Instituție bugetară

Vânzări - anunțuri de participare la licitație publică - Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna Liești, comuna Liești, județul Galați, anunță vânzarea unor terenuri cu suprafețele de 627 mp și respectiv 1.143 mp, situate în intravilanul comunei Liești

În vigoare de la 05 decembrie 2019

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă
sau autentifică-te
  •  

VÂNZARE BUNURI DIN DOMENIUL PRIVAT AL STATULUI SAU AL UNITĂȚILOR ADMINISTRATIV-TERITORIALE

1. Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoană de contact: Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna Liești, comuna Liești, strada A. Saligny nr. 269, județul Galați, telefon 0236/821.020, fax 0236/821.006, e-mail: liesti@gl.e-adm.ro.

2. Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie vândut:

- teren cu suprafață de 627 mp, situat în intravilanul comunei Liești, județul Galați, categoria de folosință arabil, nr. cadastral 106618, Cv 43, P 135/3;

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...