Sănătate | Acord

Acesta este un fragment din Acordul de parteneriat și cooperare între Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Singapore, pe de altă parte, din 19.10.2018. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Cooperarea în alte sectoare -
ARTICOLUL 36
Sănătate

(1) Părțile convin să coopereze în sectorul sănătății, în vederea îmbunătățirii condițiilor de sănătate care se referă, inter alia, la principalele boli transmisibile, cum ar fi HIV/SIDA, gripa aviară și alte gripe cu potențial pandemic uman, precum și la bolile netransmisibile majore și la factorii de risc pentru acestea, inclusiv prin schimbul de informații și colaborarea în vederea detectării precoce, a prevenirii și a controlului, precum și prin intermediul acordurilor internaționale în domeniul sănătății.

(2) Sub rezerva disponibilității resurselor, cooperarea poate avea loc prin:

(a) proiecte privind epidemiologia bolilor transmisibile și netransmisibile majore;

(b) schimburi, burse și programe de formare;

(c) programe și proiecte pentru îmbunătățirea serviciilor și a condițiilor de sănătate;

(d) schimb de informații și colaborare științifică privind reglementarea medicamentelor și a dispozitivelor medicale; și

(e) promovarea punerii în aplicare pe deplin și în termenele prevăzute a acordurilor internaționale în domeniul sănătății, cum ar fi Regulamentul sanitar internațional și Convenția-cadru pentru controlul tutunului.

Acesta este un fragment din Acordul de parteneriat și cooperare între Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Singapore, pe de altă parte, din 19.10.2018. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Acord:
Cooperarea în domeniul fiscal
Cooperarea în materie de politică industrială și IMM uri
Societatea informațională
Cooperarea în domeniul audiovizual și în domeniul media
Cooperarea științifică și tehnologică
Energie
Transporturi
Educație și cultură
Mediu și resurse naturale
Ocuparea forței de muncă și afaceri sociale
Sănătate
Statistică
Societatea civilă
Resurse pentru cooperare
Cooperarea în scopul dezvoltării țărilor terțe
Comitetul mixt
Clauză evolutivă
Alte acorduri
Neexecutarea acordului
Facilități
Aplicare teritorială
;
se încarcă...