Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații - ANCOM

Decizia nr. 1331/2019 pentru aprobarea Procedurii de anulare a obligațiilor de plată accesorii ale debitorilor care, la data de 31 decembrie 2018 inclusiv, figurează în evidențele Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații cu obligații bugetare principale restante

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 06 decembrie 2019

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul prevederilor art. 11 alin. (1), art. 12 alin. (1) și (3) și ale art. 14 alin. (2) teza a doua din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 22/2009 privind înființarea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, aprobată prin Legea nr. 113/2010, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 37 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere avizul Ministerului Finanțelor Publice comunicat prin Adresa nr. 806.498 din 5.12.2019,

președintele Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații emite prezenta decizie.

Art. 1. -

Se aprobă Procedura de anulare a obligațiilor de plată accesorii ale debitorilor care, la data de 31 decembrie 2018 inclusiv, figurează în evidențele Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații cu obligații bugetare principale, conform cap. II din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale, cu modificările și completările ulterioare, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 2. -

Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data publicării.

p. Președintele Autorității Naționale pentru Administrare
și Reglementare în Comunicații,
Bogdan Cristian Iana

București, 5 decembrie 2019.

Nr. 1.331.

ANEXĂ

PROCEDURĂ
de anulare a obligațiilor de plată accesorii ale debitorilor care, la data de 31 decembrie 2018 inclusiv, figurează în evidențele Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații cu obligații bugetare principale restante

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...