Mediu și resurse naturale | Acord

Acesta este un fragment din Acordul de parteneriat și cooperare între Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Singapore, pe de altă parte, din 19.10.2018. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Cooperarea în alte sectoare -
ARTICOLUL 34
Mediu și resurse naturale

(1) Părțile convin asupra necesității de a conserva și de a gestiona în mod durabil resursele naturale și diversitatea biologică, ca fundament al dezvoltării generațiilor actuale și viitoare.

(2) Punerea în aplicare a rezultatelor Conferinței ONU privind mediul și dezvoltarea din 1992, ale Summitului mondial privind dezvoltarea durabilă din 2002 și ale Conferinței ONU privind dezvoltarea durabilă din 2012 va fi luată în considerare în toate activitățile întreprinse de părți în temeiul prezentului acord.

(3) Părțile se angajează să continue cooperarea cu privire la protecția mediului, inclusiv prin schimbul de cele mai bune practici în domenii cum ar fi:

(a) schimbările climatice și eficiența energetică;

(b) tehnologiile de mediu și tehnologiile curate, în special cele care sunt sigure și durabile;

(c) consolidarea capacităților în materie de negociere și punere în aplicare a acordurilor multilaterale de mediu;

(d) mediul marin și cel costier;

(e) combaterea exploatării forestiere ilegale și a comerțului aferent, precum și promovarea gestionării durabile a pădurilor.

Acesta este un fragment din Acordul de parteneriat și cooperare între Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Singapore, pe de altă parte, din 19.10.2018. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Acord:
Cooperarea în domeniul serviciilor financiare
Dialogul în domeniul politicii economice
Cooperarea în domeniul fiscal
Cooperarea în materie de politică industrială și IMM uri
Societatea informațională
Cooperarea în domeniul audiovizual și în domeniul media
Cooperarea științifică și tehnologică
Energie
Transporturi
Educație și cultură
Mediu și resurse naturale
Ocuparea forței de muncă și afaceri sociale
Sănătate
Statistică
Societatea civilă
Resurse pentru cooperare
Cooperarea în scopul dezvoltării țărilor terțe
Comitetul mixt
Clauză evolutivă
Alte acorduri
Neexecutarea acordului
;
se încarcă...