Principii generale | Acord

Acesta este un fragment din Acordul de parteneriat și cooperare între Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Singapore, pe de altă parte, din 19.10.2018. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Cooperarea în domeniul comerțului și al investițiilor -
ARTICOLUL 9
Principii generale

(1) Părțile se angajează într-un dialog bilateral în domeniul comerțului și al investițiilor în vederea consolidării și dezvoltării sistemului comercial multilateral și a comerțului bilateral dintre părți.

(2) În acest scop, părțile pun în aplicare cooperarea lor reciprocă în domeniul comerțului și al investițiilor, inclusiv prin intermediul Acordului de liber schimb. Acordul menționat este un acord specific de punere în aplicare a dispozițiilor privind comerțul din prezentul acord și face parte integrantă din relațiile bilaterale în ansamblul lor și din cadrul instituțional comun, astfel cum se prevede la articolul 43 alineatul (3).

(3) Părțile își pot dezvolta relațiile comerciale și investiționale, abordând, printre altele, domeniile menționate la articolele 10-16.

Acesta este un fragment din Acordul de parteneriat și cooperare între Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Singapore, pe de altă parte, din 19.10.2018. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Acord:
Principii generale
Obiectivele cooperării
Cooperarea în cadrul organizațiilor regionale și internaționale
Cooperarea regională și bilaterală
Cooperarea în materie de combatere a terorismului
Punerea în aplicare a obligațiilor internaționale în scopul pedepsirii infracțiunilor grave de interes internațional
Combaterea proliferării armelor de distrugere în masă
Arme de calibru mic și armament ușor (SALW)
Principii generale
Chestiuni sanitare și fitosanitare (SPS)
Bariere tehnice în calea comerțului (BTC)
Vamă
Investiții
Politica în domeniul concurenței
Servicii
Protecția proprietății intelectuale
Statul de drept și cooperarea juridică
Protecția datelor
Migrația
;
se încarcă...