Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - MADR

Ordinul nr. 529/2019 pentru aprobarea cuantumului tarifelor încasate în urma serviciilor prestate de către Agenția Națională pentru Zootehnie "Prof. Dr. G. K. Constantinescu"

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 05 decembrie 2019

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Văzând Referatul Direcției generale politici agricole nr. 280.424 din 28.10.2019,

în baza referatelor nr. 15.720 din 14.10.2019 și 15.721 din 14.10.2019, precum și a Fundamentării nr. 15.724 din 14.10.2019, aprobate de către directorul general al Agenției Naționale pentru Zootehnie "Prof. Dr. G. K. Constantinescu",

în temeiul art. 10 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.188/2014 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Zootehnie "Prof. dr. G. K. Constantinescu", cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul agriculturii și dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. 1. -

Se aprobă cuantumul tarifelor încasate în urma serviciilor prestate de către Agenția Națională pentru Zootehnie "Prof. Dr. G. K. Constantinescu", ca urmare a:

a) cursurilor de formare profesională;

b) vânzării agentului criogenic lichid;

c) efectuării analizelor laptelui crud;

d) efectuării testelor de biologie moleculară și a testelor de genotipizare a scrapiei.

Art. 2. -

Se aprobă tariful pentru cursurile de formare profesională, astfel:

a) curs de calificare pentru operator însămânțări artificiale la animale în cuantum de 520 lei/cursant;

b) curs de specializare pentru operator însămânțări artificiale la animale în cuantum de 169 lei/cursant;

c) curs de calificare profesională pentru lucrător în creșterea animalelor în cuantum de 279 lei/cursant.

Art. 3. -

Se aprobă tariful pentru producerea și vânzarea unui litru de azot lichid în cuantum de 2,80 lei/litru.

Art. 4. -

Se aprobă tariful pentru analiza fizico-chimică a probelor de lapte crud în cuantum de 1,95 lei/probă, respectiv:

a) 1,50 lei/probă, pentru efectuarea analizei fizico-chimice a probelor de lapte crud;

b) 0,45 lei/probă, pentru transportul probelor de lapte crud de la punctele de colectare ale asociațiilor de control oficial al producției de lapte la laboratorul regional de controlul calității laptelui al Agenției Naționale pentru Zootehnie "Prof. Dr. G. K. Constantinescu".

Art. 5. -

(1) Se aprobă tarifele pentru efectuarea testelor de biologie moleculară și a testelor de genotipizare a scrapiei, astfel:

a) 96 lei/probă, pentru testele de genotipizare scrapie;

b) 124 lei/probă, pentru testele de paternitate la bovine;

c) 123 lei/probă, pentru testele de paternitate la cabaline;

d) 95,56 lei/probă pentru testele de paternitate la ovine/caprine.

(2) Prevederile alin. (1) lit. a) se aplică cu respectarea prevederilor art. 7 alin. (11) din Hotărârea Guvernului nr. 1.188/2014 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Zootehnie "Prof. dr. G. K. Constantinescu", cu modificările și completările ulterioare.

Art. 6. -

Sumele încasate conform prevederilor art. 2-5 se fac venit la bugetul de stat și se virează în două zile lucrătoare de la încasarea acestora.

Art. 7. -

La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 348/2014 pentru aprobarea cuantumului tarifelor încasate în urma serviciilor prestate de către Agenția Națională pentru Ameliorare și Reproducție în Zootehnie "Prof. Dr. G. K. Constantinescu" asociațiilor/organizațiilor crescătorilor de animale sau oricăror altor beneficiari, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 160 din 5 martie 2014, cu modificările ulterioare, se abrogă.

Art. 8. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
Dumitru Daniel Botănoiu,
secretar de stat

București, 28 octombrie 2019.

Nr. 529.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...