Agenția Națională pentru Resurse Minerale - ANRM

Ordinul nr. 405/2019 privind aprobarea Contractului-cadru pentru transportul țițeiului, gazolinei, condensatului și etanului pentru anul 2020

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 05 decembrie 2019

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere:

- Referatul Direcției generale inspecție și supraveghere teritorială a activităților miniere și operațiunilor petroliere, înregistrat cu nr. 400.790/13.11.2019;

- art. 5.9 și 7.2 din Acordul petrolier de concesiune a activității de exploatare a Sistemului național de transport al țițeiului, gazolinei, condensatului și etanului, inclusiv a conductelor magistrale și a instalațiilor, echipamentelor și dotărilor anexe, aferente sistemului, încheiat între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea Comercială "Conpet" - S.A. Ploiești, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 793/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 568 din 1 august 2002, cu modificările ulterioare,

în temeiul dispozițiilor art. 4 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.419/2009 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Resurse Minerale, cu modificările ulterioare,

președintele Agenției Naționale pentru Resurse Minerale emite următorul ordin:

Art. 1. -

Se aprobă Contractul-cadru pentru transportul țițeiului, gazolinei, condensatului și etanului pentru anul 2020, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -

(1) Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale nr. 208/2018 privind aprobarea Contractului-cadru pentru transportul țițeiului, gazolinei, condensatului și etanului pentru anul 2019, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1045 din 10 decembrie 2018.

Președintele Agenției Naționale pentru Resurse Minerale,
Nicolae Turdean

București, 27 noiembrie 2019.

Nr. 405.

ANEXĂ

CONTRACT-CADRU
pentru transportul țițeiului, gazolinei, condensatului și etanului pentru anul 2020
nr. . . . . . . . . . . din anul . . . . . . . . . . luna . . . . . . . . . . ziua . . . . . . . . . .

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...