Revista Romana de Jurisprudenta nr. 3/2019

Recurs incident. Condiții/Incident recourse. Conditions
de Liliana Mădălina Dună

01 octombrie 2019

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

Abstract

The regulations from the appeal procedure are applicable to the incident recourse, but with the observance of the special provisions of the recourse procedure, as well as the fact that the incident recourse is exercised only if the conditions provided by art. 472 and art. 473 N.Civ.proc.c. are fulfilled.

Rezumat

Recursului incident îi sunt aplicabile reglementările din procedura apelului, dar cu observarea dispozițiilor speciale din procedura recursului, precum și faptul că recursul incident se exercită doar dacă sunt întrunite condițiile prevăzute de art. 472 și art. 473 noul C. proc. civ.

– Noul Cod de procedură civilă: art. 472 și art. 473

(Curtea de Apel Craiova, Secția contencios administrativ și fiscal, decizia nr. 3812 din 26 noiembrie 2018, trimisă, în rezumat, de judecător Liliana Mădălina Dună)

Analizând excepția inadmisibilității recursului incident invocată de intimatul reclamant Prefectul prin întâmpinare, Curtea reține următoarele:

Potrivit art. 491 noul C. proc. civ. " (1) Recursul incident și recursul provocat se pot exercita, în cazurile prevăzute la art. 472 și 473, care se aplică în mod corespunzător. Dispozițiile art. 488 rămân aplicabile. (2) Prevederile art. 474 se aplică în mod corespunzător".

Din prevederile art. 491 noul C. proc. civ. rezultă că recursului incident îi sunt aplicabile regle­mentările anterior citate din procedura apelului, dar cu observarea dispozițiilor speciale din procedura recursului, precum și faptul că recursul incident se exercită doar dacă sunt întrunite condițiile prevăzute de art. 472 și art. 473 noul C. proc. civ.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

;
se încarcă...