Instituție bugetară

Concesiuni - anunțuri de participare la licitație publică - Comuna Țaga, Țaga, județul Cluj, urmează să concesioneze un teren cu categoria de folosință neproductiv, în suprafață de 3.704 mp, bun proprietate privată

În vigoare de la 06 decembrie 2019

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă
sau autentifică-te
  •  

CONCESIUNE DE BUNURI

1. Informații generale privind concedentul, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoană de contact: Comuna Țaga, Strada Principală nr. 23, comuna Țaga, județul Cluj, telefon: 0264.248.601, fax: 0264.248.701, e-mail: primariataga@yahoo.com, cod fiscal: 4288055.

2. Informații generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie concesionat: teren cu categoria de folosință neproductiv, în suprafață de 3.704 mp, număr cadastral 51237/Țaga, situat în localitatea Țaga, bun proprietate privată, conform H.C.L. nr. 34 din 19.09.2019 și temeiului legal: O.U.G. nr. 57/03.07.2019.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...