Ocuparea forței de muncă și afaceri sociale | Acord

Acesta este un fragment din Acordul de parteneriat și cooperare între Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Singapore, pe de altă parte, din 19.10.2018. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Cooperarea în alte sectoare -
ARTICOLUL 35
Ocuparea forței de muncă și afaceri sociale

(1) Părțile convin să intensifice cooperarea în domeniul ocupării forței de muncă și al afacerilor sociale, inclusiv cooperarea privind coeziunea regională și socială, sănătatea și securitatea la locul de muncă, egalitatea de șanse între femei și bărbați, munca decentă și dialogul social, în vederea consolidării dimensiunii sociale a globalizării.

(2) Părțile reafirmă necesitatea de a sprijini procesul de globalizare care este în beneficiul tuturor și de a promova ocuparea integrală și productivă a forței de muncă, precum și munca decentă, ca elemente esențiale ale dezvoltării durabile și ale reducerii sărăciei, astfel cum au fost aprobate prin Rezoluția nr. 60/1 din 24 octombrie 2005 a Adunării Generale a ONU și prin Declarația ministerială adoptată la reuniunea la nivel înalt din cadrul sesiunii de fond a Consiliului Economic și Social din 2006 (Declarația E/2006/L.8 a Consiliului Economic și Social al ONU din 5 iulie 2006) și stabilite în Declarația Organizației Internaționale a Muncii (OIM) privind justiția socială pentru o globalizare echitabilă din 2008. Părțile iau în considerare caracteristicile respective și natura diversă a situațiilor economice și sociale ale acestora.

(3) În conformitate cu obligațiile acestora în calitate de membri ai OIM, precum și în conformitate cu Declarația OIM cu privire la principiile și drepturile fundamentale la locul de muncă și cu anexa la aceasta, care au fost adoptate în cadrul celei de a 86-a sesiuni a Conferinței Internaționale a Muncii din 1998, părțile se angajează să respecte, să promoveze și să pună efectiv în aplicare principiile privind drepturile fundamentale la locul de muncă, și anume:

(a) libertatea de asociere și recunoașterea efectivă a dreptului la negocieri colective;

(b) eliminarea tuturor formelor de muncă forțată;

(c) abolirea efectivă a muncii copiilor; și

(d) eliminarea discriminării cu privire la încadrarea în muncă și profesie.

Părțile își reafirmă angajamentul de a pune efectiv în aplicare convențiile OIM pe care Republica Singapore și statele membre le-au ratificat. Părțile vor depune eforturi continue și susținute în vederea ratificării și a punerii efective în aplicare a convențiilor fundamentale ale OIM și vor face schimb de informații în acest sens. De asemenea, părțile vor lua în considerare ratificarea și punerea în aplicare efectivă a altor convenții OIM, ținând cont de circumstanțele interne. Părțile vor face schimb de informații în această privință.

(4) Părțile pot să inițieze activități de cooperare reciproc avantajoase, care pot să includă, inter alia, programe și proiecte specifice, convenite de comun acord, precum și dialogul, cooperarea și inițiativele pe subiecte de interes comun la nivel bilateral sau multilateral, cum ar fi ASEM, ASEAN-UE și OIM.

Acesta este un fragment din Acordul de parteneriat și cooperare între Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Singapore, pe de altă parte, din 19.10.2018. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Acord:
Dialogul în domeniul politicii economice
Cooperarea în domeniul fiscal
Cooperarea în materie de politică industrială și IMM uri
Societatea informațională
Cooperarea în domeniul audiovizual și în domeniul media
Cooperarea științifică și tehnologică
Energie
Transporturi
Educație și cultură
Mediu și resurse naturale
Ocuparea forței de muncă și afaceri sociale
Sănătate
Statistică
Societatea civilă
Resurse pentru cooperare
Cooperarea în scopul dezvoltării țărilor terțe
Comitetul mixt
Clauză evolutivă
Alte acorduri
Neexecutarea acordului
Facilități
;
se încarcă...