Revista Romana de Jurisprudenta nr. 3/2019

Admiterea cererii de judecată în procedura simplificată/Admission of the request for trial in the simplified procedure
de Sorina Marinaș

01 octombrie 2019

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

Abstract

One of the essential conditions for the approval of the judgment according to the simplified procedure for recognizing the accusation consists in the assessment of the court on the existence of sufficient evidence to find the truth and the fair solution of the case, as it results from the provisions of art. 349 par. 2 C.p.p.

In case the court would consider that there is not sufficient evidence to find the truth, it would be necessary to reject the request for trial in a simplified procedure, based on the recognition of the accusation, followed by the judicial research of common law.

In case the court, on the occasion of the deliberation, according to art. 393 C.p.p., is not clarified on the factual circumstances of the case, it will not order the acquittal but, according to art. 395 C.p.p., it will order the reopening of the judicial investigation, in which case the trial will follow the rules of the common law procedure.

Rezumat

Una dintre condițiile esențiale pentru încuviințarea judecării conform procedurii simplificate de recunoaștere a învinuirii, constă în aprecierea instanței de judecată asupra existenței probelor suficiente pentru aflarea adevărului și justa soluționare a cauzei, astfel cum rezultă din dispozițiile art. 349 alin. (2) C. proc. pen.

În cazul în care instanța ar aprecia că nu sunt probe suficiente pentru aflarea adevărului, s-ar impune respingerea cererii de judecare în procedură simplificată, întemeiată pe recunoașterea învinuirii, urmată de parcurgerea cercetării judecătorești de drept comun.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

;
se încarcă...