Revista Romana de Jurisprudenta (Universul Juridic) nr. 3/2019

Drept procesual civil. Sesizare Curte Constituțională. Condiții/Civil processual right. Notification of the Constitutional Court. Conditions
de Liliana Mădălina Dună

01 octombrie 2019

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

Abstract

The exception of unconstitutionality is an incident arising in a dispute, which means that its invocation requires the justification of an interest. Establishing this interest is done by verifying the relevance of the exception in relation to the process in which it intervened, entailing that the decision of the Constitutional Court in resolving the exception to be able to produce an actual effect on the content of the decision from the main trial.

Rezumat

Excepția de neconstituționalitate este un incident apărut în cadrul unui litigiu, ceea ce înseamnă că invocarea ei impune justificarea unui interes. Stabilirea acestui interes se face pe calea verificării pertinenței excepției în raport cu procesul în care a intervenit, impunându-se ca decizia Curții Constituționale în soluționarea excepției să fie de natură a produce un efect concret asupra conținutului hotărârii din procesul principal.

– Legea nr. 188/1999: art. 79 alin. (5)

– Legea nr. 554/2004

(Curtea de Apel Craiova, Secția contencios administrativ și fiscal, decizia nr. 376 din 18 februarie 2019, trimisă, în rezumat, de judecător Liliana Mădălina Dună)

Analizând cererea de sesizare a Curții Constituționale, instanța de recurs reține următoarele:

Intimatul reclamant X a invocat în fața instanței de recurs excepția de neconstituțio­nalitate a dispozițiilor art. 79 alin. (5) din Legea nr. 188/1999 prin raportare la dispozițiile art. 1 alin. (4) și alin. (5), art. 16 alin. (1), art. 73 alin. (3) lit. j) și lit. p) din Constituție.

Potrivit art. 79 alin. (5) din Legea nr. 188/1999 " (5) Modul de constituire, organizare și funcționare a comisiilor de disciplină, precum și componența, atribuțiile, modul de sesizare și procedura de lucru ale acestora se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Agenției Naționale a Funcționarilor Publici".

Potrivit art. 1 alin. (4) și (5) din Constituție " (4) Statul se organizează potrivit prin­cipiului separației și echilibrului puterilor – legislativă, executivă și judecătorească – în cadrul democrației constituționale. (5) În România, respectarea Constituției, a supremației sale și a legilor este obligatorie".

Potrivit art. 16 alin. (1) din Constituție " (1) Cetățenii sunt egali în fața legii și a autorită­ților publice, fără privilegii și fără discriminări".

Potrivit art. 73 alin. (3) lit. j) și p) din Constituție " (3) Prin lege organică se regle­mentează: (...); j) statutul funcționarilor publici; (...); p) regimul general privind raporturile de muncă, sindicatele, patronatele și protecția socială;"

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

;
se încarcă...