Instituție bugetară

Vânzări - anunțuri de participare la licitație publică - Comuna Deveselu, Deveselu, județul Olt, anuță vânzarea prin licitație publică a suprafeței de 40.000 mp și a suprafeței de 6.320 mp, terenuri extravilane, categoria de folosință neproductiv, domeniul privat al comunei

În vigoare de la 06 decembrie 2019

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă
sau autentifică-te
  •  

VÂNZARE BUNURI DIN DOMENIUL PRIVAT AL STATULUI

1. Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoană de contact: Comuna Deveselu, str. Aurel Vlaicu nr. 6, Deveselu, județul Olt, telefon 0249.510.560, fax 0249.510.580, e-mail: primariadeveselu@yahoo.com.

2. Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie vândut: vânzarea prin licitație publică a suprafeței de 40.000 mp, teren extravilan, categoria de folosință neproductiv, situat în comuna Deveselu, în T99, P627, plan amplasament nr. 9324/2019, ce aparține domeniului privat al Comunei Deveselu, județul Olt, și a suprafeței de 6.320 mp, teren extravilan, categoria de folosință neproductiv, situat în comuna Deveselu, în T100, P644, plan amplasament nr. 9289/2019, ce aparține domeniului privat al Comunei Deveselu, județul Olt. Vânzarea se face conform art. 363 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ și H.C.L. nr. 126 și nr. 127/31.10.2019.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...