Neexecutarea acordului | Acord

Acesta este un fragment din Acordul de parteneriat și cooperare între Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Singapore, pe de altă parte, din 19.10.2018. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții finale -
ARTICOLUL 44
Neexecutarea acordului

(1) În cazul în care una dintre părți consideră că cealaltă parte nu a respectat o obligație care îi revine în temeiul prezentului acord, aceasta poate să ia măsuri corespunzătoare. Înainte de a acționa în acest sens, cu excepția cazurilor de urgență specială, partea respectivă solicită, iar cealaltă parte acceptă să se organizeze consultări în vederea ajungerii la o soluționare a litigiului care să fie satisfăcătoare pentru ambele părți. Consultările respective pot să aibă loc sub egida Comitetului mixt prevăzut la articolul 41, care poate să soluționeze litigiul printr-o recomandare sau prin orice altă modalitate acceptată de către părți.

(2) În cazuri de urgență specială, măsura corespunzătoare care urmează să fie luată este notificată imediat celeilalte părți. La solicitarea celeilalte părți, consultările durează maximum 15 zile, în vederea ajungerii la o soluționare a litigiului care să fie satisfăcătoare pentru ambele părți. După încheierea perioadei respective se poate aplica o măsură corespunzătoare.

(3) În alegerea măsurilor corespunzătoare trebuie să se acorde prioritate celor care perturbă cel mai puțin funcționarea prezentului acord sau a oricărui acord specific. Măsurile respective sunt notificate imediat celeilalte părți și fac obiectul unor consultări în cadrul Comitetului mixt, în cazul în care cealaltă parte solicită acest lucru.

(4) Părțile convin că pentru interpretarea corectă și aplicarea practică a prezentului acord, termenul "măsuri corespunzătoare" din prezentul articol înseamnă suspendarea sau neexecutarea temporară a obligațiilor care le revin în temeiul prezentului acord sau al oricărui acord specific menționat la articolul 9 alineatul (2) și la articolul 43 alineatul (3) sau orice altă măsură recomandată de Comitetul mixt. Măsurile corespunzătoare se iau în conformitate cu dreptul internațional și sunt proporționale cu neîndeplinirea obligațiilor în temeiul prezentului acord. Părțile convin, de asemenea, că sintagma "cazuri de urgență specială" menționată la alineatele (1) și (2) înseamnă:

(a) denunțarea prezentului acord, care nu este permisă de normele generale de drept internațional; sau

(b) încălcarea unui element esențial al acordului, astfel cum se prevede la articolul 1 alineatul (1) și la articolul 7 alineatul (2).

Acesta este un fragment din Acordul de parteneriat și cooperare între Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Singapore, pe de altă parte, din 19.10.2018. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Acord:
Mediu și resurse naturale
Ocuparea forței de muncă și afaceri sociale
Sănătate
Statistică
Societatea civilă
Resurse pentru cooperare
Cooperarea în scopul dezvoltării țărilor terțe
Comitetul mixt
Clauză evolutivă
Alte acorduri
Neexecutarea acordului
Facilități
Aplicare teritorială
Definirea părților
Divulgarea de informații
Intrarea în vigoare și durata
Declarații și scrisori de însoțire
Notificări
Text autentic
;
se încarcă...