Revista Romana de Executare Silita nr. 2/2019

Decizia nr. 98 din 28 februarie 2019
de Curtea Constituțională*

30 iunie 2019

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

Prin Decizia nr. 98 din 28 februarie 2019 a Curții Constituționale[1] a fost respinsă, ca neîntemeiată, excepția de neconstituționalitate ridicată de Stațiunea de Cercetare-Dez­voltare pentru Viticultură și Vinificație din Blaj în dosarele nr. 888/191/2015 și nr. 889/191/2015 ale Curții de Apel Alba Iulia – Secția I civilă și Tribunalului Alba – Secția I civilă și constată că dispozițiile art. 460 alin. (1) C. proc. civ. 1865 sunt constituționale în raport cu criticile formulate.

În motivarea acestei decizii s-au reținut următoarele:

Prin încheierile din 2 februarie 2017 și 16 februarie 2017, pronunțate în dosarele nr. 888/191/2015 și nr. 889/191/2015, Curtea de Apel Alba Iulia – Secția I civilă și Tribunalul Alba – Secția I civilă au sesizat Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 460 alin. (1) C. proc. civ. 1865, excepție ridicată de Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură și Vinificație din Blaj în cauze având ca obiect soluționarea recursului, respectiv apelului, formulate împotriva unor hotărâri prin care a fost respinsă cererea de validare a popririi formulate.

În motivarea excepției de neconstituționalitate se susține, în esență, că în privința instituțiilor publice care au calitatea de debitor sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 22/2002 privind executarea obligațiilor de plată ale instituțiilor publice, stabilite prin titluri executorii, și nu cele ale dreptului comun. Astfel, în cazul instituțiilor publice, titlurile executorii trebuie valorificate prin procedura prevăzută de Ordonanța Guvernului nr. 22/2002, și nu prin procedura prevăzută de Codul de procedură civilă de validare a popririi. Or, în speța în care a fost invocată excepția de neconstituționalitate au fost aplicate dispozițiileart. 460 alin. (1) C. proc. civ. 1865, astfel încât nu a fost respectat dreptul la un proces echitabil.

Se mai arată că, prin faptul că instanțele aplică, în cazul instituțiilor publice, în mod alternativ procedura specială prevăzută de Ordonanța Guvernului nr. 22/2002 și proce­dura comună prevăzută de Codul de procedură civilă în vederea valorificării titlurilor de creanță emise împotriva acestor instituții publice, sunt încălcate dreptul la un proces echitabil și egalitatea în drepturi, precum și principii care stau la baza organizării siste­mului juridic român.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

;
se încarcă...