Statistică | Acord

Acesta este un fragment din Acordul de parteneriat și cooperare între Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Singapore, pe de altă parte, din 19.10.2018. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Cooperarea în alte sectoare -
ARTICOLUL 37
Statistică

Părțile se angajează să promoveze, în conformitate cu activitățile de cooperare existente în domeniul statisticii între Uniunea Europeană și ASEAN, armonizarea metodelor și a practicilor statistice, inclusiv colectarea și diseminarea de date statistice, care să le permită, pe baze reciproc acceptabile, să utilizeze statisticile privind comerțul cu mărfuri și servicii, privind investițiile străine directe și, mai general, privind orice alt domeniu care face obiectul prezentului acord și care permite colectarea, prelucrarea, analizarea și diseminarea de date statistice.

Acesta este un fragment din Acordul de parteneriat și cooperare între Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Singapore, pe de altă parte, din 19.10.2018. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Acord:
Cooperarea în materie de politică industrială și IMM uri
Societatea informațională
Cooperarea în domeniul audiovizual și în domeniul media
Cooperarea științifică și tehnologică
Energie
Transporturi
Educație și cultură
Mediu și resurse naturale
Ocuparea forței de muncă și afaceri sociale
Sănătate
Statistică
Societatea civilă
Resurse pentru cooperare
Cooperarea în scopul dezvoltării țărilor terțe
Comitetul mixt
Clauză evolutivă
Alte acorduri
Neexecutarea acordului
Facilități
Aplicare teritorială
Definirea părților
;
se încarcă...