 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Resurse Minerale, cu modificările ulterioare,

președintele Agenției Naționale pentru Resurse Minerale emite următorul ordin:

Art. 1. -

Se aprobă Contractul-cadru de derulare a țițeiului și produselor petroliere prin terminalul petrolier pentru anul 2020, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -

(1) Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale nr. 209/2018 privind aprobarea Contractului-cadru de derulare a țițeiului și produselor petroliere prin terminalul petrolier pentru anul 2019, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.060 din 14 decembrie 2018.

Președintele Agenției Naționale pentru Resurse Minerale,
Nicolae Turdean

București, 27 noiembrie 2019.

Nr. 406.

ANEXĂ

CONTRACT-CADRU
de derulare a țițeiului și produselor petroliere prin terminalul petrolier pentru anul 2020

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...