Instituție bugetară

Concesiuni - anunțuri de participare la licitație publică - Consiliul Local al Municipiului Giurgiu, Giurgiu, județul Giurgiu, urmează să concesioneze un teren în suprafață de 9.934 mp, aparținând domeniului public al Municipiului Giurgiu

În vigoare de la 06 decembrie 2019

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă
sau autentifică-te
  •  

CONCESIUNE DE BUNURI

1. Informații generale privind concedentul, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoană de contact: Consiliul Local al Municipiului Giurgiu, bd. București nr. 49-51, Giurgiu, județul Giurgiu, telefon: 0246.213.588, 0246.213.747, fax: 0246.215.405, e-mail: primarie@primariagiurgiu.ro, cont IBAN: RO04TREZ32121300205XXXXX - Direcția Patrimoniu, cod fiscal: 4852455.

2. Informații generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie concesionat: teren în suprafață de 9.934 mp, identificat cu număr cadastral 39485, aparținând domeniului public al Municipiului Giurgiu, situat în Aleea Plantelor, FN, conform H.C.L. nr. 364/25.09.2019 și O.U.G. nr. 57/03.07.2019.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...