Societatea informațională | Acord

Acesta este un fragment din Acordul de parteneriat și cooperare între Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Singapore, pe de altă parte, din 19.10.2018. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Cooperarea în alte sectoare -
ARTICOLUL 28
Societatea informațională

(1) Recunoscând faptul că tehnologiile informațiilor și comunicațiilor (TIC) constituie elemente-cheie ale vieții moderne și au o importanță vitală pentru dezvoltarea economică și socială, părțile se angajează să își coordoneze politicile în acest domeniu, în vederea promovării dezvoltării economice.

(2) Cooperarea în acest domeniu se va axa, în special, pe următoarele aspecte:

(a) participarea la dialogul regional global, cu privire la diferite aspecte ale societății informaționale, în special politicile privind comunicațiile electronice și cele mai bune practici de reglementare în domenii care includ, fără a se limita la acestea, acordarea de licențe pentru servicii de telecomunicații, introducerea unor noi servicii de comunicare a informațiilor, cum ar fi serviciile de telefonie prin internet, eliminarea mesajelor de tip spam, controlul comportamentului furnizorului dominant, precum și creșterea transparenței și a eficienței autorității de reglementare;

(b) interconectivitatea și interoperabilitatea rețelelor și ale serviciilor părților;

(c) standardizarea și diseminarea de noi tehnologii ale informațiilor și comunicațiilor;

(d) promovarea cooperării între părți în ceea ce privește cercetarea în domeniul TIC;

(e) cooperarea în cadrul unor proiecte comune de cercetare în domeniul TIC;

(f) aspecte legate de securitatea societății informaționale, convenite de comun acord; și

(g) evaluarea conformității echipamentelor de telecomunicații (inclusiv a echipamentelor radio).

Acesta este un fragment din Acordul de parteneriat și cooperare între Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Singapore, pe de altă parte, din 19.10.2018. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Acord:
Protecția datelor
Migrația
Combaterea criminalității organizate
Cooperarea în domeniul combaterii spălării de bani și a finanțării terorismului
Cooperarea în domeniul combaterii drogurilor ilicite
Cooperarea în domeniul drepturilor omului
Cooperarea în domeniul serviciilor financiare
Dialogul în domeniul politicii economice
Cooperarea în domeniul fiscal
Cooperarea în materie de politică industrială și IMM uri
Societatea informațională
Cooperarea în domeniul audiovizual și în domeniul media
Cooperarea științifică și tehnologică
Energie
Transporturi
Educație și cultură
Mediu și resurse naturale
Ocuparea forței de muncă și afaceri sociale
Sănătate
Statistică
Societatea civilă
;
se încarcă...