Principii generale | Acord

Acesta este un fragment din Acordul de parteneriat și cooperare între Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Singapore, pe de altă parte, din 19.10.2018. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Obiect și domeniu de aplicare -
ARTICOLUL 1
Principii generale

(1) Respectarea principiilor democratice, a statului de drept și a drepturilor fundamentale ale omului, astfel cum sunt prevăzute în Declarația Universală a Drepturilor Omului și în alte instrumente internaționale aplicabile în domeniul drepturilor omului la care părțile participă în calitate de părți contractante, reprezintă fundamentul politicilor interne și internaționale ale părților și constituie un element esențial al prezentului acord.

(2) Părțile confirmă valorile lor comune, astfel cum sunt exprimate în Carta Organizației Națiunilor Unite (Carta ONU).

(3) Părțile își confirmă angajamentul de a promova dezvoltarea durabilă, de a coopera în vederea găsirii unor soluții la provocările generate de schimbările climatice și de globalizare și de a contribui la realizarea Obiectivelor de dezvoltare ale mileniului.

(4) Părțile își reafirmă atașamentul față de principiile bunei guvernanțe, ale statului de drept, inclusiv în ceea ce privește independența sistemului judiciar, și combaterea corupției.

(5) Părțile cooperează în temeiul prezentului acord în conformitate cu actele cu putere de lege și normele administrative interne ale acestora.

Acesta este un fragment din Acordul de parteneriat și cooperare între Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Singapore, pe de altă parte, din 19.10.2018. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Acord:
Principii generale
Obiectivele cooperării
Cooperarea în cadrul organizațiilor regionale și internaționale
Cooperarea regională și bilaterală
Cooperarea în materie de combatere a terorismului
Punerea în aplicare a obligațiilor internaționale în scopul pedepsirii infracțiunilor grave de interes internațional
Combaterea proliferării armelor de distrugere în masă
Arme de calibru mic și armament ușor (SALW)
Principii generale
Chestiuni sanitare și fitosanitare (SPS)
Bariere tehnice în calea comerțului (BTC)
;
se încarcă...