Protecția proprietății intelectuale | Acord

Acesta este un fragment din Acordul de parteneriat și cooperare între Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Singapore, pe de altă parte, din 19.10.2018. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Cooperarea în domeniul comerțului și al investițiilor -
ARTICOLUL 16
Protecția proprietății intelectuale

Părțile acordă o importanță deosebită drepturilor de proprietate intelectuală1, recunoscând importanța crescândă a acestora pentru crearea de produse, servicii și tehnologii inovatoare în țările lor, și convin să continue să coopereze și să facă schimb de informații neconfidențiale privind activitățile și proiectele convenite de comun acord, cu scopul de a promova, a proteja și a asigura respectarea acestor drepturi, inclusiv în ceea ce privește eficacitatea și eficiența acțiunilor întreprinse de autoritățile vamale în vederea punerii lor în aplicare.

1 În sensul prezentului articol, "drepturi de proprietate intelectuală" se referă la:

(a) toate categoriile de proprietate intelectuală care fac obiectul secțiunilor 1-7 din partea a II-a a Acordului privind aspectele legate de comerț ale drepturilor de proprietate intelectuală, din anexa 1C la Acordul privind constituirea Organizației Mondiale a Comerțului, încheiat la Marrakesh la 15 aprilie 1994, și anume:

(i) drepturile de autor și drepturile conexe;

(ii) brevetele;

(iii) mărcile;

(iv) desenele și modelele industriale;

(v) schemele de configurație (topografii) ale circuitelor integrate;

(vi) indicațiile geografice;

(vii) protecția informațiilor nedivulgate și

(b) drepturile de proprietate asupra soiurilor de plante.

În cazul Uniunii, în sensul prezentului acord, termenul "brevete" include și drepturile derivate din certificatele suplimentare de protecție.

Acesta este un fragment din Acordul de parteneriat și cooperare între Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Singapore, pe de altă parte, din 19.10.2018. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Acord:
Punerea în aplicare a obligațiilor internaționale în scopul pedepsirii infracțiunilor grave de interes internațional
Combaterea proliferării armelor de distrugere în masă
Arme de calibru mic și armament ușor (SALW)
Principii generale
Chestiuni sanitare și fitosanitare (SPS)
Bariere tehnice în calea comerțului (BTC)
Vamă
Investiții
Politica în domeniul concurenței
Servicii
Protecția proprietății intelectuale
Statul de drept și cooperarea juridică
Protecția datelor
Migrația
Combaterea criminalității organizate
Cooperarea în domeniul combaterii spălării de bani și a finanțării terorismului
Cooperarea în domeniul combaterii drogurilor ilicite
Cooperarea în domeniul drepturilor omului
Cooperarea în domeniul serviciilor financiare
Dialogul în domeniul politicii economice
Cooperarea în domeniul fiscal
;
se încarcă...