Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE

Ordinul nr. 214/2019 privind modificarea Regulamentului de etichetare a energiei electrice, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 61/2016

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 06 decembrie 2019

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere prevederile art. 57 alin. (3) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 93 din Regulamentul de furnizare a energiei electrice la clienții finali, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 64/2014, cu modificările ulterioare,

în temeiul dispozițiilor art. 1 alin. (4), ale art. 5 alin. (1) lit. c) și alin. (5), precum și ale art. 9 alin. (1) lit. h) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările și completările ulterioare,

președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. I. -

Regulamentul de etichetare a energiei electrice, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 61/2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 836 din 21 octombrie 2016, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 8 va avea următorul cuprins:

"

Art. 8. -

Pe baza declarațiilor producătorilor prevăzute la art. 9 alin. (1), ANRE calculează și publică anual pe www.anre.ro, până la data de 1 aprilie, în cadrul Raportului privind rezultatele monitorizării pieței de energie electrică în luna decembrie, următoarele informații:

a) structura pe tipuri de surse primare de energie a producției de energie electrică din România;

b) valorile indicatorilor de mediu asociați energiei electrice produse la nivel național, pentru fiecare tip de sursă primară."

2. La articolul 9, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 9. -

(1) Producătorii transmit anual la ANRE, până la data de 1 martie, în format electronic care să permită prelucrarea lor, declarații referitoare la cantitatea totală de energie electrică produsă, întocmite cu respectarea formatului prezentat în anexa nr. 3."

Art. II. -

Producătorii, traderii și furnizorii de energie electrică duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. -

Direcțiile de specialitate din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art. IV. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei,
Dumitru Chiriță

București, 3 decembrie 2019.

Nr. 214.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...