Instituție bugetară

Concesiuni - anunțuri de participare la licitație publică - Consiliul Local al Orașului Costești, orașul Costești, județul Argeș, urmează să concesioneze un teren în suprafață de 120,00 mp, aparținând domeniului public al Orașului Costești

În vigoare de la 05 decembrie 2019

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă
sau autentifică-te
  •  

CONCESIUNE DE BUNURI

1. Informații generale privind concedentul, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoană de contact: Consiliul Local al Orașului Costești, orașul Costești, Strada Victoriei nr. 49, județul Argeș, telefon 0248/672.320, fax 0248/672.717, e-mail: primarie@primariacostestiag.ro.

2. Informații generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie concesionat: obiectul concesiunii îl constituie terenul în suprafață de 120,00 mp, identificat cu număr cadastral 84300 al localității Costești, aparținând domeniului public al Orașului Costești, situat în Strada Victoriei, conform O.U.G. nr. 57/2019 și H.C.L. nr. 57/29.10.2019.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...