Transporturi | Acord

Acesta este un fragment din Acordul de parteneriat și cooperare între Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Singapore, pe de altă parte, din 19.10.2018. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Cooperarea în alte sectoare -
ARTICOLUL 32
Transporturi

(1) Părțile convin să își consolideze în continuare, de comun acord, cooperarea în toate domeniile relevante ale politicii în sectorul transporturilor, în vederea îmbunătățirii circulației mărfurilor și a pasagerilor, a promovării siguranței și a securității, a combaterii pirateriei și a jafurilor armate împotriva navelor, a promovării protecției mediului și a standardelor ridicate în materie de operare și a creșterii eficienței sistemelor lor de transport.

Părțile reamintesc acordul menționat la articolul 1 alineatul (5) și reafirmă că, în toate domeniile relevante ale transporturilor, activitatea de cooperare se va desfășura în conformitate cu actele cu putere de lege și normele administrative interne ale acestora.

(2) Cooperarea dintre părți în temeiul alineatului (1) are scopul de a promova:

(a) schimbul de informații cu privire la propriile politici în domeniul transporturilor, în special în legătură cu transportul urban și cu interconexiunea și interoperabilitatea rețelelor de transport multimodal, precum și cu gestionarea căilor ferate, a porturilor și a aeroporturilor;

(b) utilizarea sistemelor globale de navigație prin satelit, punându-se accentul pe aspecte de interes reciproc privind reglementarea, dezvoltarea industrială și dezvoltarea pieței;

(c) dialogul în sectorul transportului aerian, în scopul de a
consolida cooperarea în materie de politică în domeniul aviației și în vederea întreprinderii de acțiuni comune în sfera serviciilor de transport aerian, prin, inter alia, negocierea și punerea în aplicare a acordurilor. Părțile își vor dezvolta în continuare relațiile și, după caz, vor analiza posibilitatea de a încheia în viitor un acord global privind serviciile aeriene. De asemenea, ori de câte ori va fi reciproc avantajos, părțile vor consolida cooperarea tehnică și în materie de reglementare în domenii cum ar fi siguranța și securitatea aeriană, gestionarea traficului aerian, inclusiv ecologizarea acestuia, aplicarea dreptului concurenței și reglementarea economică a sectorului transportului aerian, în vederea sprijinirii convergenței normative, a înlăturării obstacolelor din calea activităților economice și a intensificării dialogului privind aspectele legate de mediu din domeniul aviației, cum ar fi utilizarea instrumentelor de piață pentru combaterea încălzirii globale, inclusiv prin comercializarea de certificate de emisii. Pe aceste baze, părțile vor analiza posibilitățile de intensificare a cooperării în domeniul aviației civile;

(d) dialogul în domeniul serviciilor de transport maritim, care vizează accesul nerestricționat pe piețele maritime internaționale și la comerțul maritim internațional pe o bază comercială și nediscriminatorie și în vederea sprijinirii angajamentelor de eliminare progresivă a sistemelor existente de rezervare a încărcăturii, abținerea de la introducerea unor clauze de partajare a încărcăturilor, acordarea în cadrul serviciilor de transport maritim, inclusiv al serviciilor auxiliare, a clauzei tratamentului național în ceea ce privește accesul la serviciile auxiliare și la serviciile portuare pentru navele care arborează pavilionul celeilalte părți sau sunt operate de resortisanți sau de societăți ale celeilalte părți, precum și dreptul de prestare a serviciilor de transport de la expeditor la client ("door-to-door"); și

(e) punerea în aplicare a standardelor de securitate, siguranță și prevenire a poluării, în special în ceea ce privește transportul maritim și aerian, în conformitate cu dispozițiile convențiilor internaționale în domeniu la care părțile sunt părți semnatare, inclusiv cooperarea în cadrul forurilor internaționale corespunzătoare, în scopul îmbunătățirii punerii în aplicare a reglementărilor internaționale.

Acesta este un fragment din Acordul de parteneriat și cooperare între Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Singapore, pe de altă parte, din 19.10.2018. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Acord:
Cooperarea în domeniul combaterii drogurilor ilicite
Cooperarea în domeniul drepturilor omului
Cooperarea în domeniul serviciilor financiare
Dialogul în domeniul politicii economice
Cooperarea în domeniul fiscal
Cooperarea în materie de politică industrială și IMM uri
Societatea informațională
Cooperarea în domeniul audiovizual și în domeniul media
Cooperarea științifică și tehnologică
Energie
Transporturi
Educație și cultură
Mediu și resurse naturale
Ocuparea forței de muncă și afaceri sociale
Sănătate
Statistică
Societatea civilă
Resurse pentru cooperare
Cooperarea în scopul dezvoltării țărilor terțe
Comitetul mixt
Clauză evolutivă
;
se încarcă...