Obiectivele cooperării | Acord

Acesta este un fragment din Acordul de parteneriat și cooperare între Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Singapore, pe de altă parte, din 19.10.2018. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Obiect și domeniu de aplicare -
ARTICOLUL 2
Obiectivele cooperării

În vederea consolidării relațiilor lor bilaterale, părțile se angajează să poarte un dialog amplu și să promoveze în continuare cooperarea în domeniile de interes reciproc. Eforturile lor vor viza, în special:

(a) instituirea cooperării în cadrul tuturor forurilor și organizațiilor regionale și internaționale relevante;

(b) instituirea cooperării privind combaterea terorismului și a criminalității transnaționale;

(c) instituirea cooperării privind combaterea celor mai grave infracțiuni de interes internațional;

(d) instituirea cooperării privind combaterea proliferării armelor de distrugere în masă și a vectorilor acestora, precum și a stocării și a comerțului ilicit cu arme de calibru mic și armament ușor, sub toate aspectele sale;

(e) asigurarea condițiilor necesare pentru promovarea creșterii și a dezvoltării comerțului dintre părți, în avantajul reciproc al acestora;

(f) instituirea cooperării în toate domeniile comerciale și investiționale de interes reciproc, pentru a se facilita fluxurile comerciale și investiționale și pentru a se preveni și a se înlătura obstacolele din calea comerțului și a investițiilor, în concordanță și în complementaritate cu inițiativele regionale în derulare și viitoare ale UE-ASEAN;

(g) instituirea cooperării în domeniul justiției, libertății și securității, inclusiv în ceea ce privește statul de drept și cooperarea judiciară, protecția datelor, migrația, traficul de migranți și de persoane, combaterea criminalității transnaționale organizate, a spălării de bani și a drogurilor ilicite;

(h) instituirea cooperării în toate celelalte sectoare de interes reciproc, în special în ceea ce privește vama, politica macroeconomică și instituțiile financiare, domeniul fiscal, politica industrială și întreprinderile mici și mijlocii, societatea informațională, știința și tehnologia, energia, transporturile, educația și cultura, mediul și resursele naturale, sănătatea și statistica;

(i) creșterea participării actuale și încurajarea participării viitoare a Republicii Singapore la programele de cooperare ale Uniunii de pe întreg teritoriul Asiei;

(j) sporirea rolului și a vizibilității fiecărei părți în regiunile celeilalte părți;

(k) instituirea unui dialog constant în vederea unei mai bune înțelegeri reciproce a societății celuilalt și a conștientizării diferitelor puncte de vedere culturale, religioase și societale din Asia și Europa.

Acesta este un fragment din Acordul de parteneriat și cooperare între Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Singapore, pe de altă parte, din 19.10.2018. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Acord:
Principii generale
Obiectivele cooperării
Cooperarea în cadrul organizațiilor regionale și internaționale
Cooperarea regională și bilaterală
Cooperarea în materie de combatere a terorismului
Punerea în aplicare a obligațiilor internaționale în scopul pedepsirii infracțiunilor grave de interes internațional
Combaterea proliferării armelor de distrugere în masă
Arme de calibru mic și armament ușor (SALW)
Principii generale
Chestiuni sanitare și fitosanitare (SPS)
Bariere tehnice în calea comerțului (BTC)
Vamă
;
se încarcă...