Instituție bugetară

Concesiuni - anunțuri de participare la licitație publică - Comuna Diosig, Diosig, județul Bihor, urmează să concesioneze un teren în suprafață de 5.000 mp, bun proprietate publică

În vigoare de la 06 decembrie 2019

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă
sau autentifică-te
  •  

CONCESIUNE DE BUNURI

1. Informații generale privind concedentul, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoană de contact: Comuna Diosig, Strada Livezilor nr. 32, Diosig, județul Bihor, telefon: 0259.350.198, fax: 0259.350.196, e-mail: primaria.diosig@cjbihor.ro, cod fiscal: 4820283.

2. Informații generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie concesionat: teren în suprafață de 5.000 mp, situat în comuna Diosig, strada Horea, f.n., județul Bihor, înscris în CF nr. 54830 Diosig sub nr. cadastral: 54830, bun proprietate publică, conform H.C.L. nr. 110/22.10.2019 și temeiului legal: O.U.G. nr. 57/03.07.2019.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...