Punerea în aplicare a obligațiilor internaționale în scopul pedepsirii infracțiunilor grave de interes internațional | Acord

Acesta este un fragment din Acordul de parteneriat și cooperare între Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Singapore, pe de altă parte, din 19.10.2018. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Cooperarea în domeniul stabilității internaționale, al justiției, al securității și al dezvoltării -
ARTICOLUL 6
Punerea în aplicare a obligațiilor internaționale în scopul pedepsirii infracțiunilor grave de interes internațional

(1) Părțile reafirmă faptul că cele mai grave infracțiuni de interes pentru întreaga comunitate internațională nu trebuie să rămână nepedepsite și că trebuie să se asigure urmărirea penală eficace a acestor infracțiuni, prin adoptarea de măsuri la nivel național și în conformitate cu obligațiile internaționale existente ale părților, prin intermediul cooperării cu tribunalele internaționale instituite în acest scop.

(2) Părțile consideră că înființarea și funcționarea efectivă a tribunalelor respective constituie o evoluție importantă pentru pacea și justiția internațională. Părțile convin să coopereze pentru a face schimb de experiență și de cunoștințe tehnice de specialitate în ceea ce privește modificările juridice necesare pentru punerea în aplicare și îndeplinirea obligațiilor internaționale care le revin.

(3) Părțile recunosc importanța Curții Penale Internaționale în contextul combaterii impunității și convin să poarte un dialog privind funcționarea corectă și independentă a acestei curți.

Acesta este un fragment din Acordul de parteneriat și cooperare între Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Singapore, pe de altă parte, din 19.10.2018. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Acord:
Principii generale
Obiectivele cooperării
Cooperarea în cadrul organizațiilor regionale și internaționale
Cooperarea regională și bilaterală
Cooperarea în materie de combatere a terorismului
Punerea în aplicare a obligațiilor internaționale în scopul pedepsirii infracțiunilor grave de interes internațional
Combaterea proliferării armelor de distrugere în masă
Arme de calibru mic și armament ușor (SALW)
Principii generale
Chestiuni sanitare și fitosanitare (SPS)
Bariere tehnice în calea comerțului (BTC)
Vamă
Investiții
Politica în domeniul concurenței
Servicii
Protecția proprietății intelectuale
;
se încarcă...